Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • 2010/C 270/04» (PDF). Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6 Οκτωβρίου 2010. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:270:0006:0006:EL:PDF
  619 KB (15.202 λέξεις) - 01:49, 18 Σεπτεμβρίου 2019
 • 2006:270 million people active in football» (PDF) (στα Αγγλικά). FIFA. σελ. 1-2. Ανακτήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2013.  «FIFA Big Count 2006:270 million
  212 KB (15.895 λέξεις) - 14:43, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • ISBN 960-03-3470-6.  Λάσκαρις, σελίδες 100–102. Δαφνής, σελ. 267. Δαφνής, σελίδες 270–272. Δαφνής, σελ. 274. Λάσκαρις, σελ. 107. Ε΄ Ιστορικά,Φιλική Εταιρεία, άρθρο
  126 KB (8.951 λέξεις) - 14:53, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • Ronald Syme, The Roman Revolution (Oxford: Oxford University Press, 1962), 270 Δίων Κάσσιος, Βιβλίο 49, Παράγραφος 41, Σύνδ Eck, 31. Eck, 32–34. Eck, 34
  201 KB (16.140 λέξεις) - 20:46, 12 Σεπτεμβρίου 2019
 • ανά αγώνα, η περίοδος 1965-66 έρχεται πρώτη με 2 βαθμούς ανά αγώνα (εξαιρείται η περίοδος 1963-64 με 2 βαθμούς ανά αγώνα τη στιγμή της διακοπής). Με βάση
  278 KB (12.055 λέξεις) - 16:55, 8 Σεπτεμβρίου 2019
 • Ronald Syme, The Roman Revolution (Oxford: Oxford University Press, 1962), 270 Δίων Κάσσιος, Βιβλίο 49, Παράγραφος 41 Δίων Κάσσιος, Βιβλίο 50, Παράγραφος
  112 KB (8.947 λέξεις) - 21:55, 8 Ιουλίου 2019
 • κανονική θερμοκρασία (< 29,7741 °C) και πίεση, έχει αριθμό συναρμογής 1+2+2+2 και κάθε άτομο γαλλίου συναρμόζεται με επτά γειτονικά με χαρακτηριστικούς
  170 KB (12.807 λέξεις) - 12:02, 15 Σεπτεμβρίου 2019
 • Orkney Book, εκδ. Donald Omand (Εδιμβούργο: Birlinn, 2003), σ. 270. ISBN 978-1-84158-254-2. David Drever, "Orkney Literature," στο The Orkney Book, εκδ
  100 KB (8.216 λέξεις) - 13:24, 14 Ιουλίου 2018
 • avian ultraviolet plumage reflectance". Proceedings: Biological Sciences 270 (1525): 1721–1726. doi:10.1098/rspb.2003.2431. PMC 1691429. PMID 12965000
  332 KB (27.172 λέξεις) - 12:23, 25 Αυγούστου 2019
 • Суворов (PDF). σελ. 269. (Ρωσικά) Михайлов, Олег. Суворов (PDF). σελίδες 270 – 271. (Ρωσικά) Михайлов, Олег. Суворов (PDF). σελ. 282. (Ρωσικά) Орлов Н
  137 KB (8.820 λέξεις) - 02:16, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • αντιστοιχούν στα πολυώνυμα της μορφής: f ( ν ) = 4 ν 2 + β ν + γ {\displaystyle f(\nu )=4\nu ^{2}+\beta \nu +\gamma } όπου το β και το γ είναι σταθερές
  26 KB (2.203 λέξεις) - 17:15, 4 Αυγούστου 2018
 • Το 270 (διακόσια εβδομήντα) είναι σύνθετος αριθμός μετά το 269 και πριν το 271. είναι άρτιος αριθμός καθώς διαιρείται ακριβώς με το 2. είναι σύνθετος αριθμός
  2 KB (140 λέξεις) - 18:51, 10 Ιανουαρίου 2018
 • 2010 Θεσσαλονίκη: Μετά την Πυρκαγιά του 1917, Αικατερίνη Μακέδα, σελ. 263 -270 , Θεσσαλονίκη, Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου ιστορίας Θεσσαλονίκης του
  36 KB (2.720 λέξεις) - 13:48, 9 Σεπτεμβρίου 2019
 • «Reflection on the pure theory of money of Mr. J. M. Keynes». Economica: 270-295. http://mises.org/daily/2474.  F.A.Hayek (1931). Prices and Production
  140 KB (11.321 λέξεις) - 15:59, 19 Σεπτεμβρίου 2019
 • Battle: July-December 1941. London: Chervron/Ian Allen. . ISBN 978-1-85780-270-2. Erickson, John (1994). Barbarossa: The Axis and the Allies. Edinburgh:
  101 KB (7.736 λέξεις) - 07:54, 17 Ιουλίου 2019
 • (1986), 4 Kemperdick (2006), 19 Dhanens (1980), 198 Dhanens (1980), 269–270 Kemperdick (2006), 21–23 Van der Elst (1944), 69 Smith (2004), 104–107 Kemperdick
  215 KB (17.020 λέξεις) - 21:01, 11 Αυγούστου 2019
 • Earth From ?20 Myr to +10 Myr». Astronomy and Astrophysics 270: 522–533. Bibcode: 1993A&A...270..522L.  Laskar; και άλλοι. «Astronomical Solutions for Earth
  151 KB (5.253 λέξεις) - 18:24, 10 Απριλίου 2018
 • κάποιον τόσο μικρό». (Rees, ό.π.) Moll (1961), σ. 251 Mitcham (1988), σ. 270 Hürter (2006), σ. 147 Hürter (2006), σ. 149 Mitcham (1988), σ. 51–53 Hürter
  240 KB (18.312 λέξεις) - 02:54, 8 Σεπτεμβρίου 2019
 • Οι αριθμοί ξεκινώνοντας από το 2.000 έως το 2.999 στην αριθμητική βάση 10, με τις πληροφορίες παραγοντοποίησης και διαιρετών τους. The On-Line Encyclopedia
  199 KB (30 λέξεις) - 09:48, 18 Νοεμβρίου 2017
 • είναι η 95η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο. Υπολείπονται 270 ημέρες. 823 - Ο Λοθάριος Α΄ στέφεται βασιλιάς της Ιταλίας από τον Πάπα Πασχάλη
  12 KB (787 λέξεις) - 17:09, 15 Δεκεμβρίου 2018

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).