Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • σημεία της χημειοθεραπείας" "General Information on Chemotherapy" "BreastCancer.org" "Chemotherapy Side Effects" .and Sanitation of the Workers in
  8 KB (486 λέξεις) - 20:29, 17 Σεπτεμβρίου 2017
 • Retard Growth of Tumors and Sensitize a Range of Cancer Cell Types to Chemotherapy Fasting and cancer treatment in humans: A case series report Prolonged
  8 KB (837 λέξεις) - 09:44, 7 Οκτωβρίου 2018
 • 17254525.  NSCLC Meta-Analyses Collaborative Group (October 2008). «Chemotherapy in Addition to Supportive Care Improves Survival in Advanced Non–Small-Cell
  111 KB (8.924 λέξεις) - 19:56, 26 Φεβρουαρίου 2019
 • A, et al. (August 2010). "Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal
  43 KB (4.093 λέξεις) - 11:48, 9 Φεβρουαρίου 2019
 • Brown, CS; Patel, MI; Davis, ID; Stockler, MR (May 2013). «Intravesical chemotherapy plus bacille Calmette-Guérin in non-muscle invasive bladder cancer: a
  7 KB (501 λέξεις) - 17:20, 21 Σεπτεμβρίου 2018
 • (ISBN 9780471899792). σελ. 254 Elion G.B. (1989). «The purine path to chemotherapy (Nobel lecture in physiology or medicine - 1988)». Science 244 (4900):
  8 KB (566 λέξεις) - 12:54, 26 Νοεμβρίου 2018
 • comparison of all transretinoic acid (ATRA) followed by chemotherapy and ATRA plus chemotherapy and the role of maintenance therapy in newly diagnosed
  85 KB (6.879 λέξεις) - 11:47, 17 Ιανουαρίου 2018
 • Boissier, J; Robert, A; Meunier, B (Jun 27, 2013). «Schistosomiasis Chemotherapy». Angewandte Chemie (International ed. in English) 52 (31): 7936–56.
  9 KB (665 λέξεις) - 12:48, 26 Νοεμβρίου 2018
 • Village, Colo: Thomson Healthcare. Updated periodically «Cetuximab and chemotherapy as initial treatment for metastatic colorectal cancer». N. Engl. J. Med
  21 KB (1.675 λέξεις) - 10:02, 22 Δεκεμβρίου 2016
 • the treatment of patients with advanced cancer who have had no prior chemotherapy. A randomized double-blind comparison». The New England Journal of Medicine
  24 KB (2.105 λέξεις) - 10:35, 10 Μαΐου 2017
 • (2010). «Arsenic-Based Drugs: From Fowler's Solution to Modern Anticancer Chemotherapy». Topics in Organometallic Chemistry. Topics in Organometallic Chemistry
  25 KB (1.559 λέξεις) - 07:55, 20 Φεβρουαρίου 2019
 • Lopes, AD; Lawrie, TA; (Gynaecological Cancer Group)  (2014). "Adjuvant chemotherapy for advanced endometrial cancer".Cochrane Database of Systematic
  113 KB (8.818 λέξεις) - 11:30, 17 Ιανουαρίου 2018
 • prodrugs – the development of successful prodrug strategies for antiviral chemotherapy». British Journal of Pharmacology (Wiley-Blackwell) 147 (1): σελ. 1–11
  24 KB (1.987 λέξεις) - 22:34, 23 Μαΐου 2018
 • «Combining conditionally replicating adenovirus-mediated gene therapy with chemotherapy: A novel antitumor approach». International Journal of Cancer 129 (2):
  16 KB (1.316 λέξεις) - 11:22, 6 Μαΐου 2017
 • συνεπάγεται την επανάληψη της ενχυόμενης χημειοθεραπείας (induction chemotherapy) με επιπρόσθετα φάρμακα. Σε αντίθεση, η θεραπεία συντήρησης περιλαμβάνει
  56 KB (4.271 λέξεις) - 15:50, 13 Ιουνίου 2019
 • Gibbons RP, Prout GR, Joiner JR, Saroff J, Murphy GP (December 1975). "Chemotherapy of advanced prostatic carcinoma with cyclophosphamide or 5-fluorouracil:
  71 KB (6.608 λέξεις) - 13:16, 17 Ιανουαρίου 2018
 • 1093/humupd/dmr038 Fermé C, Eghbali H, Meerwaldt JH και άλλοι. (November 2007). «Chemotherapy plus involved-field radiation in early-stage Hodgkin's disease». The
  69 KB (4.964 λέξεις) - 11:42, 2 Αυγούστου 2018
 • Including Those Causing Traveler's Diarrhea». Antimicrobial Agents and Chemotherapy 53 (3): 1221–4. 2008. doi:10.1128/AAC.01260-08. PMID 19114678.  «Prulifloxacin:
  22 KB (1.587 λέξεις) - 10:54, 5 Δεκεμβρίου 2017
 • Antibacterial System Does not Damage DNA» (pdf). Antimicrobial Agents and Chemotherapy 23 (2): 267–272. doi:10.1128/aac.23.2.267. PMID 6340603.  Thomas, E.
  17 KB (1.276 λέξεις) - 00:31, 26 Φεβρουαρίου 2019
 • African Flora as Potential Sources of Medicinal Plants : Towards the Chemotherapy of Major Parasitic and Other Infectious Diseases : A Review. doi:10.12816/0000263
  22 KB (2.324 λέξεις) - 22:00, 25 Μαρτίου 2018

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).