Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • and management of anaphylaxis: summary report—Second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network symposium»
  58 KB (4.428 λέξεις) - 11:48, 24 Οκτωβρίου 2020
 • 1997 Mar;27(3):333-6. PMID 9088660. Takahama H, Shimazu T. Food-induced anaphylaxis caused by ingestion of royal jelly. J Dermatol. 2006 Jun;33(6):424-6
  11 KB (843 λέξεις) - 00:06, 7 Μαρτίου 2020
 • 19563989.  «The Pholcodine Case. Cough Medicines, IgE-Sensitization, and Anaphylaxis: A Devious Connection». The World Allergy Organization Journal 5 (7):
  14 KB (1.115 λέξεις) - 06:55, 20 Οκτωβρίου 2020
 • 36–41.  Ebo, DG; Bridts, CH; Mertens, MH; Stevens, WJ (2006). «Coriander anaphylaxis in a spice grinder with undetected occupational allergy». Acta clinica
  36 KB (2.274 λέξεις) - 03:01, 23 Σεπτεμβρίου 2020
 • 2500/aap.2006.27.2881. PMID 16948357.  Panasoff J (2008). «Poppy seed anaphylaxis». Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology 18 (3):
  68 KB (4.923 λέξεις) - 08:30, 13 Οκτωβρίου 2020
 • Minciullo; A, Cascio; A, David; Lm, Pernice; G, Calapai; S, Gangemi (2012). «Anaphylaxis Caused by Helminths: Review of the Literature». European review for medical
  41 KB (2.759 λέξεις) - 09:01, 11 Αυγούστου 2020
 • Obituary: Dr. Alfred William Frankland MBE, Honorary President of the Anaphylaxis Campaign Astrid Nøklebye Heiberg er død style="background:#ff9090; color:black;
  90 KB (5.736 λέξεις) - 19:11, 17 Οκτωβρίου 2020

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα