Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Comparative neurophysiological studies ofhearing and vocalizations in songbirds. Zeitschnft fur vergleichend Physiologie 66:257-272. Konishi, M. 1973
  332 KB (27.172 λέξεις) - 20:59, 27 Φεβρουαρίου 2018
 • 346-349 Paul de Vos (Hulst 1591/5-1678 Antwerp), Three dogs playing, with songbirds on the floor at Christie's Svetlana Alpers, 'The decoration of the Torre
  11 KB (908 λέξεις) - 19:02, 6 Μαΐου 2017
 • (1997). "Linking breeding and wintering grounds of neotropical migrant songbirds using stable hydrogen isotopic analysis of feathers". Oecologia 109: 142–148
  178 KB (15.092 λέξεις) - 10:55, 5 Μαρτίου 2019
 • (3): 645–56. doi:10.1016/j.ympev.2006.01.002. Harbard, Chris (1989). Songbirds: How to attract them and identify their song. London: Kingfisher Books
  47 KB (3.108 λέξεις) - 13:59, 12 Απριλίου 2019
 • Birds Ltd) 88: 274. June 1995. ISSN 0007-0335. Harbard, Chris (1989). Songbirds: How to attract them and identify their song. London: Kingfisher Books
  55 KB (4.077 λέξεις) - 10:21, 6 Δεκεμβρίου 2018
 • Lynx Edicions. pp. 292–320. ISBN 978-84-96553-42-2. Roselaar, C.S. 1995. Songbirds of Turkey – Taxonomy, Morphology,and Distribution: An Atlas of Biodiversity
  43 KB (3.376 λέξεις) - 15:40, 6 Μαΐου 2017
 • 1007/s004420050727 Spicer, Greg S; Dunipace, Leslie (2004). "Molecular phylogeny of songbirds (Passerifor-mes) inferred from mitochondrial 16S ribosomal RNA gene sequences"
  74 KB (6.119 λέξεις) - 20:17, 1 Αυγούστου 2017