Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • καθιστή θέση, 291-290 π.Χ. Χρυσός στατήρας του Δημητρίου, και έφιππη μορφή, 289-299 π.Χ. Όλα αυτά, βέβαια, είναι η εικόνα του όπως θα τον ήθελε πάντα ο Πλούταρχος
  275 KB (16.955 λέξεις) - 21:59, 14 Ιανουαρίου 2020
 • δηλώθηκαν). Έχουν διαγνωσθεί 3.369 περιπτώσεις AIDS και καταγραφεί συνολικά 2.289 θάνατοι στον πληθυσμό των HIV οροθετικών, ανεξάρτητα από την εμφάνιση AIDS
  234 KB (19.624 λέξεις) - 10:28, 19 Φεβρουαρίου 2020
 • 2007/C 289/10» (PDF). Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1 Δεκεμβρίου 2007. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:289:0010:0010:EL:PDF
  656 KB (15.995 λέξεις) - 08:53, 17 Φεβρουαρίου 2020
 • catalysts». Catalysis Today 51 (2): 289–299. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TFG-3WJDPHB-8&_user=10&_coverDate=06/30/1999&_r
  126 KB (9.158 λέξεις) - 22:56, 23 Φεβρουαρίου 2020
 • «Βίοι Παράλληλοι:Δημήτριος», §41 Πλούταρχος, «Βίοι Παράλληλοι:Πύρρος», §8 Πλούταρχος, «Βίοι Παράλληλοι:Πύρρος», §10 Πλούταρχος, «Βίοι Παράλληλοι:Δημήτριος»
  167 KB (9.363 λέξεις) - 21:58, 14 Ιανουαρίου 2020
 • Current Problems in Sociobiology. Cambridge University Press. σελίδες 269–289. ISBN 0521242037.  Fiore, A. D. & Campbell, C. J. (2007). «The Atelines»
  151 KB (11.927 λέξεις) - 21:32, 3 Νοεμβρίου 2019
 • αριθμός («τέλειο τετράγωνο»), αφού 289 = 17². Ο επόμενος τετραγωνικός αριθμός είναι το 324. Είναι αριθμός Φρήντμαν ως 289 = (8 + 9)2. Διάταξη κατά την σπείρα
  3 KB (198 λέξεις) - 19:21, 22 Νοεμβρίου 2017
 • K. (2004), Unsolved problems in number theory (3η έκδοση), Springer, σελ. 8, ISBN 978-0-387-20860-2, https://books.google.com/?id=1AP2CEGxTkgC  «Natural
  26 KB (2.203 λέξεις) - 17:15, 4 Αυγούστου 2018
 • Rennes: Presses universitaires de Rennes, "History" series, 1997. ISBN 2-86847-289-3 (Γαλλικά) Ducrey, P. Le traitement des prisonniers de guerre en Grèce ancienne
  101 KB (8.330 λέξεις) - 21:52, 29 Οκτωβρίου 2019
 • Οι αριθμοί από 8.000 έως 8.999 στην αριθμητική βάση 10, με τις πληροφορίες παραγοντοποίησης και διαιρετών τους. Ο αριθμός 8128 αποτελεί τον τέταρτο τέλειο
  200 KB (96 λέξεις) - 10:00, 18 Νοεμβρίου 2017
 • Eastern". (2007). Encyclopædia Britannica Ελύτης, 67 Γιατρομανωλάκης, σελ. 289. Πρβλ. Ελύτης, σελ. 68. Ο Ανδρέας Σπερχής, όπως περιγράφεται στο τρίτο κεφάλαιο
  39 KB (2.922 λέξεις) - 18:05, 7 Φεβρουαρίου 2020
 • King and Wilson (2003), σελ. 314 Kurth (1983), σελ. 339 Kurth (1983), σελ. 289–358 Massie (1995), σελ. 67 King and Wilson (2003), σελ. 468 King and Wilson
  79 KB (6.331 λέξεις) - 19:05, 30 Δεκεμβρίου 2019
 • του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο (77η σε δίσεκτα έτη). Υπολείπονται 289 ημέρες. 180 - Ο Μάρκος Αυρήλιος πεθαίνει αφήνοντας τον Κόμμοδο μόνο αυτοκράτορα
  11 KB (740 λέξεις) - 17:15, 5 Φεβρουαρίου 2020
 • "Μαραθώνιος & Μαραθώνας", Αθήνα 2010, σσ. 223-224 και 288-289. GREEK CHAMPIONSHIPS. Αθλητική Ηχώ, 8/7/2000[νεκρός σύνδεσμος] ως 10/7/2000.[νεκρός σύνδεσμος]
  8 KB (294 λέξεις) - 14:29, 8 Ιανουαρίου 2020
 • "Μαραθώνιος & Μαραθώνας", Αθήνα 2010, σσ. 223-224 και 288-289. GREEK CHAMPIONSHIPS. Αθλητική Ηχώ, 8/7/2000[νεκρός σύνδεσμος] ως 10/7/2000.[νεκρός σύνδεσμος]
  8 KB (308 λέξεις) - 14:51, 8 Ιανουαρίου 2020
 • σημειώσει η προηγούμενη ταινία. Με το αρχικό κόστος της ταινίας να είναι $2.289.247 – διπλάσιο της Χιονάτης – η εταιρεία είχε καταφέρει να αποσβέσει μόλις
  69 KB (5.357 λέξεις) - 04:01, 12 Δεκεμβρίου 2019
 • Το 290 (διακόσια ενενήντα) είναι σύνθετος αριθμός μετά το 289 και πριν το 291. είναι άρτιος αριθμός καθώς διαιρείται ακριβώς με το 2. είναι σύνθετος αριθμός
  2 KB (140 λέξεις) - 14:56, 23 Αυγούστου 2017
 • Ανακτήθηκε: 18/06/2018. Λουλούδης 2010, σελ. 350. ΚΕΔΚΕ-ΕΕΤΑΑ, Λεξικό, τ.Α΄, σελ. 289. Μόνιμος πληθυσμός: 398 κάτοικοι. Βλ. Ε.Σ.Υ.Ε. - Μόνιμος Πληθυσμός της Ελλάδος
  6 KB (279 λέξεις) - 17:59, 18 Νοεμβρίου 2019
 • World History of Christianity. Wm. B. Eerdmans Publishing. σελ. 289. ISBN 978-0-8028-4875-8.  «Armenia first nation to adopt Christianity as a state religion»
  13 KB (1.004 λέξεις) - 19:18, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • Η Φλαβία Μάξιμα Φαύστα Αυγούστα (Fausta Maxima Flavia, 289 - 326) ήταν Ρωμαία αυτοκράτειρα, κόρη του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Επίσης ήταν σύζυγος
  16 KB (1.203 λέξεις) - 17:45, 28 Δεκεμβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).