Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • τον Tony Heinz) R. Wolkow και Ph. Avouris (1988). «Atom-Resolved Surface Chemistry Using Scanning Tunneling Microscopy». Physical Review Letters 60 (11):
  15 KB (1.240 λέξεις) - 17:38, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • ISBN 3527306544.  O. Züger and U. Dürig (1992). «Atomic structure of the α-Ga(001) surface investigated by scanning tunneling microscopy: Direct evidence for the
  171 KB (12.869 λέξεις) - 09:42, 31 Οκτωβρίου 2019
 • ονομασίες: authors list (link) B. A. Kennedy, Bruce A. Kennedy (1990). Surface mining (2η έκδοση). Littleton, Colo. : Society for Mining, Metallurgy,
  126 KB (9.198 λέξεις) - 02:01, 16 Νοεμβρίου 2019
 • J. Smith (2006). «Chapter 5. Skeletal Catalysts». Στο: Ryan Richards. Surface and Nanomolecular Catalysis. CRC Press. σελίδες 141–160. ISBN 978-1-57444-481-0
  91 KB (6.843 λέξεις) - 22:14, 13 Οκτωβρίου 2019
 • 1016/0925-8388(93)90547-Z. J. M. Haschke, T. H. Allen, L. A. Morales: Surface and Corrosion Chemistry of Plutonium, Los Alamos Science, 2000, 252. John M. Haschke
  9 KB (305 λέξεις) - 11:19, 6 Μαΐου 2017
 • Coordination chemistry reviews, 2005, 249(13), 1468-1475. "Construction of redox-and photo-functional molecular systems on electrode surface for application
  8 KB (835 λέξεις) - 21:56, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • και άλλοι. (2006). «Terrestrial manganese-53 – A new monitor of Earth surface processes». Earth and Planetary Science Letters 251 (3–4): 334–345. doi:10
  25 KB (1.546 λέξεις) - 14:17, 13 Οκτωβρίου 2019
 • (November 30, 1998). "Cyclic Ozone Identified in Magnesium Oxide (111) Surface Reconstructions". Physical Review Letters 81 (22): 4891–4894. Bibcode:1998PhRvL
  10 KB (414 λέξεις) - 21:44, 12 Νοεμβρίου 2018
 • Sarantos, M; Wooden, D. H; Stubbs, T. J; Cook, A. M; Shirley, M (2015). «How surface composition and meteoroid impacts mediate sodium and potassium in the lunar
  47 KB (3.681 λέξεις) - 11:53, 25 Οκτωβρίου 2019
 •   Πρότυπο:Wells4th Hind, AR; Bhargava SK; Grocott SC (1999). «The Surface Chemistry of Bayer Process Solids: A Review». Colloids Surf Physiochem Eng Aspects
  29 KB (1.840 λέξεις) - 16:23, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • Seismic-Electric Coupling: Opportunities and Challenges for the 21st Century I». Near-Surface Geophysics. 2006.  Zhenya Zhu1, Shihong Chi, Xin Zhan and M. Nafi Toksoz
  7 KB (493 λέξεις) - 08:29, 6 Μαΐου 2017
 • géométrie algébrique Lecture Notes in Computer Science Springer Series in Surface Sciences (Book series) Undergraduate Texts in Mathematics (Book series)
  13 KB (996 λέξεις) - 21:28, 24 Σεπτεμβρίου 2019
 • πρώτης τάξης σαγματικά στην επιφάνεια δυναμικής ενέργειας (potential energy surface ή PES) των χημικών ειδών του ενδιαφέροντος. Ένα σαγματικό σημείο (saddle
  12 KB (878 λέξεις) - 16:27, 19 Σεπτεμβρίου 2019
 • Rieger, G. Landgren, and J.F. Morar (1 July 1986). «Surface oxidation states of germanium». Surface Science (Elsevier B.V.) 172 (2): 455-465. http://www
  165 KB (12.045 λέξεις) - 04:02, 2 Οκτωβρίου 2019
 • Figures given are for values up to 50 miles (80 km) above the surface. From The Chemistry and Fertility of Sea Waters by H.W. Harvey, 1955, citing C.J
  79 KB (5.829 λέξεις) - 09:12, 25 Οκτωβρίου 2019
 • Kozhitov, L. V.; Kol'tsov, V. B.; Kol'tsov, A. V. (2003). «Evaluation of the Surface Tension of Liquid Francium». Inorganic Materials 39 (11): 1138–1141. doi:10
  49 KB (3.567 λέξεις) - 09:00, 25 Οκτωβρίου 2019
 • (May 2006). «Virucidal efficacy of sodium bicarbonate on a food contact surface against feline calicivirus, a norovirus surrogate». International Journal
  55 KB (3.998 λέξεις) - 16:12, 6 Οκτωβρίου 2019
 • Lunine (2003). «Cratering on Titan: impact melt, ejecta, and the fate of surface organics». Icarus 164: 471–480. doi:10.1016/S0019-1035(03)00148-9. Bibcode: 2003Icar
  53 KB (3.878 λέξεις) - 09:30, 19 Οκτωβρίου 2019
 • Ανακτήθηκε στις 2015-08-24.  Adamu, Zaina (1 October 2012). «Water near surface of a Jupiter moon only temporary». CNN News. http://lightyears.blogs.cnn
  46 KB (3.617 λέξεις) - 08:36, 19 Οκτωβρίου 2019
 • com/journals/p/rmj/9712/rm971202.htm. Ανακτήθηκε στις 2016-09-21.  Calculators: surface tensions, and densities, molarities and molalities of aqueous NaCl (and
  43 KB (2.975 λέξεις) - 08:16, 17 Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).