Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Μήπως εννοούσατε stars;
 • College. Charles E. Ophardt, Virtual Chembook: Starch International Starch Institute: Potatoes - An European Starch Crop Vickie Vaclavik, Vickie A. Vaclavik
  5 KB (336 λέξεις) - 14:08, 6 Νοεμβρίου 2017
 • χαρτιού, κουτιά, και αυτοκόλλητα. European Commission approves Amflora starch potato - BASF - The Chemical Company - Corporate Website http://www.basf
  12 KB (884 λέξεις) - 08:15, 6 Μαΐου 2017
 • βρετανική εταιρεία Lipton Ltd από τους Allied Suppliers. Το 1978, το National Starch εξαγοράστηκε για 487 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη από
  12 KB (1.029 λέξεις) - 11:50, 23 Δεκεμβρίου 2017
 • Ayers, Ben (2008). How Wikipedia Works: And how You Can be a Part of it. No Starch Press, σελ. 47. https://books.google.com/books?id=lHdi1CEPLb4C&pg=PA47&
  10 KB (678 λέξεις) - 14:25, 15 Ιουνίου 2019
 • εύπεπτου αμύλου (Readily Digestible Starch (RDS)) 5% και τα υψηλά επίπεδα των αργών αφομοιουμένων αμύλων (Slowly Digested Starch (SDS)) 30%, κάνουν τις φακές
  36 KB (2.185 λέξεις) - 11:34, 22 Μαΐου 2019
 • 7. Trial By Fire (Kaukonen), 8. Alexander The Medium (Kantner), 9. Eat Starch Mom (Kaukonen/Slick) Είναι το τελευταίο studio LP του συγκροτήματος. Παράλληλα
  21 KB (1.860 λέξεις) - 23:24, 29 Δεκεμβρίου 2017
 • Company, σελ. 235. https://books.google.com/books?id=J8jNAAAAMAAJ&pg=PA235&dq=starch+yeast+dough.  Siozos, Kostas (Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012). «Προζύμι: Τι είναι
  28 KB (1.852 λέξεις) - 18:04, 7 Μαΐου 2019
 • Vietnam, banh phong tom. Sold in packets in dried form, they are made from starch... The same author goes on to say that the best prawn crackers are large
  66 KB (5.166 λέξεις) - 11:20, 13 Μαρτίου 2019
 • Ferreira JMF; Basu D (2010). «Development of porous HAp and β-TCP scaffolds by starch consolidation with foaming method and drug-chitosan bilayered scaffold based
  23 KB (1.713 λέξεις) - 08:13, 8 Μαρτίου 2019
 • hydrothermal processing of buckwheat Fagopyrum esculentum Moench) groats on starch enzymatic availability in vitro and in vivo in rats». Journal of Cereal
  53 KB (4.127 λέξεις) - 12:02, 11 Μαρτίου 2018
 • (2003). The Book of Overclocking: Tweak Your PC to Unleash Its Power. No Starch Press, σελ. 44. ISBN 1-886411-76-X.  Karam, Robert D. (1998). Satellite
  21 KB (1.655 λέξεις) - 12:38, 3 Μαΐου 2018
 • X., Wang A., Bai L., Hu Z., Xu J., Li Y. (2015). Genomic Foundation of Starch – to – Lipid Switch in Oleaginous Chlorella spp. Plant Physiology, Vol.
  75 KB (6.283 λέξεις) - 19:50, 11 Απριλίου 2019
 • Kevin (June 8, 2007), Ruby by Example: Concepts and Code (Πρώτη έκδοση), No Starch Press, σελ. 326, ISBN 1593271484, http://nostarch.com/ruby.htm  Fitzgerald
  61 KB (5.217 λέξεις) - 21:06, 12 Φεβρουαρίου 2019
 • Inkscape: The Definitive Guide to the Free Graphics Editor (1st έκδοση), No Starch Press, σελ. 476, ISBN 1-59327-181-6, http://nostarch.com/inkscape.htm  (Αγγλικά)
  52 KB (3.588 λέξεις) - 14:12, 23 Ιανουαρίου 2018
 • January 16, 2010.  Linzmayer, Owen W. (2004). Apple Confidential 2.0. No Starch Press. https://www.nostarch.com/apple2.htm.  «The Macintosh Product Introduction
  27 KB (1.567 λέξεις) - 20:26, 23 Ιουνίου 2019
 • C# 2005, σελ. 56.  Goodliffe, Pete (2006). Code Craft. San Francisco: No Starch Press. ISBN 1593271190. , Smith, T. (1991). Intermediate Programming Principles
  41 KB (3.160 λέξεις) - 21:13, 27 Φεβρουαρίου 2018
 • sciencedaily.com. Ανακτήθηκε στις 22 November 2013.  «Development of a pea starch film with trigger biodegradation properties for agricultural applications»
  62 KB (4.733 λέξεις) - 17:23, 7 Μαΐου 2017
 • levels=επίπεδα γλυκόζης αίματος, insulin blood levels=επίπεδα γλυκόζης αίματος, starch-rich food=φαγητό πλούσιο σε άμυλο, sucrose-rich food=φαγητό πλούσιο σε σάκχαρα
  41 KB (2.872 λέξεις) - 21:15, 4 Ιανουαρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα