Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • philosophy is not difficult to distinguish broadly [...] from other modern movements, like phenomenology, say, or existentialism, or from the large amount
  6 KB (717 λέξεις) - 15:16, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • literature. Philosophical Library. σελ. 18. Among the younger generation who are largely under the influence of symbolism and the later movements, but who
  4 KB (251 λέξεις) - 22:00, 17 Ιουνίου 2019
 • Protest and Organization in the Alternative Globalization Era: NGOs, Social Movements, and Political Parties. ISBN 9780230620247. ... claimed to be from 'the
  9 KB (626 λέξεις) - 18:35, 4 Οκτωβρίου 2019
 • Book XI, Chapter 4. "the world itself, by its well-ordered changes and movements, and by the fair appearance of all visible things, bears a testimony of
  54 KB (4.316 λέξεις) - 23:01, 23 Νοεμβρίου 2019
 • dominant." George Woodcock. Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements. 1962. (σελ. 447) «The Soul of Man under Socialism by Oscar Wilde». Αρχειοθετήθηκε
  88 KB (8.178 λέξεις) - 19:21, 22 Νοεμβρίου 2019
 • Behind the Front Lines of the Civil War: Political Parties and Social Movements in Russia, 1918–1922. Princeton University Press. ISBN 0-691-03278-5. 
  122 KB (10.299 λέξεις) - 13:42, 30 Νοεμβρίου 2019
 • 2003). "Stable isotopes as indicators of altitudinal distributions and movements in an Ecuadorean hummingbird community". Community Ecology 136: 302–308
  178 KB (15.092 λέξεις) - 08:31, 11 Οκτωβρίου 2019
 • by the middle of the twentieth century, an era marked by civil rights movements, anti-colonialism, and growing secularization, missionaries were viewed
  162 KB (14.401 λέξεις) - 20:22, 4 Δεκεμβρίου 2019
 • Naseem, επιμ. (2007). Challenges to Religions and Islam: A Study of Muslim Movements, Personalities, Issues and Trends, Part 1. Sarup & Sons. σελ. 1141. ISBN 9788176257329
  112 KB (8.027 λέξεις) - 23:33, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 •   Woodcock, G. (1962). Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements. Melbourne: Penguin.  Yeoman, James Michael (2019). «The Spanish Civil
  138 KB (11.218 λέξεις) - 11:43, 9 Νοεμβρίου 2019
 • François Furet, Ernst Nolte and A Comparative History of Totalitarian Movements", περ. European History Quarterly, τόμος 37, τεύχος 2, 2007, σελ. 265–290
  194 KB (17.406 λέξεις) - 14:37, 7 Δεκεμβρίου 2019