Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Στην ιατρική επιστήμη, αιμοκάθαρση (επίσης αιμοδιύλιση, αγγλ. Hemodialysis) είναι μία μέθοδος για τη μετακίνηση απόβλητων προϊόντων όπως η κρεατινίνη και
  34 KB (2.592 λέξεις) - 10:23, 19 Μαρτίου 2020
 • poisoning. Application of a pharmacokinetic model for ethanol therapy and hemodialysis.". Am J Med 67 (5): 804–807. Retrieved 7 December 2014. Minutes of Meeting
  66 KB (7.213 λέξεις) - 12:58, 17 Σεπτεμβρίου 2020
 • 1007/s11239-013-0899-7. PMID 23479259.  «Warfarin anticoagulation in hemodialysis patients: a systematic review of bleeding rates». American Journal of
  54 KB (4.334 λέξεις) - 13:09, 13 Σεπτεμβρίου 2020
 • doi:10.1053/lv.2000.6355. PMID 10827226.  «Which patients benefit from hemodialysis therapy in hepatorenal syndrome?». J. Gastroenterol. Hepatol. 19 (12):
  66 KB (5.114 λέξεις) - 16:19, 16 Απριλίου 2020

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα