Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • καλλιτεχνών. Η Hanna Deinhard στο βιβλίο της Meaning and Expression: Toward a Sociology of Art (1970) προσδίδει τα έξης προσδιοριστικά χαρακτηριστικά στην κοινωνιολογία
  4 KB (416 λέξεις) - 05:00, 15 Φεβρουαρίου 2020
 • εκπαιδευτική κοινωνιολογία (educational sociology) είναι προγενέστερη μορφή της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης (sociology of education). Εμφανίζεται υπό μορφή
  11 KB (652 λέξεις) - 15:44, 14 Μαρτίου 2017
 • id=6TMFoMFe-D8C&pg=PA239, ανακτήθηκε στις 2012-02-18  Campbell, Colin. 1971. Towards a Sociology of Irreligion. London:McMillan p. 31. Dentsu Communication Institute
  7 KB (276 λέξεις) - 11:53, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • Μαρτινό (Harriet Martineau) Καρλ Μαρξ (Karl Marx) Μαξ Βέμπερ (Max Weber) sociology. (n.d.). The American Heritage Science Dictionary. Ανάκτηση 23 Ιουλίου
  16 KB (1.204 λέξεις) - 17:24, 10 Απριλίου 2020
 • αριστερής διαμαρτυρίας και του αντι-ηγεμονισμού. Shepard, Jon (2003). Sociology and You. Ohio: Glencoe McGraw-Hill. σελίδες A–22. ISBN 0078285763. Αρχειοθετήθηκε
  4 KB (265 λέξεις) - 20:02, 28 Σεπτεμβρίου 2019
 • American Sociology, Social Work and Public Administration. In, P. Shields Editor, Jane Addams: Progressive Pioneer of Peace, Philosophy, Sociology, Social
  5 KB (720 λέξεις) - 07:25, 23 Σεπτεμβρίου 2020
 • "Status Quo" - Google Definitions Dr. C. Michael Botterweck. «Glossary for Sociology 100». academics.triton.edu. Ανακτήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2015.  Status
  3 KB (212 λέξεις) - 17:34, 11 Απριλίου 2018
 • of a dialect in Jordanian urban centres.' International Journal of the Sociology of Language 61. Abu-Haidar, F. (1991). Christian Arabic of Baghdad, Weisbaden:
  7 KB (629 λέξεις) - 20:44, 27 Οκτωβρίου 2018
 • «Theories of femicide and their significance for social research». Current Sociology 64 (7): 975–995. doi:10.1177/0011392115622256. https://semanticscholar
  5 KB (392 λέξεις) - 16:18, 29 Απριλίου 2020
 • The Alphabet. Straehle, Carolin. (1974). International journal of the sociology of language. Mouton. Десницкая, А. В. (1968). Албанский язык и его диалекты
  4 KB (346 λέξεις) - 07:24, 15 Φεβρουαρίου 2020
 • Describing National Multilingualism». Στο: Fishman, Joshua A. Readings in the Sociology of Language. The Hague, Paris: Mouton. σελίδες 531–545. doi:10.1515/9783110805376
  3 KB (218 λέξεις) - 19:31, 20 Φεβρουαρίου 2019
 • assume's women's inferiority to men." «Sexism». Collins Dictionary of Sociology. Harper Collins. 2006.  Defines sexism as "any devaluation or denigration
  17 KB (1.545 λέξεις) - 17:39, 11 Σεπτεμβρίου 2020
 • com/culture/features/2001/03/furries200103  «The Darken Hollow - Thoughts - Furry Sociology». Visi.com. 1 Αυγούστου 2002. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 15
  4 KB (249 λέξεις) - 04:01, 11 Απριλίου 2020
 • Oxford University Press. Oxford Reference Online. "theory" A Dictionary of Sociology. John Scott and Gordon Marshall. Oxford University Press 2009. Oxford
  7 KB (488 λέξεις) - 23:59, 10 Οκτωβρίου 2019
 • and the politics of gender in modernising societies, in International Sociology, 1992: "All societies have gender systems." Carlson, Neil R.; Heth, C
  13 KB (1.146 λέξεις) - 11:55, 9 Αυγούστου 2020
 • and Cultural Socialization" International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, τόμ. 45, αρ. 1 (Ιούνιος 2014), σελ. 118–120. Trehub, Sandra
  3 KB (195 λέξεις) - 17:51, 6 Μαΐου 2017
 • Education Australia, Melbourne Gordon Marshall (ed) A Dictionary of Sociology (Article: Sociology of Education), Oxford University Press, 1998 Harper, G. (1997)
  21 KB (1.828 λέξεις) - 14:40, 16 Οκτωβρίου 2019
 • Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (New York, 1966) Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective (1963) The Capitalist
  6 KB (555 λέξεις) - 21:06, 14 Φεβρουαρίου 2019
 • τους άντρες όταν άρχισαν τη βόσκηση κοπαδιών. Macionis, John J. (2012). Sociology (13th ed., Census updated έκδοση). Boston: Prentice Hall. ISBN 978-0-205-18109-4
  14 KB (1.113 λέξεις) - 01:41, 9 Ιουλίου 2020
 • (2008-07-25). «What is social inequality?». International Journal of Sociology and Social Policy 28 (7/8): 250–259. doi:10.1108/01443330810890664. ISSN
  3 KB (232 λέξεις) - 15:02, 1 Νοεμβρίου 2018

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).