Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Το διοξείδιο του αζώτου (nitrogen dioxide) είναι η χημική ένωση με τον χημικό τύπο NO2. Είναι ένα από τα οξείδια του αζώτου. Το NO2 είναι ένα ενδιάμεσο
  23 KB (1.392 λέξεις) - 20:00, 26 Σεπτεμβρίου 2019
 • To τριφθοριούχο άζωτο ή τριφθοραμίνη (αγγλικά: nitrogen trifluoride) είναι ανόργανη χημική ένωση, που περιέχει άζωτο και φθόριο, με μοριακό τύπο NF3. Μπορεί
  23 KB (1.443 λέξεις) - 15:06, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • of Medicine, Nitrogen Oxides. Ανακτήθηκε στις 25-08-2011 Espere (Environmental Studies Published for Everybody Round the Earth): Nitrogen oxides - formation
  17 KB (1.243 λέξεις) - 08:24, 14 Οκτωβρίου 2019
 • Το άζωτο (λατινικά: nitrogenium, αγγλικά: nitrogen) είναι το χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο N και ατομικό αριθμό 7. Είναι το ελαφρύτερο «πνικτογόνο»
  51 KB (3.858 λέξεις) - 02:33, 2 Οκτωβρίου 2019
 • Engineers. AIAA. σελ. 89. ISBN 1-56347-276-7.  Liquid Nitrogen Ice Cream Recipe, March 7, 2006 Liquid nitrogen – how to dose effectively Αρχειοθετήθηκε 2013-06-16
  22 KB (1.676 λέξεις) - 21:43, 16 Οκτωβρίου 2019
 • hetero atoms». Acc. Chem. Res. 8 (9): 300–306.  F. A. L. Anet, Ι. Yavari (1977). «Nitrogen inversion in piperidine». J. Am. Chem. Soc. 99 (8): 2794–2796. 
  7 KB (320 λέξεις) - 16:15, 6 Μαΐου 2017
 •  752.  Guo, H.Y. (April 2007). «Composition, physiochemical properties, nitrogen fraction distribution, and amino acid profile of donkey milk.». Journal
  5 KB (223 λέξεις) - 13:39, 7 Μαρτίου 2019
 • Ezhkova, O. V.; Khramtsova, M. S.; Garzón, F. (August 2012), «Oxygen and nitrogen abundances of H II regions in six spiral galaxies», Monthly Notices of
  8 KB (448 λέξεις) - 02:23, 30 Ιουνίου 2019
 • 2001. ISBN 0-12-352651-5. Anton Hammerl; Thomas M. Klapötke (2005), "Nitrogen: Inorganic Chemistry", Encyclopedia of Inorganic Chemistry (2nd ed.), Wiley
  13 KB (672 λέξεις) - 23:00, 27 Σεπτεμβρίου 2017
 • χρησιμοποιήθηκε (από το 1985) ως πηγή μη πρωτεϊνικού αζώτου (non-protein nitrogen) στις ζωοτροφές και ειδικότερα στη διατροφή των αγελάδων και άλλων μηρυκαστικών
  20 KB (1.141 λέξεις) - 10:06, 4 Μαΐου 2017
 • Imidazole and Benzimidazole Synthesis, Academic Press. E. G. Brown (1998) Ring Nitrogen and Key Biomolecules, Kluwer Academic Press. A. F. Pozharskii et al. (1997)
  17 KB (1.099 λέξεις) - 11:45, 31 Ιουλίου 2018
 • p. 462 Kameoka, Yohji; Pigford, Robert (February 1977). «Absorption of Nitrogen Dioxide into Water, Sulfuric Acid, Sodium Hydroxide, and Alkaline Sodium
  17 KB (1.279 λέξεις) - 02:01, 29 Σεπτεμβρίου 2019
 • United States: Brooks/Cole Thomson Learning, 1997. Brown, E. G. Ring Nitrogen and Key Biomolecules: The Biochemistry of N-Heterocycles. Boston: Lluwer
  8 KB (651 λέξεις) - 09:31, 5 Ιανουαρίου 2019
 • (1989). Decreased ethylene biosynthesis, and induction of aerenchyma, by nitrogen- or phosphate- starvation in adventitious roots of Zea mays. Αϊβαλάκης
  22 KB (1.431 λέξεις) - 11:20, 11 Οκτωβρίου 2019
 • r-Centroids, Electronic Transition Moments, and Einstein Coefficients for Many Nitrogen and Oxygen Band Systems". Journal of Physical and Chemical Reference Data
  27 KB (2.042 λέξεις) - 15:58, 9 Οκτωβρίου 2019
 • Stanley G. Thompson (1954). «Reactions of U-238 with Cyclotron-Produced Nitrogen Ions». Physical Review 93 (1): 257. doi:10.1103/PhysRev.93.257.  Thompson
  23 KB (1.695 λέξεις) - 02:57, 2 Οκτωβρίου 2019
 • του αζώτου. Το νιτρικό οξείδιο (Nitric oxide) ή μονοξείδιο του αζώτου ( nitrogen monoxide), είναι μια μοριακή, χημική ένωση με μοριακό τύπο of ·NO. Ένα
  79 KB (6.170 λέξεις) - 10:21, 13 Οκτωβρίου 2019
 • 13..334M.  Stern, Jennifer C. (24 March 2015). «Evidence for indigenous nitrogen in sedimentary and aeolian deposits from the Curiosity rover investigations
  113 KB (9.311 λέξεις) - 14:36, 10 Οκτωβρίου 2019
 • Ανακτήθηκε στις October 29, 2011.  «pg. 119 – Nitrogen» (PDF). USGS. 2016. Ανακτήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2016.  «Nitrogen» (PDF). USGS. 2016. Ανακτήθηκε στις 17
  85 KB (7.001 λέξεις) - 09:40, 7 Οκτωβρίου 2019
 • "trimethylphosphine" and "triethylphosphine", in analogy with "amine" (organo-nitrogen compounds), "arsine" (organo-arsenic compounds), and "stibine" (organo-antimony
  36 KB (2.739 λέξεις) - 19:54, 30 Σεπτεμβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

 • nitrogen (en) το άζωτο nitrogen (id) το άζωτο nitrogen (ca) το άζωτο nitrogen (no) το άζωτο nitrogen (cy) το άζωτο

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).