Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • England and America, where pietism was frequently juxtaposed with Roman Catholicism, Catholics also became naturally influenced by pietism, helping to foster
  3 KB (175 λέξεις) - 07:56, 6 Μαΐου 2017
 • Argenti, Philip P. (1970). The religious minorities of Chios: Jews and Roman Catholics. Cambridge: Cambridge University Press.  Ευθυμίου, Μαρία (1992). Εβραίοι
  56 KB (3.957 λέξεις) - 13:47, 9 Μαΐου 2019
 • tar-water (1744). A Letter to the Roman Catholics of the Diocese of Cloyne (1745) A Word to the Wise, or an exhortation to the Roman Catholic clergy of Ireland
  25 KB (1.948 λέξεις) - 16:48, 6 Μαΐου 2017
 • University Press. 1970: The Religious Minorities of Chios: Jews and Roman Catholics. Cambridge: Cambridge University Press. 581 S. 1979: The Mahona of
  17 KB (1.527 λέξεις) - 09:15, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Janusz Tazbir, 1966, Historia Kościoła Katolickiego w Polsce. 1460-1795: Catholics who were suspected of being atheists were treated much more severely than
  20 KB (2.280 λέξεις) - 09:06, 24 Μαΐου 2018
 • Controversy." In The One Mediator, the Saints, and Mary. Lutherans and Catholics in Dialogue, eds. H. G. Anderson, J. F. Stafford, and J. A. Burgess, 193-208
  32 KB (2.465 λέξεις) - 20:28, 27 Ιουνίου 2018
 • include the argument that "the Greek church never received it, although Roman Catholics, who pitted the Greek fathers against "recent" Eastern theologians
  140 KB (10.558 λέξεις) - 14:12, 2 Φεβρουαρίου 2019
 •  Andric describes the "Sarajevo frenzy of hate" that erupted among Muslims, Catholics, and Orthodox believers following the assassination on June 28, 1914,
  263 KB (18.963 λέξεις) - 22:01, 21 Ιουνίου 2019