Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Hildesheim, New York, 1969. (Αγγλικά) Richard Hamilton, Choes and Anthesteria. Athenian Iconography and Ritual, University of Michigan Press, 1992. Ανθεστήρια
  5 KB (358 λέξεις) - 10:41, 1 Μαρτίου 2019
 • Porter and Moss Topographical Bibliography; Volume V Upper Egypt Griffith Institute http://www.smitewiki.com/Anhur Iconography of Onuris (PDF; article)
  6 KB (468 λέξεις) - 06:54, 22 Μαΐου 2019
 • (Manchester, John Rylands Library, MS LAT. 117), Richard A. Leson, Studies in Iconography, Vol. 32 (2011), 155. Anne McGee Morganstern, Gothic Tombs of Kinship
  9 KB (843 λέξεις) - 14:00, 19 Αυγούστου 2019
 • della biologia sperimentale, Torino, Einaudi. Conci, C. & Poggi, R. 1996 Iconography of Italian Entomologists, with essential biographical data. Mem. Soc
  3 KB (267 λέξεις) - 13:17, 21 Ιουνίου 2018
 • (2006) S. 265-279. pdf Αμαλία Αβραμίδου (2011). The Codrus Painter. Iconography and Reception of Athenian Vases on the Age of Pericles. The University
  3 KB (264 λέξεις) - 14:13, 17 Ιουνίου 2018
 • The Royal Crowns of Kush: A Study in Middle Nile Valley Regalia and Iconography in the 1st Millennia B. C. and A.D., Cambridge Monographs in African
  6 KB (602 λέξεις) - 07:37, 15 Οκτωβρίου 2018
 • Pischikova, Reliefs from the Tomb of the Vizier Nespakashuty: Reconstruction, Iconography, and Style, Metropolitan Museum Journal, Vol. 33 (1998), pp. 57-101 Salima
  10 KB (239 λέξεις) - 10:35, 23 Ιουλίου 2019
 • Σχόλιο του Αριστοφάνη Ιππείς 5.785 Kevin Clinton: Myth and cult. The iconography of the Eleusinian mysteries. Martin P. Nilsson lectures on Greek religion
  2 KB (182 λέξεις) - 10:17, 6 Μαΐου 2017
 • Stuttgart, 1954, S. 269-270 John Block Friedman: Antichrist and the Iconography of Dante's Geryon. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes
  7 KB (578 λέξεις) - 18:35, 16 Φεβρουαρίου 2019
 • Ευαγγέλιον 19, 38-42 Κατά Μάρκον 15,40 Κατά Μάρκον 15,47 G. Schiller, Iconography of Christian Art, Τόμος. II, 1972 (αγγλική μετάφραση από τα γερμανικά)
  8 KB (591 λέξεις) - 09:17, 6 Μαΐου 2017
 • Reconstructing the Reality of Images: Byzantine Material Culture and Religious Iconography (11th to 15th Centuries). Leiden: Brill. ISBN 978-90-04-12462-2. http://books
  11 KB (745 λέξεις) - 12:38, 16 Φεβρουαρίου 2019
 • the iconography of Sabazios», Numen 27 (9-33). Graves Robert: The Greek Myths, Λονδίνο 1960 Lane E.N.: «Towards a definition of the iconography of Sabazios»
  15 KB (1.199 λέξεις) - 12:00, 13 Ιουλίου 2019
 • University Press, 1955, pp. 325-326, 354-355 Tasha Vordestrasse, The Iconography of the Wine Drinker in 'Port St Symeon' Ware from the Crusader Era, Eastern
  6 KB (503 λέξεις) - 10:44, 3 Φεβρουαρίου 2019
 • 422. Οβιδίου Μεταμορφώσεις, 9. 87-88 Kevin Clinton: Myth and Cult: The Iconography of the Eleusinian Mysteries, Στοκχόλμη 1992, σσ. 105-107. Hastings, James
  11 KB (702 λέξεις) - 18:52, 12 Νοεμβρίου 2018
 • Ημέρες της Καθημερινής, 30/01/2000, σελ.30 Notopoulos James A., "Akritan iconography on Byzantine pottery", Hesperia, 33 (1964) Notopoulos, σ. 114 Wace A
  22 KB (1.679 λέξεις) - 09:47, 28 Ιουνίου 2019
 • New York, 1980. ISBN 0-87754-098-5. Wilson, Laurie. Louise Nevelson: Iconography and Sources. New York: Garland Pub. (1981). ISBN 0-8240-3946-7 Επίσημη
  3 KB (471 λέξεις) - 05:07, 12 Αυγούστου 2018
 • и култа бога Мена у римским провинцијама централног Балкана (on the iconography and Cult of God Men in the roman Provinces of the Central Balkans), Надежда
  5 KB (467 λέξεις) - 10:16, 6 Μαΐου 2017
 • country with her curves: Examining the importance of Carmen Miranda's iconography in creating national identities. https://books.google.com/books?id=oiO01Fm9clkC&pg=PA4
  6 KB (619 λέξεις) - 13:05, 10 Μαΐου 2017
 • Berlino 1935 Peter E. Leach, Images of political Triumph. Donatello's iconography of Heroes, Princetown 1984 Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari, I tempi
  13 KB (1.041 λέξεις) - 09:38, 1 Αυγούστου 2019
 • Iconography, and Nostalgia - STORY» (στα αγγλικά). STORY. 2016-09-27. https://thisisstory.com/susan-kare-discusses-windows-3-solitaire-iconography-nostalgia/
  15 KB (1.300 λέξεις) - 16:31, 15 Ιουλίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).