Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • των Συστημάτων Ενέργειας, Ύδατος και Περιβάλλοντος (Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems). Το Κέντρο SDEWES δημοσιεύει
  13 KB (826 λέξεις) - 16:35, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • εξαιτίας του ξηρού κλίματος της περιοχής. Water resources in the Klein Karoo: the challenge of sustainable development in a water-scarce area Gouritz WMA 16
  2 KB (131 λέξεις) - 15:55, 25 Δεκεμβρίου 2018
 • relations". In P. W. Schmuck & W. P. Schultz (Eds.), Psychology of sustainable development. (pp. 62-78). Norwell, MA: Kluwer Academic. Nisbet, E. K., Zelenski
  2 KB (187 λέξεις) - 04:07, 21 Οκτωβρίου 2019
 • σύνδεσμος στο |website= (βοήθεια) Borowy, Iris (2013). «Defining Sustainable Development for Our Common Future». Routledge. σελ. 28.  «Alexander King».
  6 KB (414 λέξεις) - 17:16, 21 Οκτωβρίου 2017
 • Αρχειοθετήθηκε 2011-10-05 στο Wayback Machine. The Electronic Journal of Sustainable Development, (2008) 1(2), σελ. 56. Blessed Unrest στο Metropolis Magazine.
  5 KB (335 λέξεις) - 17:16, 2 Οκτωβρίου 2019
 • Application of Information and Communication Technology to Promote Sustainable Development A Case Study: Town of Luang Prabang, Lao PDR (pdf) Tokyo Institute
  5 KB (415 λέξεις) - 11:19, 3 Οκτωβρίου 2019
 • and Sustainable Development, edited by Rogério Amoêda, Sérgio Lira, & Cristina Pinheiro, pp. 1499–1506. Porto: Green Line Institute for Sustainable Development
  12 KB (1.255 λέξεις) - 02:16, 28 Σεπτεμβρίου 2019
 • 4 Δεκεμβρίου 2015.  «THE OLIVE ROADS: ITINERARY OF CULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, DIALOGUE AND PEACE AMONG THE PEOPLES OF THE MEDITERRANEAN» (PDF)
  8 KB (443 λέξεις) - 21:31, 9 Οκτωβρίου 2019
 • and development: a problem that affects us all», στο: Ministère des Affaires étrangères/adpf, Johannesburg. World Summit on Sustainable Development (2002):
  51 KB (3.854 λέξεις) - 04:40, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • worked in cities. London: Palgrave (2010) «Sustainable Industrialization in Africa: Toward a New Development Agenda». download.springer.com. 2016. doi:10
  1 KB (147 λέξεις) - 19:17, 13 Μαρτίου 2019
 • Development Programme. Ανακτήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2015.  «China Sustainable Cities Report 2016: Measuring Ecological Input and Human Development»
  12 KB (264 λέξεις) - 19:37, 30 Ιανουαρίου 2018
 • Βόρειας Θάλασσας Laverov, Nicolay (2009). Area Studies (Regional Sustainable Development Review): Russia - Volume I. EOLSS Publications. σελ. 87. ISBN 9781848260740
  8 KB (514 λέξεις) - 19:23, 30 Ιανουαρίου 2018
 • https://www.thecrazytourist.com/15-best-beaches-albania/ Sustainable Development of Sea-Corridors and Coastal Waters: The TEN ECOPORT project in
  7 KB (584 λέξεις) - 00:26, 5 Οκτωβρίου 2019
 • 97:257-270. Kilian, B., Jones, C., Pratt, L., & Villalobos, A. (2006). “Is Sustainable Agriculture a Viable Strategy to Improve Farm Income in Central America
  2 KB (201 λέξεις) - 19:36, 1 Μαρτίου 2018
 • Guides. ISBN 1-900949-65-2.  Honey, Martha (1999). Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?. Island Press. ISBN 1-55963-582-7.  Morell
  17 KB (1.237 λέξεις) - 05:55, 25 Νοεμβρίου 2018
 • «Γεωπολιτική και σπάνιες γαίες».  «Development of a Framework and a Decision Support System (DSS) for the Sustainable Exploitation of Rare Earth Elements
  10 KB (634 λέξεις) - 01:29, 16 Οκτωβρίου 2019
 • deprived of water. PACE Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development. PACE Resolution 2085 (2016). Inhabitants of frontier regions of
  11 KB (895 λέξεις) - 21:51, 4 Οκτωβρίου 2019
 • Ruddick, W., Richards, M. (2015). Complementary Currencies for Sustainable Development in Kenya: The Case of the Bangla-Pesa. www.ijccr.net. σελ. ISSN
  13 KB (922 λέξεις) - 15:16, 24 Ιουνίου 2019
 • Source Appropriate Technologies for Self-Directed Sustainable Development", Journal of Sustainable Development 3(4), pp. 17-29 (2010). Pearce, Joshua M (2012)
  27 KB (2.125 λέξεις) - 23:56, 4 Οκτωβρίου 2019
 • décroissance soutenable (Institute for Economic and Social Studies for Sustainable Degrowth) (Παρίσι, Ιανουάριος 2006). "How do we learn to want less? The
  5 KB (424 λέξεις) - 14:08, 11 Ιουνίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).