Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile organic compounds ή VOCs) είναι οργανικές ενώσεις που έχουν υψηλή τάση ατμών σε συνηθισμένη θερμοκρασία δωματίου
  47 KB (3.729 λέξεις) - 11:49, 15 Οκτωβρίου 2019
 • Graffiti protection systems|Graffiti protection systems Reductions of organic compounds using silanes|Reductions of organic compounds using silanes.
  9 KB (588 λέξεις) - 16:39, 4 Αυγούστου 2018
 • E. S. Domalski, E. D. Hearing: Heat Capacities and Entropies of Organic Compounds in the Condensed Phase. Volume III. In: J. Phys. Chem. Ref. Data.
  13 KB (561 λέξεις) - 14:10, 2 Οκτωβρίου 2019
 • Mineralogical Association (IMA)) Naming organic compounds Selected pages from IUPAC rules for naming inorganic compounds Stedman's Medical Dictionary: semisystematic
  5 KB (373 λέξεις) - 07:24, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • C. Fuson, and Daniel Y. Curtin, The Systematic Identification of Organic Compounds: A Laboratory Manual, 5th ed. (New York: Wiley, 1964), chapter 6.
  11 KB (614 λέξεις) - 17:39, 6 Μαΐου 2017
 • πίνακα πληροφοριών χημικής ένωσης. John B. Buckingham: Dictionary of Organic Compounds. Sixth Edition, Chapman and Hall, London 1996, ISBN 0-412-54090-8
  16 KB (763 λέξεις) - 14:15, 2 Οκτωβρίου 2019
 • Εκδόσεις Κρήτης. T. L. Lemke (2012) Review of Organic Functional Groups: Introduction to Medicinal Organic Chemistry, 5η έκδοση, Lippincott Williams & Wilkins
  5 KB (206 λέξεις) - 16:15, 6 Μαΐου 2017
 • doi:10.1021/ed042p394 «organic compound – chemical compound». Encyclopedia Britannica.  From the definition of "organic compounds" are also excluded automatically
  22 KB (1.680 λέξεις) - 09:49, 5 Μαΐου 2017
 • (link) D. J. Brown, E. C. Taylor (2004). The Chemistry of Heterocyclic Compounds, Quinoxalines: Supplement II: 61, σελ. 16, 1η έκδοση, New York: John Wiley
  4 KB (135 λέξεις) - 15:50, 6 Μαΐου 2017
 • version:  (2006–) "cycloalkyl groups". Virtual Textbook of Organic Chemistry Naming Organic Compounds Αρχειοθετήθηκε 2016-05-21 στο Portugese Web Archive Mallavadhani
  11 KB (730 λέξεις) - 13:58, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • Approaches in Organic Chemistry (εικονογραφημένη έκδοση). Jones & Bartlett Learning. ISBN 0763706655.  Narain, R.P. (2008). Mechanisms In Advanced Organic Chemistry
  91 KB (6.843 λέξεις) - 22:14, 13 Οκτωβρίου 2019
 • ποσοστό 48%. Athanasios Katsoyiannis and Constantini Samara, Persistent Organic Compounds, the dirty dozen of Chemicals, Χημικά Χρονικά, pp 388-394, (12) 2002
  5 KB (385 λέξεις) - 20:46, 20 Δεκεμβρίου 2016
 •  6-221 Majer, V.; Svoboda, V. (1985). Enthalpies of Vaporization of Organic Compounds: A Critical Review and Data Compilation. Oxford: Blackwell Scientific
  127 KB (8.891 λέξεις) - 12:01, 15 Οκτωβρίου 2019
 • οξυγόνου. Άλλοι συνηθισμένοι διπλοί δεσμοί υπάρχουν σε αζωενώσεις (azo compounds) (N=N), σε ιμίνες (C=N) και σουλφοξείδια (sulfoxides) (S=O). Στον σκελετικό
  12 KB (787 λέξεις) - 17:50, 15 Φεβρουαρίου 2018
 • Rhodium (metal fume and insoluble compounds, as Rh) NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards : Rhodium (soluble compounds, as Rh) Robert R. Landolt, Harold
  92 KB (6.435 λέξεις) - 14:32, 4 Οκτωβρίου 2019
 • Inman, and E. S. Lipinsky (1954). «Light-catalyzed Organic Reactions. I. The Reaction of Carbonyl Compounds with 2-Methyl-2-butene in the Presence of Ultraviolet
  9 KB (292 λέξεις) - 06:47, 7 Μαΐου 2017
 • and A. H. Neilson. 2003. Degradation and transformation of organic bromine and iodine compounds: comparison with their chlorinated analogues. The Handbook
  16 KB (1.229 λέξεις) - 16:28, 6 Μαΐου 2017
 • Alloys and Compounds 329 (1–2): 108–114. doi:10.1016/S0925-8388(01)01570-5. Brown, H. C. (1951). "Reductions by Lithium Aluminum Hydride". Organic Reactions
  39 KB (2.937 λέξεις) - 08:34, 28 Σεπτεμβρίου 2019
 • Siloxanes, IUPAC Gold Book Röshe, L.; John, P.; Reitmeier, R. “Organic Silicon Compounds” Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. John Wiley and
  8 KB (580 λέξεις) - 16:58, 6 Μαΐου 2017
 • Götz, Peter H.; Siegmeier, Rainer; Mayr, Wilfried (2005), "Peroxy Compounds, Organic", Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Weinheim: Wiley-VCH
  9 KB (646 λέξεις) - 06:56, 7 Μαΐου 2017

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).