Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Μήπως εννοούσατε primera nursing carl;
 • ISBN 978-1-118-37226-5.  Evian, Clive (2006). Primary HIV/AIDS care: a practical guide for primary health care personnel in a clinical and supportive setting
  234 KB (19.656 λέξεις) - 13:31, 18 Νοεμβρίου 2020
 • (2012). «Effectiveness and cost-effectiveness of antidepressants in primary care: a multiple treatment comparison meta-analysis and cost-effectiveness
  19 KB (1.182 λέξεις) - 10:15, 30 Μαΐου 2019
 • «Outpatient burns: prevention and care.». American family physician 85 (1): 25-32. PMID 22230304.  Buttaro, Terry (2012). Primary Care: A Collaborative Practice
  96 KB (7.208 λέξεις) - 17:47, 11 Νοεμβρίου 2020
 • epilepsies in adults and children in primary and secondary care NICE guidelines [CG137]». National Institute for Health and Care Excellence. Ιανουαρίου 2012. 
  31 KB (2.155 λέξεις) - 20:07, 27 Οκτωβρίου 2020
 • στις 2 Αυγούστου 2011.  Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing (12th έκδοση). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams
  66 KB (4.993 λέξεις) - 22:13, 17 Ιουλίου 2020
 • Martin, CE; Pearson, JL (2002 Jun). «Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence.». The American Journal
  121 KB (10.271 λέξεις) - 21:54, 23 Σεπτεμβρίου 2020
 • interdose discontinuation symptoms with venlafaxine extended release». The Primary Care Companion for CNS Disorders 13 (5). 2011. doi:10.4088/PCC.11l01140. PMID
  51 KB (3.823 λέξεις) - 20:11, 5 Οκτωβρίου 2020
 •  88. ISBN 9788131211502.  Hamilton, Richard (2012). Pharmacology for nursing care (8η έκδοση). St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders. σελ. 799. ISBN 9781437735826
  145 KB (11.043 λέξεις) - 20:41, 28 Ιουλίου 2020
 • «Schizophrenia: Full national clinical guideline on core interventions in primary and secondary care» (PDF). Ανακτήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2009.  Tandon R, Keshavan
  104 KB (8.796 λέξεις) - 05:18, 5 Ιουνίου 2020
 • «Content validity of a pediatric functional independence measure.». Applied Nursing Research 3 (3): 120-122. doi:10.1016/S0897-1897(05)80128-4.  [www.proquolid
  27 KB (2.247 λέξεις) - 17:57, 6 Μαΐου 2017
 • Weiss, Barry D. 20 Common Problems:Surgical Problems And Procedures In Primary Care. McGraw-Hill Professional. σελ. 114. ISBN 978-0-07-136002-9.  Beck, David
  72 KB (5.325 λέξεις) - 13:46, 4 Ιουνίου 2020
 • Kaniecki R, Lucas S. (2004). «Treatment of primary headache: preventive treatment of migraine». Standards of care for headache diagnosis and treatment. Chicago:
  96 KB (7.818 λέξεις) - 08:49, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Alexander Martin (August 2014). «The Effect of Dance on Depressive Symptoms in Nursing Home Residents». Journal of the American Medical Directors Association
  92 KB (10.953 λέξεις) - 08:05, 22 Νοεμβρίου 2020
 • obsessive-compulsive disorder and posttraumatic stress disorder in primary care». International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 16 (2): 77–84
  67 KB (5.032 λέξεις) - 20:20, 21 Σεπτεμβρίου 2020
 • 18816497.  Sharon SM, Emily SM (2006). Foundations of Maternal-Newborn Nursing (4th έκδοση). Philadelphia: Elsevier. σελ. 476.  Pediatric Age Specific
  84 KB (6.172 λέξεις) - 01:22, 23 Σεπτεμβρίου 2020