Νήμα (υπολογιστές)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μια διεργασία με δύο νήματα εκτέλεσης.

Στην πληροφορική, ένα νήμα εκτέλεσης είναι η μικρότερη ακολουθία προγραμματισμένων εντολών που μπορεί να διαχειρισθεί ανεξάρτητα, από το λειτουργικό σύστημα. Ένα νήμα είναι μια ελαφριά διεργασία. Η υλοποίηση των νημάτων και των διεργασιών διαφέρει από το ένα λειτουργικό σύστημα στο άλλο. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις ένα νήμα εμπεριέχεται σε μια διεργασία. Μπορούν να υπάρχουν πολλαπλά νήματα μέσα στην ίδια διεργασία τα οποία μπορούν να μοιράζονται πόρους από το σύστημα, όπως μνήμη. Διαφορετικές διεργασίες δεν μπορούν να μοιράζονται τους ίδιους πόρους. Συγκεκριμένα, τα νήματα μιας διεργασίας περιέχουν τις εντολές προς την εκτελούμενη διεργασία (δηλαδή τον κώδικα της) και το εννοιολογικό της πλαίσιο (οι τιμές των μεταβλητών της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Σε έναν απλό επεξεργαστή, η πολυνημάτωση (multithreading) πραγματοποιείται με τη μέθοδο της πολυπλεξίας με διαίρεση χρόνου (όπως στην πολυεπεξεργασία): ο επεξεργαστής μεταπηδάει μεταξύ των διάφορων νημάτων. Αυτή η εναλλαγή μεταξύ των διεργασιών ονομάζεται context switch, και συμβαίνει σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, τέτοια έτσι ώστε ο χρήστης έχει την εντύπωση ότι τα νήματα εκτελούνται την ίδια στιγμή. Μόνο σε έναν επεξεργαστή με πολλούς επεξεργαστικούς πυρήνες, τα νήματα εκτελούνται πραγματικά ταυτόχρονα και κάθε πυρήνας εκτελεί ένα συγκεκριμένο νήμα ή εργασία.

Η υποστήριξη για νήματα ποικίλει ανάμεσα στις γλώσσες προγραμματισμού: κάποιες γλώσσες απλά δεν υποστηρίζουν την εκτέλεση παραπάνω του ενός νήματος για ένα πρόγραμμα ταυτόχρονα. Παραδείγματα τέτοιων γλωσσών είναι η Python και η OCaml. Άλλες γλώσσες περιορίζονται στη χρήση νημάτων χρήστη τα οποία δεν είναι ορατά στο πυρήνα και έτσι δεν μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα. Μόνο τα νήματα πυρήνα που είναι ορατά στον χρονοδρομολογητή του πυρήνα, μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα.

Πολλά σύγχρονα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν τόσο νήματα καταμερισμού χρόνου, όσο και νήματα παράλληλης πολυεπεξεργασίας, στον χρονοδρομολογητή τους. Ο πυρήνας ενός λειτουργικού συστήματος επιτρέπει στους προγραμματιστές να χειρίζονται τα νήματα μέσω της διεπαφής κλήσεων συστήματος. Ορισμένες υλοποιήσεις λέγονται νήμα πυρήνα, ενώ ελαφρά διεργασία είναι ο ειδικός τύπος νήματος πυρήνα που μοιράζεται την ίδια κατάσταση και πληροφορίες.

Πως διαφέρει ένα νήμα από μια διεργασία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ένα νήμα διαφέρει από μια διεργασία ενός πολυεπεξεργαστικού λειτουργικού συστήματος στα εξής:

  • οι διεργασίες είναι τυπικώς ανεξάρτητες, ενώ τα νήματα αποτελούν υποσύνολα μιας διεργασίας.
  • οι διεργασίες περιέχουν σημαντικά περισσότερες πληροφορίες κατάστασης από τα νήματα, ενώ πολλαπλά νήματα μιας διεργασίας μοιράζονται την κατάσταση της διεργασίας όπως επίσης μνήμη και άλλους πόρους.
  • οι διεργασίες έχουν ξεχωριστούς χώρους διευθυνσιοδότησης, ενώ τα νήματα μοιράζονται το σύνολο του χώρου διευθύνσεων που τους παραχωρείται.
  • η εναλλαγή ανάμεσα στα νήματα μιας διεργασίας είναι πολύ γρηγορότερη από την εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικές διεργασίες.

Πολυνημάτωση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η πολυνημάτωση αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο μοντέλο προγραμματισμού και εκτέλεσης διεργασιών το οποίο επιτρέπει την ύπαρξη πολλών νημάτων μέσα στα πλαίσια μιας και μόνο διεργασίας. Τα νήματα αυτά μοιράζονται τους πόρους της διεργασίας και μπορούν να εκτελούνται ανεξάρτητα. Το γεγονός ότι επιτρέπει σε μια διεργασία να εκτελείται παράλληλα σε ένα σύστημα με πολλαπλούς πυρήνες αποτελεί ίσως την πιο ενδιαφέρουσα εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Το πλεονέκτημα ενός πολυνηματικού προγράμματος είναι ότι του επιτρέπει να εκτελείται γρηγορότερα σε υπολογιστικά συστήματα που έχουν πολλούς επεξεργαστές, επεξεργαστές με πολλούς πυρήνες, ή κατά μήκος μιας συστοιχίας υπολογιστών. Για να μπορούν να χειραγωγηθούν σωστά τα δεδομένα, τα νήματα θα πρέπει ορισμένες φορές να συγκεντρωθούν σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να επεξεργασθούν τα δεδομένα στη σωστή σειρά.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της πολυδιεργασίας (και κατ επέκταση της πολυνημάτωσης) ακόμα και στους απλούς επεξεργαστές ( με έναν πυρήνα επεξεργασίας) είναι η δυνατότητα για μια εφαρμογή να ανταποκρίνεται άμεσα. Έχοντας ένα πρόγραμμα που εκτελείται μόνο σε ένα νήμα, αυτό θα φαίνεται ότι κολλάει ή ότι παγώνει, στις περιπτώσεις που εκτελείται κάποια μεγάλη διεργασία που απαιτεί πολύ χρόνο. Αντίθετα σε ένα πολυνηματικό σύστημα, οι χρονοβόρες διεργασίες μπορούν να εκτελούνται παράλληλα με άλλα νήματα που φέρουν άλλες εντολές για το ίδιο πρόγραμμα, καθιστώντας το άμεσα ανταποκρίσιμο.

Τα λειτουργικά συστήματα προγραμματίζουν τα νήματα με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

  1. Πολυδιεργασία προτίμησης: γενικώς θεωρείται η καλύτερη προσέγγιση. Σύμφωνα με αυτή, το λειτουργικό σύστημα καθορίζει πότε θα γίνεται μια εναλλαγή από το ένα νήμα στο άλλο. Μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι το σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει μια εναλλαγή σε ακατάλληλη στιγμή με αρνητικές επιπτώσεις για τις εφαρμογές που εκτελούνται.
  2. Πολυνημάτωση συνεργασίας: Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση, τα ίδια τα νήματα αναλαμβάνουν τον έλεγχο. Έτσι όταν ένα νήμα τελειώσει, παραδίδει τους πόρους εκτέλεσης σε άλλο νήμα. Μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι ένα νήμα μπορεί να περιμένει επ’ αόριστον να ελευθερωθούν πόροι συστήματος.

Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι πιο δημοφιλείς επεξεργαστές των προσωπικών υπολογιστών δεν υποστήριζαν πολλαπλά νήματα εκτέλεσης – κάποια λειτουργικά συστήματα υποστήριζαν τη χρήση νημάτων στο λογισμικό, που δεν εκτελούνταν πραγματικά παράλληλα αλλά από τον χρονοπρογραμματιστή του συστήματος, και είχαν εφαρμογές κυρίως στην επεξεργασία δεδομένων. Ωστόσο, επεξεργαστές σε άλλα ενσωματωμένα συστήματα που είχαν υψηλές απαιτήσεις για ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο (όπως π.χ. φανάρια σηματοδότησης, ελεγκτές εργοστασιακών μηχανών κ.α.) υποστήριζαν μια μορφή πολυνημάτωσης. Με το πέρας της δεκαετίας του 1990, η ιδέα της ταυτόχρονης εκτέλεσης εντολών σε πολλαπλά νήματα, γνωστή ως ταυτόχρονη πολυνημάτωση, υλοποιήθηκε και στους προσωπικούς υπολογιστές με το λανσάρισμα των επεξεργαστών Pentium 4 της Intel, με την ονομασία Υπερνημάτωση. Η απόγονη αρχιτεκτονική πού ακολούθησε τους Pentium 4 (εμπορικά προϊόντα Core και Core 2) δεν την ενσωμάτωνε. Από το 2008 και με την έλευση της αρχιτεκτονικής Nehalem και μέχρι σήμερα, η υπερνημάτωση επανεμφανίστηκε με βελτιώσεις στις σειρές επεξεργαστών Intel Core i5 και Core i7.

Διεργασίες, νήματα πυρήνα και νήματα χρήστη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η διεργασία αποτελεί τη βαρύτερη μονάδα που μπορεί να εκτελεστεί σε επίπεδο πυρήνα (πυρήνα λειτουργικού συστήματος). Οι διεργασίες δεσμεύουν πόρους οι οποίοι διατίθενται από το λειτουργικό σύστημα (π.χ μνήμη, χειρισμός αρχείων και συσκευών κ.α.). Δεν μπορούν ωστόσο να μοιραστούν το χώρο διευθύνσεων ή πόρους αρχείων εκτός από κάποιες ειδικές μεθόδους.

Ένα νήμα πυρήνα αποτελεί την ελαφρύτερη μονάδα που μπορεί να εκτελεστεί. Σε κάθε διεργασία υπάρχει τουλάχιστον ένα νήμα πυρήνα. Αν μέσα σε μια διεργασία υπάρχουν πολλαπλά νήματα πυρήνα, τότε αυτά μπορούν να διαμοιραστούν την ίδια μνήμη και πόρους αρχείων. Τα νήματα πυρήνα δεν μπορούν να δεσμεύουν πόρους συστήματος εκτός από μια ειδική στοίβα κλήσεων, στην οποία αντιγράφουν ορισμένους καταχωρητές. Ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος αναθέτει ένα νήμα σε κάθε “λογικό” επεξεργαστικό πυρήνα (σε έναν επεξεργαστή που υποστηρίζει πολυνημάτωση, κάθε πραγματικός επεξεργαστικός πυρήνας φαίνεται στο λειτουργικό σύστημα ως δύο “λογικοί” πυρήνες. Επεξεργαστές που δεν υποστηρίζουν πολυνημάτωση έχουν ένα λογικό πυρήνα για κάθε έναν πραγματικό), και εναλλάσσει την εκτέλεση των νημάτων. Ωστόσο, τα νήματα πυρήνα είναι περισσότερο χρονοβόρα από τα νήματα χρήστη ως προς την εναλλαγή τους.

Τα νήματα ορισμένες φορές χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες στη μνήμη του χρήστη (το μέρος της μνήμης που προορίζεται για τα προγράμματα και τις εφαρμογές του χρήστη), και διαφοροποιούνται με την ονομασία νήματα χρήστη. Το λειτουργικό σύστημα δεν τα αντιλαμβάνεται, και έτσι όλη η διαχείρισή τους γίνεται στη μνήμη του χρήστη. Μερικές υλοποιήσεις βασίζουν τα νήματα χρήστη πάνω στα νήματα πυρήνα έτσι ώστε να επωφεληθούν από τους πολυπύρηνους επεξεργαστές. Στο παρόν άρθρο, ο όρος “νήμα” σκέτος, αναφέρεται στα νήματα πυρήνα. Τα νήματα χρήστη αποκαλούνται επίσης και πράσινα νήματα. Τα νήματα χρήστη είναι γενικώς γρήγορα ως προς την δημιουργία και την διαχείριση, αλλά δεν μπορούν από μόνα τους να εκμεταλλευθούν τις τεχνολογίες της πολυνημάτωσης και τις πολυεπεξεργασίας.

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα thread (computer science) της Αγγλόγλωσσης Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).