Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Okazaki (1997). "Synthesis, Structure, and Reactions of the First Rotational Isomers of Stable Thiobenzaldehydes, 2,4,6-Tris[bis(trimethylsilyl)methyl]thiobenzaldehydes"
  8 KB (171 λέξεις) - 16:27, 6 Μαΐου 2017
 • M. L. Sherrill, E. S. Matlack: „Additional Data on the cis and trans Isomers of Pentene-2“, in: J. Am. Chem. Soc., 1937, 59, S. 2134–2138 (doi:10.1021/ja01290a014)
  9 KB (741 λέξεις) - 13:58, 2 Οκτωβρίου 2019
 • Bosch Reig, F (1999-05-25). «Determination of unsaturation grade and trans isomers generated during thermal oxidation of edible oils and fats by FTIR». Journal
  11 KB (886 λέξεις) - 10:28, 12 Σεπτεμβρίου 2018
 • «Separation of fatty acids or methyl esters including positional and geometric isomers by alumina argentation thin-layer chromatography». J. Chromatogr. Sci.
  27 KB (1.476 λέξεις) - 03:36, 10 Οκτωβρίου 2019
 • Kuhnt, K., Baehr, M., Rohrer, C., and Jahreis, G. (2011). Trans fatty acid isomers and the trans-9/trans-11 index in fat containing foods. Eur J Lipid Sci
  16 KB (1.198 λέξεις) - 12:03, 20 Ιουλίου 2019
 • benzene underwent substitution at the ortho position, two distinguishable isomers should have resulted, depending on whether the double bond at the ortho
  85 KB (6.878 λέξεις) - 05:14, 8 Οκτωβρίου 2019
 • (mono-galactosyl D-chiro-inositol isomers), fagopyritol A2 και fagopyritol B2 (di-galactosyl D-chiro-inositol isomers) και fagopyritol B3 (tri-galactosyl
  55 KB (4.201 λέξεις) - 00:16, 17 Οκτωβρίου 2019
 • Volkov, Alexander A. (2002). "Separation of Water into Its Ortho and Para Isomers". Science 296 (5577): 2363. doi:10.1126/science.1069513. PMID 12089435
  119 KB (9.902 λέξεις) - 12:20, 2 Νοεμβρίου 2019
 • M. L. Sherrill, E. S. Matlack: „Additional Data on the cis and trans Isomers of Pentene-2“, in: J. Am. Chem. Soc., 1937, 59, S. 2134–2138 (doi:10.1021/ja01290a014)
  23 KB (2.803 λέξεις) - 13:56, 2 Οκτωβρίου 2019
 • (Benzene), τολουόλιο (Toluene) και τα τρία (3) ισομερή ξυλόλια (Xylene isomers). Το τολουόλιο παράγεται τόσο (σχετικά) οικονομικά από τη βιομηχανία, που
  49 KB (4.038 λέξεις) - 18:06, 16 Οκτωβρίου 2019
 • doi:10.1128/AEM.02625-07, PMC 2293160, PMID 18281432. Butanols: four isomers, Environmental Health Criteria monograph No. 65, Geneva: World Health Organization
  59 KB (7.708 λέξεις) - 00:24, 1 Οκτωβρίου 2019
 • 2013. Acyclic monoterpenoid trienes such as p-myrcene and configurational isomers of p- ocimene are found in the oils of basil (leaves of Ocimum basilicum
  75 KB (5.529 λέξεις) - 12:44, 2 Νοεμβρίου 2019
 • σύνδεσμος] doi:10.1021/ja963819e IUPAC definition of "stereoisomerism" IUPAC definition of "geometric isomerism" IUPAC definition of "cis-trans isomers"
  22 KB (1.637 λέξεις) - 04:10, 11 Οκτωβρίου 2019
 • «Preparation and Olfactory Characterization of the Enantiomerically Pure Isomers of the Perfumery Synthetic Galaxolide». Helvetica Chimica Acta 82 (10):
  23 KB (1.941 λέξεις) - 16:21, 5 Οκτωβρίου 2019
 • Castellanos, FX; Gerhardt, GA (2005). «Differential Effects of Amphetamine Isomers on Dopamine in the Rat Striatum and Nucleus Accumbens Core». Psychopharmacology
  158 KB (13.512 λέξεις) - 05:29, 2 Νοεμβρίου 2019
 • Τα φαινυλθειοκυανικά και τα φαινυλισοθειοκυανικά ισομερή σύνδεσης (linkage isomers) και ενώνονται διαφορετικά
  17 KB (1.296 λέξεις) - 21:38, 14 Νοεμβρίου 2019