Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
  • Vathis, S. Brezas, Y. Orphanos and N.A. Papadogiannis, “Acoustics of the Chelys - An ancient Greek tortoise-shell lyre” Applied Acoustics 73, 478 (2012)
    2 KB (173 λέξεις) - 09:48, 6 Μαΐου 2017
  • Vathis, S. Brezas, Y. Orphanos and N.A. Papadogiannis, Acoustics of the Chelys - An ancient Greek tortoise-shell lyre, Applied Acoustics 73, 478 (2012)
    11 KB (836 λέξεις) - 11:52, 7 Ιουνίου 2018
  • Φάκλαρης, "Χέλυς", ΑΔ 32 (1977), σσ. 218-233, σχέδ. 1-13, πίν. 78-81, ("Chelys", ArchDelt 32, 1977, Meletes, 218-233), Παναγιώτης Β. Φάκλαρης, "Πήλινες
    86 KB (4.629 λέξεις) - 08:37, 1 Δεκεμβρίου 2018

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα