Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Medicine, Nitrogen Oxides. Ανακτήθηκε στις 25-08-2011 Espere (Environmental Studies Published for Everybody Round the Earth): Nitrogen oxides - formation and
  16 KB (1.223 λέξεις) - 09:33, 6 Μαΐου 2017
 • B. Taylor (1964). «Diboron tetrafluoride. Part II. Reactions with some oxides and organometallic compounds». J. Chem. Soc.: 2731–2734. doi:10.1039/JR9640002731
  7 KB (145 λέξεις) - 08:23, 6 Μαΐου 2017
 • Burnell: π-Facial stereoselectivity in the Diels–Alder reactions of benzene oxides. In: Canadian Journal of Chemistry. 69 (9), 1991, S. 1337–1343, doi:10.1139/v91-199
  10 KB (354 λέξεις) - 15:55, 15 Μαρτίου 2019
 • 23<3471::AID-ANIE3471>3.0.CO;2-O. F. Linsker, R.L. Evans (1946). "Phenanthroline Di-N-oxides". J. Am. Chem. Soc. 68 (3): 403. doi:10.1021/ja01207a019.
  14 KB (785 λέξεις) - 02:40, 12 Φεβρουαρίου 2018
 • and Wiegand, Karl Wilhelm (2005) "Nitric Acid, Nitrous Acid, and Nitrogen Oxides" in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim
  23 KB (1.383 λέξεις) - 18:32, 6 Μαΐου 2017
 • P.D. Lagerlof, R.W. Grimes - Accommodation of Excess Oxygen in Group II Oxides http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1551-2916.2012.05452.x/pdf
  9 KB (517 λέξεις) - 19:55, 18 Ιουνίου 2017
 • Catalyst for Reductions Voorhees, V., Adams, R. (1922). «The Use of the Oxides of Platinum for the Catalytic Reduction of Organic Compounds». J. Amer.
  201 KB (15.475 λέξεις) - 12:48, 13 Απριλίου 2019
 • and K. C. P. Dália (May 8, 2009). «Dissolution Factors of Ta, Th, and U Oxides Present in Pyrochlore». Water, Air, & Soil Pollution (Springer Netherlands)
  215 KB (16.529 λέξεις) - 20:34, 10 Μαΐου 2019
 • Eschbach J, Rouxel D, Vincent B (2009). «New Synthesis of Nanosized Niobium Oxides and Lithium Niobate Particles and Their Characterization by XPS Analysis»
  29 KB (1.972 λέξεις) - 22:27, 29 Απριλίου 2019
 • 1021/es203094z.  Basco, N.; Dogra, S. K. (22 June 1971). «Reactions of Halogen Oxides Studied by Flash Photolysis. II. The Flash Photolysis of Chlorine Monoxide
  23 KB (1.648 λέξεις) - 07:55, 25 Σεπτεμβρίου 2017
 • του το παρουσίασε το 1944 στο άρθρο: H. J. T. Ellingham, "Reducibility of oxides and sulphides in metallurgical processes", Journal of the Society of Chemistry
  19 KB (1.274 λέξεις) - 06:37, 6 Μαΐου 2017
 • 42 : 186 – 196. (Note: In the case of a metal having two or more distinct oxides (e.g., iron), a "protosalt" is an obsolete term for a salt that is obtained
  47 KB (4.732 λέξεις) - 20:15, 16 Απριλίου 2018
 • Popovitz-Biro, R.; Lyahovitskaya, V. και άλλοι. (2004). «Characterization of Oxides of Cesium». The Journal of Physical Chemistry B 108 (33): 12360–12367. doi:10
  55 KB (3.812 λέξεις) - 15:28, 27 Φεβρουαρίου 2019
 • to intracellular infection: Cytokine-induced synthesis of toxic nitrogen oxides from L-arginine by macrophages and hepatocytes». Immunology letters 25 (1–3):
  78 KB (6.163 λέξεις) - 16:11, 13 Μαρτίου 2018
 • 1038/nmat1795. PMID 17143265. Kilic, Cetin; Zunger, Alex (2002). "n-type doping of oxides by hydrogen". Applied Physics Letters 81 (1): 73–75. Bibcode:2002ApPhL.
  119 KB (9.902 λέξεις) - 12:29, 22 Ιανουαρίου 2019
 • Bennett, Peter Wintzer, Saeed Akbar Sheikh, Patrizio Gallone "Chlorine Oxides and Chlorine Oxygen Acids" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry
  37 KB (2.288 λέξεις) - 18:41, 9 Οκτωβρίου 2018
 • pub2 Kašpar, J.; Fornasiero, P.; Graziani, M. (1999). «Use of CeO2-based oxides in the three-way catalysis». Catalysis Today 50 (2): 285–298. doi:10
  71 KB (5.410 λέξεις) - 01:16, 14 Απριλίου 2019