Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Theodor Boveri (1862-1915) and Walter Sutton (1877-1916) propose that chromosomes bear hereditary factors in accordance with Mendelian laws Genetics and
  3 KB (194 λέξεις) - 02:34, 26 Οκτωβρίου 2018
 • «In the platypus a meiotic chain of ten sex chromosomes shares genes with the bird Z and mammal X chromosomes». Nature 432 (7019): 913–917. doi:10.1038/nature03021
  49 KB (4.013 λέξεις) - 20:47, 14 Απριλίου 2019
 • html.  «Bird-like sex chromosomes of platypus imply recent origin of mammal sex chromosomes». Genome Research 18 (6): 965–973. 2008
  75 KB (6.176 λέξεις) - 14:50, 16 Οκτωβρίου 2019
 • microsatellite haplotypes demonstrated that a substantial portion of Y chromosomes of Jews (70%) and of Palestinian Muslim Arabs (82%) belonged to the same
  30 KB (2.168 λέξεις) - 10:39, 29 Σεπτεμβρίου 2019
 • Αναπτυξιακή βιολογία Σύναψη Μη-διαχωρισμός Κληρονομικότητα «Homologous chromosomes». 2. Φιλαδέλφεια: Σόντερς/Ελσεβίερ. 2008. σελίδες 815, 821–822. ISBN 1-4160-2255-4
  16 KB (1.148 λέξεις) - 15:02, 18 Σεπτεμβρίου 2019
 • origins of the Japanese: common ground for hunter-gatherer and farmer Y chromosomes». Journal of Human Genetics 51 (1): 47–58. doi:10.1007/s10038-005-0322-0
  88 KB (6.533 λέξεις) - 12:32, 19 Οκτωβρίου 2019
 • 1978). «Nettie M. Stevens and the discovery of sex determination by chromosomes». Isis; an international review devoted to the history of science and
  17 KB (1.301 λέξεις) - 04:04, 3 Απριλίου 2018
 • 1134/S1062359009020095.  «Bird-like sex chromosomes of platypus imply recent origin of mammal sex chromosomes». Genome Research 18 (6): 965–73. June 2008
  50 KB (4.091 λέξεις) - 01:02, 3 Ιουλίου 2019
 • bipolar disorder provides strong evidence of susceptibility loci on chromosomes 6q and 8q». Am. J. Hum. Genet. 77 (4): 582–595. doi:10.1086/491603. PMID
  77 KB (6.750 λέξεις) - 20:26, 9 Οκτωβρίου 2019
 • MT; Perez-Lezaun, A; Feldman, MW (1999), «Population growth of human Y chromosomes: a study of Y chromosome microsatellites..», Mol Biol Evol. 16 (12):
  42 KB (3.776 λέξεις) - 16:46, 28 Σεπτεμβρίου 2019
 • nonlymphocytic leukemia: further evidence for characteristic abnormalities of chromosomes no. 5 and 7». J Clin Oncol 4 (3): 325–45. PMID 3950675.  Thirman M, Gill
  86 KB (6.925 λέξεις) - 07:04, 29 Σεπτεμβρίου 2019
 • 437...69.. «Human chromosome 2 resulted from a fusion of two ancestral chromosomes that remained separate in the chimpanzee lineage».  «Sequencing the chimpanzee
  134 KB (9.133 λέξεις) - 13:14, 7 Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα