Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • γραμμική. Έχουν μελετηθεί όμως και σύμπλοκα με αριθμούς συναρμογής 3, όπως το [AgTe7]3–, με 4 αλλά και με 6. O Αg(I) σχηματίζει αρκετά σταθερά σύμπλοκα
  268 KB (19.362 λέξεις) - 10:01, 12 Σεπτεμβρίου 2019
 • 3-1-0). Ακολουθεί η περίοδος 2013-14 με 54 βαθμούς (σύστημα βαθμολόγησης 3-1-0). Ακολουθεί η περίοδος 1961-62 με (52) βαθμούς (σύστημα βαθμολόγησης 3-2-1)
  278 KB (12.055 λέξεις) - 16:55, 8 Σεπτεμβρίου 2019
 • 2012/C 231/02» (PDF). Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2 Αυγούστου 2012. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:231:0002:0002:EL:PDF
  618 KB (15.205 λέξεις) - 15:43, 13 Σεπτεμβρίου 2019
 • και ίζημα Fe(OH)3, που απομακρύνεται με διήθηση : Ga2(SO4)3 +8ΝaOH + 4H2O → 2Na[Ga(OH)4(H2O)2] + 3Na2SO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4 οπότε
  170 KB (12.807 λέξεις) - 12:02, 15 Σεπτεμβρίου 2019
 • πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970. Τέτοια σύμπλοκα είναι το [Pt(ttcn)2]3+, το Pt[(tacn)2]3+ κ.ά. Σταθεροποιούνται με την παρουσία μακροκυκλικών ligands όπως
  203 KB (14.827 λέξεις) - 16:03, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • HIV-1 infection: causes and consequences». Th Journal of Pathology 214 (2): 231–241. doi:10.1002/path.2276. PMID 18161758.  Brenchley JM, Price DA, Schacker
  233 KB (19.556 λέξεις) - 01:59, 14 Σεπτεμβρίου 2019
 • ανθρακικού ή του θειικού άλατος. 2In(OH)3 → In2O3 + 3H2O 2In(NO3)3 → In2O3 + 6NO2 + 3/2O2 In2(CO3)3 → In2O3 + 3CO2 In2(SO4)3 → In2O3 + 3SO3 Το οξείδιο του ινδίου
  143 KB (10.425 λέξεις) - 15:58, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • Vertical and Horizontal Dimensions of British Imperialism». Critique 44 (3): 221–231. doi:10.1080/03017605.2016.1199629. ISSN 0301-7605. http://dx.doi.org/10
  154 KB (11.662 λέξεις) - 09:43, 15 Σεπτεμβρίου 2019
 • της χερσονήσου Κόλα κοντά στη Φινλανδία. Περιέχουν κατά μέσο όρο περίπου 3 % Rh. Η Ρωσία είναι ο δεύτερος εξαγωγέας ροδίου στον κόσμο. Σύμπλεγμα Στιλλγουώτερ
  91 KB (6.407 λέξεις) - 15:53, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • πιέσεις. Στις ενώσεις του παρουσιάζεται με δύο αριθμούς οξείδωσης, +1 και +3. Τόσο το στοιχείο όσο και οι ενώσεις του είναι πολύ τοξικές και θα πρέπει
  135 KB (10.393 λέξεις) - 16:03, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • φωσφόρος, n = 2, 3, 4 και R είναι μια μεγάλη ποικιλία ομάδων όπως Bu, Et, cy, Me, Pr, bz, Ph. Το τετρα(τριφαινυλοφωσφινο)παλλάδιο(0), Pd[P(C6H5)3]4, συντομογραφικά
  118 KB (8.220 λέξεις) - 15:54, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • μετάλλου-μετάλλου π.χ. [IrCl(CO)3]n. Το σύμπλοκο ιόν [IrCl6]2- έχει σκούρο καφέ χρώμα και μπορεί να αναχθεί προς το σύμπλοκο ιόν [IrCl6]3- και αντιστρόφως. Το ιόν
  107 KB (7.764 λέξεις) - 16:01, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • ενώσεις του με τους αριθμούς οξείδωσης -3 π.χ. [Nb(CO)5]3-, -1 π.χ. [Nb(CO)6]-, +1 π.χ. [(C5H5)Nb(CO)4], +2 π.χ. NbO, +3 π.χ. NbBr3, +4 π.χ. NbCl4, +5 π.χ.
  216 KB (15.733 λέξεις) - 15:51, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • παράγονται. Το κατώτερο όριο εκμετάλλευσης, στα πρωτογενή κοιτάσματα, είναι 3 g λευκόχρυσου/tn. Στα δευτερογενή κοιτάσματα (αλλούβια), το όριο εκμετάλλευσης
  77 KB (5.233 λέξεις) - 15:52, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • the species level. New York: Columbia University Press. σελ. 631. ISBN 0-231-11013-8. CS1 maint: Πολλαπλές ονομασίες: authors list (link) Strier, K. (2007)
  149 KB (11.834 λέξεις) - 07:03, 4 Μαΐου 2019
 • αριθμούς οξείδωσης: -3 (πχ [Re(CO)4]3–), −1 (πχ [Re(CO)5]–), 0 (πχ Re2(CO)10), +1 (πχ [Re(CN)6]5–), +2 (πχ [Re(pyridine)2Cl2]), +3 (πχ Re3Cl9), +4 (πχ
  125 KB (9.123 λέξεις) - 15:59, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • διάλυση στο νερό, οπότε απομονώνεται το διαλυτό θειικό ρόδιο(ΙΙΙ), Rh2(SO)3, ενώ τα άλλα μέταλλα (Ru, Os, Ir) μένουν αδιάλυτα, συντήκονται με υπεροξείδιο
  86 KB (6.249 λέξεις) - 16:00, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • 0-7221-4857-7, σελ. 189–190 Holden, σελ. 221–222 Holden, σελ. 295 Coleman, σελ. 227–231 Holden, σελ. 312 Holden, σελ. 312–313 Edwards, σελ. 196–197 Walker, Alexander
  70 KB (6.003 λέξεις) - 15:39, 22 Ιουνίου 2019
 • Anderson (2010), σελ. 657 James (2001), σελ. 192-193 Lavretsky (2011), σελ. 231 Harris (2011), σελ. 155 James (2001), σελ. 209 Harris (2011), σελ. 153 Harris
  108 KB (8.376 λέξεις) - 07:42, 12 Σεπτεμβρίου 2019
 • Παυσανίας, «Γεωγραφία», 10.15.3 Πολύαινος, «Στρατηγήματα», 20 Φροντίνος, «Στρατηγήματα», 11.15 Dittenberger, OGI 274. Austin, 231. Ευσέβιος, «Χρονικόν», 253a
  115 KB (6.398 λέξεις) - 08:15, 7 Αυγούστου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).