Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • λογική και την οντολογία. Κάποια από τα σημαντικότερα άρθρα του είναι: "Nominalism and Conceptualism as Predicative Second Order Theories of Predication"
  2 KB (161 λέξεις) - 12:19, 11 Μαΐου 2017
 • and the Middle Ages with an annotated bibliography The Catholic Encyclopedia on Nominalism, Realism, and Conceptualism The Friesian School on Universals
  3 KB (217 λέξεις) - 13:57, 21 Μαΐου 2016
 • χάριτος. Nominalism(αγγλικά), BELIEVE, Religious Information Collection. Ι. Θεοδωρακόπουλος, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, τ. Γ΄, σελ. 57 Nominalism, Michael
  18 KB (1.416 λέξεις) - 14:36, 5 Ιανουαρίου 2019
 • Lanham: Rowman & Littlefield, σσ. 255-288. Reiman, J. (1978) Anarchism and Nominalism: Wolff's Latest Obituary for Political Philosophy. Ethics 89(1), σσ. 95-110
  9 KB (805 λέξεις) - 18:21, 25 Νοεμβρίου 2018
 • Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/vagueness/#3 "Nominalism, Realism, Conceptualism" in the 1913 Catholic Encyclopedia. Chomsky, N
  93 KB (8.173 λέξεις) - 08:47, 6 Μαΐου 2017

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα