Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • τον Tony Heinz) R. Wolkow και Ph. Avouris (1988). «Atom-Resolved Surface Chemistry Using Scanning Tunneling Microscopy». Physical Review Letters 60 (11):
  15 KB (1.210 λέξεις) - 11:18, 1 Οκτωβρίου 2017
 •   O. Züger and U. Dürig (1992). «Atomic structure of the α-Ga(001) surface investigated by scanning tunneling microscopy: Direct evidence for the
  170 KB (13.138 λέξεις) - 03:43, 18 Απριλίου 2018
 • onepage&q=rhenium%20&f=false.  B. A. Kennedy, Bruce A. Kennedy (1990). Surface mining (2η έκδοση). Littleton, Colo. : Society for Mining, Metallurgy,
  124 KB (9.643 λέξεις) - 15:31, 25 Απριλίου 2019
 • Smith (2006). «Chapter 5. Skeletal Catalysts». Στο: Ryan Richards, επιμ. Surface and Nanomolecular Catalysis. CRC Press, σελ. 141–160. ISBN 978-1-57444-481-0
  90 KB (7.129 λέξεις) - 21:11, 27 Μαΐου 2018
 • 1016/0925-8388(93)90547-Z. J. M. Haschke, T. H. Allen, L. A. Morales: Surface and Corrosion Chemistry of Plutonium, Los Alamos Science, 2000, 252. John M. Haschke
  9 KB (305 λέξεις) - 11:19, 6 Μαΐου 2017
 • Coordination chemistry reviews, 2005, 249(13), 1468-1475. "Construction of redox-and photo-functional molecular systems on electrode surface for application
  8 KB (835 λέξεις) - 23:02, 11 Μαΐου 2017
 • (November 30, 1998). "Cyclic Ozone Identified in Magnesium Oxide (111) Surface Reconstructions". Physical Review Letters 81 (22): 4891–4894. Bibcode:1998PhRvL
  10 KB (414 λέξεις) - 21:44, 12 Νοεμβρίου 2018
 • Sarantos, M; Wooden, D. H; Stubbs, T. J; Cook, A. M; Shirley, M (2015). «How surface composition and meteoroid impacts mediate sodium and potassium in the lunar
  47 KB (3.689 λέξεις) - 00:22, 2 Νοεμβρίου 2018
 •   Πρότυπο:Wells4th Hind, AR; Bhargava SK; Grocott SC (1999). «The Surface Chemistry of Bayer Process Solids: A Review». Colloids Surf Physiochem Eng Aspects
  29 KB (1.818 λέξεις) - 16:52, 7 Μαΐου 2017
 • Seismic-Electric Coupling: Opportunities and Challenges for the 21st Century I». Near-Surface Geophysics. 2006.  Zhenya Zhu1, Shihong Chi, Xin Zhan and M. Nafi Toksoz
  7 KB (493 λέξεις) - 08:29, 6 Μαΐου 2017
 • géométrie algébrique Lecture Notes in Computer Science Springer Series in Surface Sciences (Book series) Undergraduate Texts in Mathematics (Book series)
  12 KB (975 λέξεις) - 13:40, 1 Μαΐου 2018
 • πρώτης τάξης σαγματικά στην επιφάνεια δυναμικής ενέργειας (potential energy surface ή PES) των χημικών ειδών του ενδιαφέροντος. Ένα σαγματικό σημείο (saddle
  12 KB (871 λέξεις) - 18:01, 6 Μαΐου 2017
 • Figures given are for values up to 50 miles (80 km) above the surface. From The Chemistry and Fertility of Sea Waters by H.W. Harvey, 1955, citing C.J
  79 KB (5.850 λέξεις) - 12:39, 16 Απριλίου 2019
 • Rieger, G. Landgren, and J.F. Morar (1 July 1986). «Surface oxidation states of germanium». Surface Science (Elsevier B.V.) 172 (2): 455-465. http://www
  163 KB (12.318 λέξεις) - 03:08, 21 Ιανουαρίου 2018
 • Kozhitov, L. V.; Kol'tsov, V. B.; Kol'tsov, A. V. (2003). «Evaluation of the Surface Tension of Liquid Francium». Inorganic Materials 39 (11): 1138–1141. doi:10
  49 KB (3.575 λέξεις) - 01:48, 27 Φεβρουαρίου 2019
 • (May 2006). «Virucidal efficacy of sodium bicarbonate on a food contact surface against feline calicivirus, a norovirus surrogate». International Journal
  53 KB (3.895 λέξεις) - 20:29, 16 Ιουνίου 2018
 • Lunine (2003). «Cratering on Titan: impact melt, ejecta, and the fate of surface organics». Icarus 164: 471–480. doi:10.1016/S0019-1035(03)00148-9. Bibcode: 2003Icar
  52 KB (3.854 λέξεις) - 18:16, 8 Νοεμβρίου 2018
 • Ανακτήθηκε στις 2015-08-24.  Adamu, Zaina (1 October 2012). «Water near surface of a Jupiter moon only temporary». CNN News. http://lightyears.blogs.cnn
  46 KB (3.594 λέξεις) - 09:36, 6 Νοεμβρίου 2018
 • http://www.usroads.com/journals/p/rmj/9712/rm971202.htm.  Calculators: surface tensions, and densities, molarities and molalities of aqueous NaCl (and
  43 KB (2.966 λέξεις) - 08:13, 8 Μαρτίου 2019
 •   N. Chitvoranund1; S. Jiemsirilers; D.P. Kashima (2013). «Effects of surface treatments on adhesion of silver film on glass substrate fabricated by
  12 KB (896 λέξεις) - 17:39, 23 Φεβρουαρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).