Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Μονάδα αποκωδικοποίησης (Decoding Unit) Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic and Logical Unit, ALU): Η μονάδα στην οποία εκτελούνται μία προς μία οι
  5 KB (303 λέξεις) - 10:59, 7 Μαΐου 2017
 • modular arithmetic in art. Weisstein, Eric W., "Modular Arithmetic", MathWorld. An article on modular arithmetic on the GIMPS wiki Modular Arithmetic and
  39 KB (3.259 λέξεις) - 15:55, 2 Ιουνίου 2019
 • Πανεπιστήμιο του Ντούισμπουργκ-Έσσεν, 2006. Jean-Pierre Serre: A Course in Arithmetic. Graduate Texts in Mathematics 7, Springer-Verlag, New York, 1973.
  2 KB (154 λέξεις) - 15:42, 26 Οκτωβρίου 2019
 • MathWorld. Zhou, Binbin (2009). «The Chen primes contain arbitrarily long arithmetic progressions». Acta Arith. 138 (4): 301–315. doi:10.4064/aa138-4-1. Bibcode: 2009AcAri
  5 KB (383 λέξεις) - 20:25, 29 Σεπτεμβρίου 2019
 • στις 26 Φεβρουαρίου 2014.  Frege's Logic, Theorem, and Foundations for Arithmetic — by Edward Zalta. Internet Encyclopedia of Philosophy: Gottlob Frege —
  5 KB (325 λέξεις) - 16:54, 4 Ιουλίου 2019
 • όπως π.χ. το αποτέλεσμα που προκύπτει από την αριθμητική υποχείλιση (arithmetic underflow) σε αρνητικό αριθμό, ή ως −1.0×0.0, ή απλώς ως −0.0. Στις δεκαδικές
  17 KB (1.385 λέξεις) - 15:46, 28 Σεπτεμβρίου 2019
 • σελ. 30. ISBN 9780883850978.  Bukhshtab, A.A.; Pechaev, V.I. (2001), «Arithmetic», στο: Hazewinkel, Michiel, επιμ., Encyclopaedia of Mathematics, Springer
  5 KB (338 λέξεις) - 16:51, 4 Ιουλίου 2019
 • Snyder AW, Mitchell DJ (1999). «Is integer arithmetic fundamental to mental processing?: the mind's secret arithmetic». Proc. Biol. Sci. 266 (1419): 587–92
  13 KB (1.017 λέξεις) - 09:23, 30 Οκτωβρίου 2019
 • encyclopediaofmath.org/index.php?title=p/b016410  Granville, Andrew (1997). «Arithmetic Properties of Binomial Coefficients I. Binomial coefficients modulo prime
  6 KB (467 λέξεις) - 18:13, 6 Μαΐου 2017
 • αριθμός ελέγχου R είναι το παρακάτω άθροισμα αριθμητικής υπολοίπων (modular arithmetic) 11: R = ( N 1 + 2 N 2 + 3 N 3 + 4 N 4 + 5 N 5 + 6 N 6 ) mod 11 {\displaystyle
  9 KB (633 λέξεις) - 18:59, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • Programm fur Shuljahre 1861/2, Lyceum Fredericianum, 1862 Allen M.: Nuptial Arithmetic: Marsilio Ficino's Commentary on the Fatal Number in Book VIII of Plato's
  13 KB (1.083 λέξεις) - 19:01, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 •   Heath-Brown, D. R. (May 1978). «Almost-primes in arithmetic progressions and short intervals». Mathematical Proceedings of the Cambridge
  5 KB (376 λέξεις) - 13:47, 10 Ιανουαρίου 2018
 • and usually the use of symbolic notation, and which includes geometry, arithmetic, algebra, and analysis.  Kneebone, G.T. (1963). Mathematical Logic and
  46 KB (3.459 λέξεις) - 16:13, 26 Οκτωβρίου 2019
 • (Δες analytical hierarchy για την ανάλογη κατασκευή του second-order arithmetic.) Η σημασιολογία της λογικής δεύτερης τάξης καθορίζει την σημασία κάθε
  45 KB (3.874 λέξεις) - 16:51, 12 Οκτωβρίου 2019
 • Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας, σελ. 144 Leslie, John. "The Philosophy of Arithmetic: Exhibiting a Progressive View of the Theory and Practice of . . . ."
  8 KB (559 λέξεις) - 08:20, 5 Οκτωβρίου 2019
 • Sargent, Thomas J. and Neil Wallace (1981). «Some Unpleasant Monetarist Arithmetic». Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 5 (3): 1–17.  Sargent
  23 KB (1.899 λέξεις) - 16:01, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • (1939). Learning as reorganization: An experimental study in third-grade arithmetic, Duke University Press Subtraction in the United States: An Historical
  17 KB (1.474 λέξεις) - 17:12, 30 Οκτωβρίου 2019
 • (fixed-point arithmetic), αν και κάποιες εκδόσεις τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν αριθμητική κινητής υποδιαστολής (floating point arithmetic) και είναι
  32 KB (2.423 λέξεις) - 12:13, 17 Οκτωβρίου 2019
 • Weisstein, Eric W., "Peano's Axioms" από το MathWorld. PlanetMath: Peano arithmetic. Boyer, Carl B. (revised by Merzbach, Uta C.) (1991). History of Mathematics
  47 KB (3.919 λέξεις) - 19:36, 12 Νοεμβρίου 2019
 • The Reign of the Whirlwind, 1999 (p.252) Nicomachus' "Introduction to Arithmetic" translated by Martin Luther D'Ooge (p.52) «Euclid's Elements, Book IX
  16 KB (897 λέξεις) - 11:11, 17 Ιανουαρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).