Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • συμπτώματα, για περισσότερο επιλογές θεραπείας. Varcarolis, Elizabeth. "Psychiatric nursing care plans" 2006 «Schizophrenia». University of Michigan Department
  6 KB (392 λέξεις) - 19:56, 14 Μαρτίου 2020
 • Association 2010).  Gail Wiscarz Stuart (2014). Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Elsevier Health Sciences. σελ. 502. ISBN 032329412X. Ανακτήθηκε
  10 KB (756 λέξεις) - 04:19, 5 Οκτωβρίου 2020
 • adults. Psychol. Med. 28, 109–126. Practical guide to the care of the psychiatric patient / [ edited by] Richard J. Goldberg 3rd ed Philadelphia : Mosby/Elsevier
  4 KB (363 λέξεις) - 01:08, 7 Οκτωβρίου 2019
 • Elizabeth M. Varcarolis (2013). Varcarolis' Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing. Elsevier Health Sciences. σελ. 382. ISBN 1-4557-5358-0. Ανακτήθηκε
  11 KB (895 λέξεις) - 10:02, 31 Ιουλίου 2020
 • American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (Text Revision). American Psychiatric Publishing
  22 KB (1.767 λέξεις) - 08:57, 10 Σεπτεμβρίου 2020
 • (2009). Contemporary Psychiatric- Mental Health Nursing. 2nd edition. London: Pearson Prentice Ltd. p. 371 American Psychiatric Association. Task Force
  104 KB (8.796 λέξεις) - 05:18, 5 Ιουνίου 2020
 • parameter (link) Gail Wiscarz Stuart (2014). Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Elsevier Health Sciences. σελ. 502. ISBN 032329412X. Ανακτήθηκε
  83 KB (6.587 λέξεις) - 06:37, 28 Οκτωβρίου 2020
 • άτομα με καταθλιπτικά επεισόδια). Barker, P., επιμ. (2003). Psychiatric and mental health nursing: the craft and caring. London: Arnold.  Basco, Monica Ramírez
  77 KB (6.755 λέξεις) - 01:58, 18 Οκτωβρίου 2020
 • The American Psychiatric Publishing textbook of suicide assessment and management (2nd ed. έκδοση). Washington, DC: American Psychiatric Pub. σελ. 714
  121 KB (10.271 λέξεις) - 21:54, 23 Σεπτεμβρίου 2020
 • breggin.com/31-49.pdf.  Whitaker, R. (2005). Anatomy of an epidemic: Psychiatric drugs and the astonishing rise of mental illness in America. Ethical
  90 KB (10.785 λέξεις) - 16:25, 21 Σεπτεμβρίου 2020
 • Nemeroff, Charles B. (2009). The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology. American Psychiatric Pub. σελίδες 490–. ISBN 978-1-58562-309-9
  30 KB (1.955 λέξεις) - 13:05, 13 Οκτωβρίου 2020
 • Allan, J.,...Johnston, M. (2013). «Nursing stress and patient care: real-time investigation of the effect of nursing tasks and demands on psychological
  32 KB (2.960 λέξεις) - 15:08, 5 Οκτωβρίου 2019
 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th έκδοση). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing
  42 KB (3.096 λέξεις) - 22:23, 27 Σεπτεμβρίου 2020
 • level in adults (255 mmol L−1) a disorder linked to female gender and psychiatric disorders». J. Intern. Med. 256 (6): 525–528. doi:10.1111/j.1365-2796
  22 KB (1.535 λέξεις) - 00:20, 23 Σεπτεμβρίου 2020
 • N-acetylcysteine: a prospective case controlled study». Accident and Emergency Nursing 12 (1): 10–5. Jan 2004. doi:10.1016/j.aaen.2003.07.001. PMID 14700565. 
  38 KB (2.704 λέξεις) - 15:10, 26 Οκτωβρίου 2020
 • Mazaira S (2005). «Effects of psychiatric drugs on the fetus and newborn children. Consequences of the treatment of psychiatric disorders during pregnancy
  75 KB (6.304 λέξεις) - 02:04, 23 Σεπτεμβρίου 2020
 •  ; Goldstein, Jan (2001) [1987]. Console and Classify: The French Psychiatric Profession in the Nineteenth Century. Σικάγο & Λονδίνο: University of
  158 KB (12.566 λέξεις) - 02:44, 23 Σεπτεμβρίου 2020
 • Collins, Shelly Rainforth; Snyder, Julie S. (2015). Pharmacology and the Nursing Process. Elsevier Health Sciences. σελ. 227. ISBN 9780323358286.  «Pregabalin»
  67 KB (5.032 λέξεις) - 20:20, 21 Σεπτεμβρίου 2020
 • Ανακτήθηκε στις 28 Απριλίου 2016.  «Novel psychopharmacological therapies for psychiatric disorders: psilocybin and MDMA». The Lancet. Psychiatry 3 (5): 481–8
  178 KB (13.124 λέξεις) - 18:53, 12 Οκτωβρίου 2020
 • poisoning as a new method of suicide in Hong Kong» (Free full text). Psychiatric Services (Washington, D.C.) 52 (6): 836–837. doi:10.1176/appi.ps.52.6
  112 KB (9.775 λέξεις) - 00:44, 23 Σεπτεμβρίου 2020