Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
  • Mroz, Z. (1999). «Organic acids for preservation». Στο: Block, S. S. Disinfection, sterilization & preservation (5th έκδοση). Philadelphia: Lea Febiger
    12 KB (876 λέξεις) - 07:14, 29 Σεπτεμβρίου 2019
  • Chlorine and chlorine compounds, pp. 131–151. In S. S. Block (ed.), Disinfection, Sterilization and Preservation. Lea & Febiger, Philadelphia. ISBN 0-683-30740-1
    57 KB (4.476 λέξεις) - 02:09, 18 Μαρτίου 2020
  • Block, [edited by] Seymour S. (2000). "Chapter 9: Peroxygen compounds". Disinfection, sterilization, and preservation (5th ed. ed.). Philadelphia: Lea & Febiger
    100 KB (7.979 λέξεις) - 09:22, 28 Ιουνίου 2020

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα