Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Θρόνο της Κωνσταντινούπολης, μετά τον θάνατο του Πατριάρχη Σισινίου. Η χριστολογική του διδασκαλία οδήγησε στην έριδα περί των υποστάσεων του Ιησού Χριστού
  8 KB (494 λέξεις) - 18:18, 8 Μαΐου 2018
 • Ιγνάτιος Αντιοχείας. Σε δύσκολα αποσπάσματα της Παλαιάς Διαθήκης έδωσε χριστολογικές ερμηνείες. Ο Ειρηναίος άσκησε μεγάλη επίδραση στη γενιά που τον διαδέχτηκε
  15 KB (1.061 λέξεις) - 08:44, 3 Οκτωβρίου 2017
 • θεωρήθηκαν αιρέσεις από την Ορθόδοξη εκκλησία. Η Ζ' Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας
  119 KB (9.147 λέξεις) - 09:46, 14 Φεβρουαρίου 2019
 • ορθές πεποιθήσεις και να αντικρούσουν τις αντίθετες απόψεις, γνωστές ως αιρέσεις. Καθώς μερικές φορές υπήρχαν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των επισκόπων
  25 KB (1.969 λέξεις) - 16:10, 10 Μαΐου 2018
 • ′Θε­ο­τό­κος‵ κα­τά τή δι­άρ­κει­α τῶν Οἰ­κου­­με­νι­κῶν Συ­νό­δων καί ἡ χρι­στο­λο­γι­κή καί σω­τη­ρι­ο­λο­γι­κή ση­μα­σί­α του”, ᾿Ε­πι­στη­μονι­κή ᾿Ε­πε­τη­ρί­δα
  18 KB (1.489 λέξεις) - 14:01, 8 Ιανουαρίου 2019
 • το μεγαλύτερο τμήμα του Χριστιανισμού, μια από τις τρεις πιο σημαντικές αιρέσεις, μαζί με τον Νεστοριανισμό και τον Μονοφυσιτισμό. Οι θέσεις που προάσπισε
  100 KB (7.802 λέξεις) - 18:39, 18 Σεπτεμβρίου 2018
 • Adversus Praxean (Κατά Πραξέα), ο Τερτυλλιανός ανέπτυξε θεολογικές και χριστολογικές θέσεις ερχόμενος αντιμέτωπος με τον μοναρχιανισμό. Υποστήριξε ότι ο
  24 KB (1.912 λέξεις) - 22:29, 24 Φεβρουαρίου 2018
 • θέλημα του Θεού και το χριστιανικό τους όνομα. Επίσης αντιμετώπισε διάφορες αιρέσεις και σχίσματα που εμφανίστηκαν στην τότε εκκλησία, υπολείμματα των οποίων
  43 KB (3.369 λέξεις) - 10:20, 29 Δεκεμβρίου 2018
 • Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Κύριλλος και κύριος στόχος της ήταν «η καταδίκη της αιρέσεως του Νεστοριανισμού» και του Πελαγιανισμού. Μετά την καταδίκη του Αρειανισμού
  53 KB (4.129 λέξεις) - 09:27, 24 Δεκεμβρίου 2017
 • απέδωσαν εξ αρχής στον φυλετισμό την έννοια της αίρεσης που συμβαίνει να είναι αμφίδρομα Χριστολογική και εκκλησιολογική και μάλιστα ως εκκλησιολογική
  54 KB (3.993 λέξεις) - 16:40, 16 Φεβρουαρίου 2019
 • Ταρσού, Θεόδωρος Μοψουεστίας), περί της φύσεως του Χριστού. Υιοθετώντας χριστολογικές απόψεις του Μεγάλου Αθανασίου και Καππαδοκών θεολόγων υπερβαίνει το
  140 KB (11.102 λέξεις) - 12:03, 13 Απριλίου 2019
 • έμφαση δίνεται σε θέματα διατύπωσης κατά τις τριαδολογικές και χριστολογικές αιρέσεις ενώ στη Δύση έδωσε έμφαση σε θέματα πρακτικά σχετιζόμενα με τη σωτηριολογία
  159 KB (12.839 λέξεις) - 17:44, 4 Δεκεμβρίου 2018
 • Ιησού στο Κοράνιο δες: Γεώργιος Πατρώνος, «Ο Ιησούς προφήτης του Ισλάμ (Χριστολογική και εσχατολογική προσέγγιση του Κορανίου)», Εκκλησιαστικός Φάρος, τομ
  127 KB (10.307 λέξεις) - 07:00, 19 Αυγούστου 2018
 • δεν βρίσκεται στο θεολογικό προσκήνιο, το οποίο μονοπωλείται από τις Χριστολογικές έριδες, εντούτοις οδηγεί σε κρίση τους θρόνους της Κωνσταντινουπόλεως
  86 KB (7.009 λέξεις) - 17:37, 27 Μαρτίου 2019
 • ομολογίας πίστης στις επτά Οικουμενικές συνόδους, και β) υπέπεσε σε χριστολογικές και δογματικές πλάνες, υπό την επίδραση νεοπλατωνικών ιδεών. Ολόκληρη
  70 KB (5.667 λέξεις) - 14:40, 6 Σεπτεμβρίου 2018
 • σε επιστολή του προς τη σύνοδο, οι Νεστοριανοί θέλουν να επιβάλουν την αίρεσή τους στην Εκκλησία. Αλλά επειδή δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον Νεστόριο
  34 KB (2.642 λέξεις) - 13:27, 1 Ιουλίου 2018
 • ορχηστής με πολλά προσωπεία, υποδύεται όλα τα πρόσωπα του έργου. Δ)ο Χριστολογικός Μίμος: παρώδηση της χριστιανικής θρησκείας και των μυστηρίων της (βάπτιση)
  89 KB (6.945 λέξεις) - 18:00, 6 Μαΐου 2017