Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • του όρου στα ελληνικά θα ήταν μάλλον «δεσμός συνεταιρικού σθένους» Chemical Bonds". Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu. Retrieved 2013-06-09. Langmuir, Irving
  17 KB (1.254 λέξεις) - 14:55, 2 Οκτωβρίου 2019
 • «π-Bonding and the Lone Pair Effect in Multiple Bonds between Heavier Main Group Elements». Chemical Reviews 99 (12): 3463–3504. doi:10.1021/cr9408989
  12 KB (787 λέξεις) - 17:50, 15 Φεβρουαρίου 2018
 • 0-08-037941-9. Fused Tricyclic Disilenes with Highly Strained Si-Si Double Bonds: Addition of a Si-Si Single Bond to a Si-Si Double Bond Ryoji Tanaka, Takeaki
  12 KB (496 λέξεις) - 19:02, 6 Μαΐου 2017
 • Platinum Carbide Krogmann, K. (1969). «Planar Complexes Containing Metal-Metal Bonds» (στα English). Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 8 (1): 35–42. http://www3.interscience
  203 KB (14.833 λέξεις) - 10:32, 3 Οκτωβρίου 2019
 • Chemoselective Phototransformation of C–H Bonds on Organic Polymeric Materials and Related High-Tech Applications». Chemical Reviews 113 (7): 5547–5594. doi:10
  34 KB (2.438 λέξεις) - 12:46, 11 Οκτωβρίου 2019
 • από άλλες αλληλεπιδράσεις, όπως από δεσμούς επιστροφής π (π-back donation bonds), όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της ένωσης W(CO)3(PCy3)2(H2) [με συστηματική
  10 KB (730 λέξεις) - 15:00, 2 Οκτωβρίου 2019
 • Elfi; Cremer, Dieter (12 September 2013). "Identification of the Strongest Bonds in Chemistry". The Journal of Physical Chemistry A 117 (36): 8981–8995.
  14 KB (787 λέξεις) - 17:53, 10 Οκτωβρίου 2017
 • και ο δεσμός περιγράφεται με όρους πολυκεντρικών δεσμών (multi-centered bonds), ενώ τα ενδιάμεσα υδρίδια (interstitial hydrides) περιλαμβάνουν συχνά μεταλλικούς
  21 KB (1.556 λέξεις) - 18:10, 6 Μαΐου 2017
 • Δεκεμβρίου 2008.  Sigel, Astrid and Sigel, Roland K. O. (2009). Metal-Carbon Bonds in Enzymes and Cofactors. Royal Society of Chemistry. σελ. 243. ISBN 1-84755-915-8
  51 KB (3.535 λέξεις) - 17:45, 28 Σεπτεμβρίου 2019
 • 10991462. Janotti, Anderson; Van De Walle, CG (2007). "Hydrogen multicentre bonds". Nature Materials 6 (1): 44–47. Bibcode:2007NatMa...6...44J. doi:10.1038/nmat1795
  119 KB (9.902 λέξεις) - 18:46, 16 Οκτωβρίου 2019
 • Jawdosiuk, Mikolaj και άλλοι. (1983). «Highly strained single and double bonds». Pure & Appl. Chem. 55 (2): 315–321. doi:10.1351/pac198855020315.  Weber
  25 KB (2.088 λέξεις) - 14:51, 2 Οκτωβρίου 2019
 • ατόμων άνθρακα γενικά περιγράφεται με τους όρους των δεσμών με κάμψη (bent bonds). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι δεσμοί άνθρακα - άνθρακα στο κυκλοπροπάνιο
  42 KB (3.214 λέξεις) - 14:03, 2 Οκτωβρίου 2019
 • A. P. Hagen (1991). Inorganic Reactions and Methods, the Formation of Bonds to Group Vib (O, S, Se, Te, Po) Elements, Μέρος 1. 0471186589. ISBN 0471186589
  165 KB (12.045 λέξεις) - 04:02, 2 Οκτωβρίου 2019
 • Structure of Hypofluorous Acid : Chain Formation by O-H · · · O Hydrogen Bonds". Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 27 (3): 392–3. doi:10.1002/anie.198803921
  69 KB (5.364 λέξεις) - 21:54, 16 Οκτωβρίου 2019
 • catenation[νεκρός σύνδεσμος] (PDF) https://www.chem.tamu.edu/rgroup/connell/linkfiles/bonds.pdf.  Missing or empty |title= (βοήθεια) (PDF) https://labs.chem.ucsb
  13 KB (892 λέξεις) - 14:09, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • on phosphatidylcholine liposomes in dependence on the content of double bonds. Stoichiometry and NMR analysis.". Chemistry and physics of lipids 78 (1):
  57 KB (4.467 λέξεις) - 16:45, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/sabl/2005/October/Hydrogen-bonds-in-liquid-water.pdf.  Campbell, Neil A.; Brad Williamson; Robin J. Heyden
  142 KB (10.753 λέξεις) - 21:57, 3 Οκτωβρίου 2019
 • 1021/jo900497s.  Bickelhaupt, F. M. (2006). «Covalency in Highly Polar Bonds. Structure and Bonding of Methylalkalimetal Oligomers (CH3M)n (M = Li−Rb;
  50 KB (4.294 λέξεις) - 07:19, 29 Σεπτεμβρίου 2019