Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Μήπως εννοούσατε santa;
 • Pseudo-binary compounds «Ammonium Salts». VIAS Encyclopedia. http://www.vias.org/encyclopedia/chem_ammonia_salts.html.  Campbell, Neil A.; Jane B. Reece
  8 KB (562 λέξεις) - 15:44, 19 Σεπτεμβρίου 2019
 • Trans. Faraday Soc. 1913, 9, 99 Hartley, G.S., Aqueous Solutions of Paraffin Chain Salts, A Study in Micelle Formation, 1936, Hermann et Cie, Paris
  5 KB (337 λέξεις) - 13:42, 18 Οκτωβρίου 2019
 • J. W.; Rundle, R. E. (1957). «On the Crystal Structures of the Magnus Salts, Pt(NH3)4PtCl4». J. Am. Chem. Soc. 79: 3017–3020. doi:10.1021/ja01569a009
  203 KB (14.833 λέξεις) - 10:32, 3 Οκτωβρίου 2019
 • Interaction and Proton-induced Cyclization to Form Pyrylium and Dipyrylium Salts." Sakamoto, R., Rao, K. P., & Nishihara, H., Chemistry Letters, 2011, 40(12)
  8 KB (835 λέξεις) - 21:56, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • Niobium Salts». Journal of Occupational Medicine 8 (6): 347. http://journals.lww.com/joem/citation/1966/06000/the_toxicity_of_niobium_salts.16.aspx.
  217 KB (15.787 λέξεις) - 14:05, 14 Οκτωβρίου 2019
 • RICHARD H. ADAMSON (Ιούλιος 1971). «Antitumor Activity and Toxicity of Salts of Inorganic Group IIIa Metals: Aluminum, Gallium, Indium, and Thallium»
  171 KB (12.865 λέξεις) - 02:01, 2 Οκτωβρίου 2019
 • DOI: 10.1016/j.ceramint.2013.07.085 Talbott J. H. (1950). "Use of lithium salts as a substitute for sodium chloride". Arch Med Interna. 85 (1): 1–10. doi:10
  16 KB (886 λέξεις) - 07:25, 15 Μαΐου 2017
 • (paramolybdate) ion, (Mo7O24)6−, in the ammonium and potassium tetrahydrate salts" Journal of the Chemical Society. Parsons, T.; Maita, V. & Lalli, C. (1984)
  5 KB (372 λέξεις) - 19:00, 17 Απριλίου 2017
 • HowStuffWorks. InfoSpace LLC. Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2014.  «Himalayan Bath Salts – True Health Benefits or Marketing Hype?». OrganicSkinHerbsOnline.com.
  8 KB (495 λέξεις) - 16:42, 1 Οκτωβρίου 2019
 • http://www.sdplastics.com/nylon.html Brownell Technical Definitions Video of Deliquescense of Calcium Chloride The movement of hygroscopic organic salts
  13 KB (973 λέξεις) - 21:43, 16 Οκτωβρίου 2019
 • H. (1972). «High Temperature Properties and Decomposition of Inorganic Salts Part 3, Nitrates and Nitrites». Journal of Physical and Chemical Reference
  15 KB (1.148 λέξεις) - 06:50, 7 Μαΐου 2017
 • Alexander William (1902). Papers on Etherification and on the Constitution of Salts. Εδιμβούργο: The Alembic Club.  Williamson, Alexander (1850). «Theory of
  9 KB (732 λέξεις) - 07:57, 7 Οκτωβρίου 2019
 • Gabelich, T.D. Tran and I.H. Mel Suffet, “Electrosorption of Inorganic Salts from Aqueous Solution Using Carbon Aerogels” Environmental Science & Technology
  9 KB (752 λέξεις) - 12:26, 1 Απριλίου 2013
 • mixing of anesthetic and soporific powders, and the preparation of metallic salts, compounds and alloys. The tempering of steel was brought in ancient India
  62 KB (3.686 λέξεις) - 13:52, 18 Οκτωβρίου 2019
 • 0A19K.  Kounaves S. P. (2014). «Identification of the Perchlorate Parent Salts at the Phoenix Mars Landing Site and Possible Implications». Icarus 232:
  37 KB (2.287 λέξεις) - 18:41, 9 Οκτωβρίου 2018
 • (2007). «Evaluation of antifungal activity of carbonate and bicarbonate salts alone or in combination with biocontrol agents in control of citrus green
  55 KB (3.998 λέξεις) - 16:12, 6 Οκτωβρίου 2019
 • conceive in some warm little pond, with all sorts of ammonia and phosphoric salts, light, heat, electricity, &c., present, that a proteine compound was chemically
  31 KB (2.565 λέξεις) - 09:25, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • σε άλλα καλλιεργητικά υλικά όπως XLD και TCBC (thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose agar). Ως αναφορά τις βιοχημικές διεργασίες για την ταυτοποίηση
  13 KB (1.034 λέξεις) - 19:23, 11 Οκτωβρίου 2019
 • Ανακτήθηκε στις 2016-09-21.  Calculators: surface tensions, and densities, molarities and molalities of aqueous NaCl (and other salts) JtBaker MSDS
  43 KB (2.975 λέξεις) - 08:16, 17 Οκτωβρίου 2019
 • United States but are used in other countries? Yes. Cyclamates and its salts (such as calcium cyclamate, sodium cyclamate, magnesium cyclamate, and potassium
  20 KB (1.457 λέξεις) - 02:21, 12 Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).