Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • 17121280.  «Potential role and therapeutic interests of myo-inositol in metabolic diseases». Biochimie 95 (10): 1811–27. October 2013. doi:10.1016/j.biochi.2013
  6 KB (418 λέξεις) - 12:54, 21 Νοεμβρίου 2020
 • and hydroxytyrosol: focus on protection against cardiovascular and metabolic diseases. J Transl Med. 2014 Aug 3;12:219. doi: 10.1186/s12967-014-0219-9.
  6 KB (505 λέξεις) - 21:13, 31 Μαΐου 2020
 • Αρχειοθετήθηκε 2011-04-10 στο Wayback Machine. at The National Endocrine and Metabolic Diseases Information Service. July 2008. In turn citing: Nieman LK, Ilias I
  22 KB (1.741 λέξεις) - 20:09, 1 Σεπτεμβρίου 2020
 • doi:10.1093/glycob/cwj010. PMID 16014746.  «Modular architecture of metabolic pathways revealed by conserved sequences of reactions». J Chem Inf Model
  24 KB (1.654 λέξεις) - 17:12, 24 Σεπτεμβρίου 2019
 • Willett, WC, Hu, FB (2010 Nov). «Sugar-Sweetened Beverages and Risk of Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes: A meta-analysis». Diabetes Care 33 (11):
  45 KB (3.650 λέξεις) - 10:48, 30 Οκτωβρίου 2020
 • Lipoprotein (a). In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D, editors, The metabolic and molecular bases of inherited disease. 2001 ed. Mc-Graw-Hill. Medical
  11 KB (1.083 λέξεις) - 16:40, 14 Ιουνίου 2020
 • Μαρτίου 2015. Ανακτήθηκε στις 13 Μαρτίου 2015.  «Genetic, hormonal and metabolic aspects of PCOS: an update». Reproductive Biology and Endocrinology 14
  99 KB (7.448 λέξεις) - 21:23, 23 Νοεμβρίου 2020
 • Pakistan Medical Association 58 (5): 258–61. PMID 18655403.  Cracking the Metabolic Code (Volume 1 of 2) by James B. Lavalle R.Ph. C.C.N. N.D, ISBN 1-4429-5039-0
  31 KB (2.090 λέξεις) - 16:42, 28 Σεπτεμβρίου 2020
 • Gudmundsson S., Agudo L., Nogales J. (2017). Application of genome – scale metabolic models of microalgae and cyanobacteria in biotechnology. Microalgae –
  93 KB (8.347 λέξεις) - 15:44, 11 Σεπτεμβρίου 2020
 • (2): 263–88. 1996. doi:10.1016/0027-5107(95)00185-9. PMID 8600357.  «The metabolic fate of acetanilid and other aniline derivatives: II. Major metabolites
  61 KB (4.676 λέξεις) - 20:31, 21 Νοεμβρίου 2020
 • http://www.annals.org/cgi/reprint/138/1/24.  Grundy SM (2004). «Obesity, metabolic syndrome, and cardiovascular disease». J. Clin. Endocrinol. Metab. 89
  164 KB (13.604 λέξεις) - 22:03, 27 Οκτωβρίου 2020
 • σελίδες 494–496. ISBN 978-0-8247-4773-2.  «Caffeine and ephedrine: physiological, metabolic and performance-enhancing effects». Sports Medicine 34 (13): 871–89. 2004
  43 KB (3.069 λέξεις) - 08:36, 6 Οκτωβρίου 2020
 • Biology 9: 770-780. doi:10.1038/nrm2503.  Kauffman, S.A. (March 1969). «Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed genetic nets». Journal
  33 KB (2.734 λέξεις) - 15:58, 8 Οκτωβρίου 2019
 • epilepsy: A randomized trial. Epilepsy Behav. 2005. Erdmann, R. Minerals: The Metabolic Miracle Workers. Century Hutchinson Ltd., London, UK. 1988:116. Benga
  74 KB (6.737 λέξεις) - 21:15, 30 Νοεμβρίου 2020
 • (1988). «Chloroquine and Hydroxychloroquine Inhibit Multiple Sites in Metabolic Pathways Leading to Neutrophil Superoxide Release». The Journal of Rheumatology
  42 KB (2.774 λέξεις) - 18:23, 6 Οκτωβρίου 2020
 • ISBN 978-3-642-49477-2.  «Studies on phenolic steroids in human subjects. II. The metabolic fate and hepato-biliary-enteric circulation of C14-estrone and C14-estradiol
  61 KB (5.002 λέξεις) - 10:30, 7 Οκτωβρίου 2020
 • and chronic kidney disease». Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 20 (1): 77–85. January 2017. doi:10.1097/MCO.0000000000000342. PMID
  48 KB (3.530 λέξεις) - 10:41, 14 Ιουλίου 2020
 • Tananashvili DE (May 2007). «[Levels of uric acid in serum in patients with metabolic syndrome]» (στα Russian). Georgian Med News (146): 35–7. PMID 17595458
  96 KB (7.242 λέξεις) - 08:45, 2 Σεπτεμβρίου 2020
 • et al. Effects of dietary selenium on mood in healthy men living in a metabolic research unit. Biol Psychiatry. 39(2):121-128, 1996. Rayman, M. P. The
  92 KB (10.953 λέξεις) - 08:05, 22 Νοεμβρίου 2020
 • Bray, R. J.; Smith, P. J.; Waldmann, C. S.; Verghese, C. (1992-09-12). «Metabolic acidosis and fatal myocardial failure after propofol infusion in children:
  47 KB (3.817 λέξεις) - 12:36, 16 Οκτωβρίου 2020

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).