Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 • D Murray, a. P Hitchens, N. R Smith (1957). Manual of Determinative Bacteriology (7th ed έκδοση). Bailliére.  Alberts B et al.: Βασικές Αρχές Κυτταρικής
  18 KB (1.206 λέξεις) - 18:29, 3 Νοεμβρίου 2017
 • Η Βακτηριολογία (bacteriology), είναι μια εξειδικευμένη βιολογική επιστήμη που κύριο αντικείμενο σύγχρονης έρευνας και μελέτης της είναι οι μορφές και
  6 KB (401 λέξεις) - 17:51, 15 Απριλίου 2016
 • formation by the acetogenic bacterium Acetobacterium woodii. Journal of Bacteriology 171(10), 5473-5478. Balch W.E. et al. (1977). Acetobacterium, a new
  11 KB (891 λέξεις) - 19:18, 6 Μαΐου 2017
 • resistance in Pseudomonas stutzeri isolated from a silver mine.». Journal of Bacteriology 158 (1): 389-392. http://jb.asm.org/content/158/1/389.full.pdf+html. 
  267 KB (19.859 λέξεις) - 10:14, 27 Σεπτεμβρίου 2017
 • exceptional isolate from Africa». International Journal of Systematic Bacteriology 47 (4): 1236–45. doi:10.1099/00207713-47-4-1236. PMID 9336935.  Niemann
  113 KB (9.699 λέξεις) - 05:12, 9 Σεπτεμβρίου 2017
 • ποικιλομορφία των κυανοβακτηρίων. Στο εγχειρίδιο Bergey’s Manual of systematic Bacteriology η ταξινόμηση των κυανοβακτηρίων γίνεται σε πέντε υποκατηγορίες, οι οποίες
  43 KB (3.169 λέξεις) - 17:20, 31 Μαΐου 2017
 • glutathione: a sacrificial defense against chlorine compounds". Journal of bacteriology 178 (7): 2131–5. PMC 177915. PMID 8606194. {Morris, J. C. (1966). "The
  53 KB (4.257 λέξεις) - 17:25, 5 Αυγούστου 2017
 • Primary Endosymbionts of Tsetse Flies, INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC BACTERIOLOGY, Vol. 45, No. 4, pp. 848-851. Dale, C.; Maudlin, I. (1 January 1999)
  83 KB (6.008 λέξεις) - 09:20, 21 Ιουνίου 2017
 • Sinusitis. Periodontol 2000. 2009 ; 49:126-39. Brook I, Frazier EH. Bacteriology of chronic maxillary sinusitis associated with nasal polyposis. J Med
  49 KB (4.265 λέξεις) - 09:45, 6 Μαΐου 2017
 • Blevins, S.M.; Bronze, M.S. (2010). «Robert Koch and the 'golden age' of bacteriology». Internat. Journal of Infectious Diseases 14 (9): e744–e751. doi:10
  151 KB (12.392 λέξεις) - 20:55, 15 Νοεμβρίου 2017
 • ..], [general ed.: Graham (1990). Topley and Wilson's Principles of bacteriology, virology and immunity : in 4 volumes (8. ed. έκδοση). London: Arnold
  56 KB (4.342 λέξεις) - 16:09, 6 Μαΐου 2017
 • by an aqueous extract of Allium sativum (garlic). Journal of Applied Bacteriology. 68(2):163-169, 1990. Lemar, K. M., et al. Garlic (Allium sativum) as
  128 KB (12.921 λέξεις) - 13:11, 15 Ιουνίου 2017

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα