Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Μήπως εννοούσατε religion believe;
 • Series). Leiden: Brill. 1979, Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices (Library of religious beliefs and practices). London:Routledge/Kegan Paul;
  5 KB (513 λέξεις) - 16:33, 18 Ιουνίου 2018
 • Evans, The Third Reich in Power (2005), p. 249, says "Goebbels’s religious beliefs retained a residual element of Christianity" as opposed to the paganism
  3 KB (297 λέξεις) - 16:11, 28 Μαΐου 2018
 • 2011-02-11. Ανακτήθηκε στις 2007-02-27.  Mary Boyce. Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices Psychology Press, 2001 ISBN 0415239028 p 84 Charl Wolhuter
  12 KB (980 λέξεις) - 09:39, 12 Μαΐου 2019
 • Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 2018-04-05.  «A Brief Guide To The Main Religious Beliefs In Bulgaria» (στα αγγλικά). Expat Focus. http://www.expatfocus
  11 KB (594 λέξεις) - 17:17, 18 Φεβρουαρίου 2019
 • HA Verus 8.1–4; Dio Cass. 71.2. Mary Boyce. Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices Psychology Press, 2001 ISBN 0415239028 p 84 Estimated
  16 KB (1.007 λέξεις) - 07:08, 22 Μαΐου 2019
 • Press. ISBN 978-0-521-62937-9.  Rippin, Andrew (2001). Muslims: Their Religious Beliefs and Practices (2nd έκδοση). Routledge. ISBN 978-0-415-21781-1.  Westerlund
  10 KB (892 λέξεις) - 15:21, 1 Δεκεμβρίου 2017
 • Bibliography. New Delhi: Manohar Book Service, 1976. ———. Tribal Religion: Religious Beliefs and Practices among the Santals. New Delhi: Manohar, 2000. Saontal
  13 KB (1.053 λέξεις) - 12:05, 28 Αυγούστου 2018
 • ίδιο THE BAHÁ'Í FAITH: Beliefs and practices στο Religious Tolerance However, this does not mean they believe the various religious creeds and doctrines
  38 KB (2.383 λέξεις) - 15:05, 6 Μαρτίου 2019
 • interrogate forms of religious practice that are distinct from religious activities associated with temples and other high-status religious sites. … On another
  20 KB (1.921 λέξεις) - 18:18, 25 Φεβρουαρίου 2019
 • τατουάζ Sak Yant Ίδρυμα & Μουσείο Chean Rithy Men. "The Changing Religious Beliefs and Ritual Practices among Cambodians in Diaspora", in Journal of
  20 KB (1.695 λέξεις) - 19:34, 6 Μαΐου 2017
 • treated much more severely than Protestants who openly proclaimed their beliefs. An example is given by a trial of nobleman Kazmierz Łyszczyński, who was
  20 KB (2.265 λέξεις) - 09:06, 24 Μαΐου 2018
 • uk/news/world-south-asia-13180011. Edwards, Linda (2001). A Brief Guide to Beliefs: Ideas, Theologies, Mysteries, and Movements. Westminster John Knox Press
  8 KB (694 λέξεις) - 14:57, 18 Ιανουαρίου 2019
 • else when it moved in and displaced locally held religious beliefs: they didn't destroy the local religious shrine and build a cathedral of the foundations
  34 KB (2.608 λέξεις) - 15:44, 15 Ιανουαρίου 2018
 • Princeton University Press 1996. Dag Øistein Endsjø. Greek Resurrection Beliefs and the Success of Christianity. New York: Palgrave Macmillan 2009. Gibbon
  100 KB (8.584 λέξεις) - 14:14, 19 Μαΐου 2019
 • 148-179, ISBN 978-618-5139-32-2 Boyce Mary, Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices, Routledge, London 2001. Boyce Mary, A History of Zoroastrianism
  56 KB (4.528 λέξεις) - 19:35, 18 Φεβρουαρίου 2019
 • Evans, The Third Reich in Power (2005), p. 249, says "Goebbels’s religious beliefs retained a residual element of Christianity" as opposed to the paganism
  63 KB (4.941 λέξεις) - 13:31, 20 Απριλίου 2019
 • and Values Essenes#Rules, customs, theology and beliefs Essenes: Rules, customs, theology and beliefs Fraser, Giles (Mon 3 Nov 2008). «On the Genealogy
  146 KB (13.157 λέξεις) - 08:15, 21 Μαΐου 2019
 • σύνολα των προσκυνητών ανά έτος για το Χατζ. Long, Matthew (2011). Islamic Beliefs, Practices, and Cultures. Marshall Cavendish Corporation, σελ. 86. ISBN
  34 KB (2.805 λέξεις) - 22:46, 8 Ιανουαρίου 2019
 • Premium 2006, λήμμα "Millenium", υπότιτλος "D. Contemporary Religious and Mystical Beliefs. Βλ. και Microsoft Encarta Premium 2006, λήμμα "Millenium",
  88 KB (7.102 λέξεις) - 23:37, 25 Δεκεμβρίου 2017
 • PMID 18536986.  Robinson, B. A. (2010). «Divergent beliefs about the nature of homosexuality». Religious Tolerance.org. Ανακτήθηκε στις 12 September 2011
  79 KB (6.386 λέξεις) - 08:59, 22 Μαΐου 2019

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).