Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=7827672.  «Drug interactions with benzodiazepines». Handbook of Drug Interactions: a Clinical and Forensic Guide. Humana.
  29 KB (1.889 λέξεις) - 19:56, 27 Οκτωβρίου 2020
 • 169–77. August 1976. doi:10.1007/bf00507850. PMID 1012337.  «Drug interactions: Interactions between fentanyl and drugs that inhibit CYP3A4».  Matsumae
  21 KB (1.427 λέξεις) - 15:26, 10 Οκτωβρίου 2020
 • doi:10.2174/0929867013373435. PMID 11172695.  «Drug interactions with quinolone antibacterials». Drug Safety 7 (4): 268–81. 1992. doi:10.2165/00002018-199207040-00003
  68 KB (4.770 λέξεις) - 10:33, 20 Οκτωβρίου 2020
 • 2007. doi:10.7326/0003-4819-146-9-200705010-00009. PMID 17470834.  «Drug Interactions». Medicine chest. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 6 Φεβρουαρίου
  16 KB (1.000 λέξεις) - 16:27, 7 Νοεμβρίου 2020
 • Drug Administration (FDA). 8 Ιουνίου 2011. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 11 Ιουνίου 2011.  «Simvastatin: updated advice on drug interactions -
  26 KB (1.515 λέξεις) - 17:03, 24 Σεπτεμβρίου 2020
 • Significant Drug Interactions – American Family Physician Κλινικώς σημαντικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων «Complex drug-drug-disease interactions between amiodarone
  54 KB (4.334 λέξεις) - 23:52, 22 Σεπτεμβρίου 2020
 • Stargrove, Jonathan Treasure, Dwight L. (2008). Herb, nutrient, and drug interactions : clinical implications and therapeutic strategies. St. Louis, Mo
  12 KB (844 λέξεις) - 10:54, 12 Σεπτεμβρίου 2020
 • Contribution to Drug-Drug Interactions». Drug Metab. Dispos. 41 (7): 1414–24. doi:10.1124/dmd.113.051722. PMID 23620487.  «The drug-drug interaction between
  37 KB (2.893 λέξεις) - 18:02, 20 Σεπτεμβρίου 2020
 • βακτήριο Streptomyces peucetius. «(doxorubicin) dosing, indications, interactions, adverse effects, and more». Medscape Reference. WebMD. Αρχειοθετήθηκε
  9 KB (339 λέξεις) - 15:50, 21 Νοεμβρίου 2020
 • «Colchicine for acute gout: updated information about dosing and drug interactions». National Prescribing Service, Australia. 14 Μαΐου 2010. Αρχειοθετήθηκε
  61 KB (4.603 λέξεις) - 08:49, 5 Οκτωβρίου 2020
 •   Lippincott's Nursing Drug Guide. Hagerstwon, MD: Lippincott Williams & Wilkins. 2006. ISBN 978-1-58255-436-5.  «Interactions with St John's wort preparations»
  42 KB (3.096 λέξεις) - 22:23, 27 Σεπτεμβρίου 2020
 • clpt.2006.02.014. PMID 16765141.  «Pharmacokinetic-pharmacodynamic drug interactions with HMG-CoA reductase inhibitors». Clinical Pharmacokinetics 41 (5):
  55 KB (3.954 λέξεις) - 17:19, 30 Σεπτεμβρίου 2020
 • 1155/2000/957649. PMID 10758415.  «Drug Development and Drug Interactions: Table of Substrates, Inhibitors and Inducers». U.S. Food and Drug Administration (FDA).
  37 KB (2.459 λέξεις) - 14:39, 26 Οκτωβρίου 2020
 • DeNoon, Daniel J. (23 Φεβρουαρίου 2016). «FDA Warns Plavix Patients of Drug Interactions». WebMD. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Φεβρουαρίου 2016
  29 KB (1.895 λέξεις) - 11:21, 28 Σεπτεμβρίου 2020
 • PMID 23778904.  «Calcium-channel blocker-clarithromycin drug interactions and acute kidney injury». JAMA 310 (23): 2544–53. December 2013. doi:10
  27 KB (1.642 λέξεις) - 14:51, 15 Οκτωβρίου 2020
 • com. Ανακτήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2018.  «Januvia Side Effects & Drug Interactions». RxList.com. 2007. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 20 Νοεμβρίου
  22 KB (1.377 λέξεις) - 10:52, 12 Σεπτεμβρίου 2020
 • doses, the interval should be longer.  «Fluoxetine and ibuprofen Drug Interactions». Drugs.com. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 31 Αυγούστου 2017
  73 KB (5.217 λέξεις) - 09:07, 27 Οκτωβρίου 2020
 • 1932-6203. PMID 26203906. Bibcode: 2015PLoSO..1033664S.  «Pharmacokinetic drug interactions of gefitinib with rifampicin, itraconazole and metoprolol». Clinical
  31 KB (1.915 λέξεις) - 14:53, 20 Οκτωβρίου 2020
 • Circulation) Center for Drug Evaluation and Research. «Postmarket Drug Safety Information for Patients and Providers - FDA Drug Safety Communication: Possible
  28 KB (1.615 λέξεις) - 10:34, 2 Οκτωβρίου 2020
 • pharmacokinetic, mechanism of action, tolerability, and clinical drug-drug interactions.». Phytotherapy Research 28 (5): 643–655. doi:10.1002/ptr.5050.
  109 KB (7.106 λέξεις) - 16:55, 1 Νοεμβρίου 2020

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).