Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • συνήθους δέουσας επιμέλειας από εποπτευόμενους οργανισμούς, όπως τράπεζες,χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ασφαλιστικοί φορείς, καζίνο, επενδυτικές εταιρείες
  8 KB (604 λέξεις) - 11:35, 10 Νοεμβρίου 2017
 • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Θ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ I. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Κ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
  10 KB (625 λέξεις) - 07:04, 6 Μαΐου 2017
 • Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (κατηγορία Χρηματοπιστωτική αγορά)
  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) είναι ένας αυτόνομος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1839. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
  4 KB (264 λέξεις) - 13:53, 27 Αυγούστου 2018
 • αποταμιεύσεων Η διευκόλυνση της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών Οι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί απαρτίζονται από δύο κατηγορίες: Μέσω των θεσμών αυτών οι αποταμιευτές
  20 KB (1.458 λέξεις) - 17:48, 26 Μαρτίου 2018
 • επιδοτούμενου επιτοκίου γ) το ειδικό στεγαστικό, δ) η επιδότηση ενοικίου κ.α. Οι Οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας καταργήθηκαν το 2012, ως Ν.Π
  4 KB (276 λέξεις) - 09:01, 16 Ιουνίου 2017
 • Ελλάδoς Α.Ε. ιδρύθηκε το 1907 και υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους της χώρας, με σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία για
  8 KB (529 λέξεις) - 07:02, 24 Οκτωβρίου 2018
 • (warrants), μετοχές και άλλα προϊόντα που μπορούν να διαπραγματεύονται στη χρηματοπιστωτική αγορά. Τα χρεόγραφα στη λογιστική, είναι οι μετοχές που έχει μια επιχείρηση
  2 KB (104 λέξεις) - 11:21, 3 Οκτωβρίου 2015
 • Η Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση του 2007 είναι μια παγκόσμια κατάσταση βαριάς οικονομικής ύφεσης στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα, με
  86 KB (6.184 λέξεις) - 16:02, 27 Νοεμβρίου 2018
 • το νόμο που διέπει τις ιταλικές χρηματοπιστωτικές αγορές. Στο παρελθόν υπήρξε μέλος αρκετών τραπεζών και οργανισμών (Eni, IRI, BNL και IMI). Είναι μέλος
  7 KB (416 λέξεις) - 17:52, 21 Ιουνίου 2018
 • Η ATEbank (πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος) ήταν ο κατ΄ εξοχήν χρηματοπιστωτικός φορέας που ασκούσε αποκλειστικά την αγροτική πίστη στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε
  23 KB (1.628 λέξεις) - 14:00, 12 Φεβρουαρίου 2019
 • και αυτών πολυμερών οργανισμών, και γενικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Με τον συντονισμό
  6 KB (407 λέξεις) - 09:53, 6 Μαΐου 2017
 • χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις Ι, ή ισοδύναμα οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και τα άτομα επιλέγουν να έχουν στα χαρτοφυλάκια τους κατά
  8 KB (566 λέξεις) - 10:08, 6 Μαΐου 2017
 • ΔΕΚΟ σημαίνει Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί και χρησιμοποιείται για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο ή (σε
  168 KB (1.503 λέξεις) - 16:58, 26 Μαρτίου 2019
 • οποίο θα διαδεχτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης. Τέθηκε σε εφαρμογή τον
  5 KB (67 λέξεις) - 10:06, 6 Μαΐου 2017
 • από τις εθνικές αρχές είτε απευθείας από τους οικονομικούς φορείς) Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία. (Το Ευρωσύστημα συμβάλλει στην ομαλή πολιτική
  8 KB (251 λέξεις) - 08:25, 6 Μαΐου 2017
 • επενδύσεις που προέρχονται τόσο από εθνικούς όσο και από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, το έτος 1957, το έτος του διαγωνισμού, έβλεπε ήδη το πρώτο
  18 KB (855 λέξεις) - 23:05, 21 Ιουλίου 2018
 • διαλειτουργικές επιχειρησιακές δραστηριότητες. Αυστραλιανός χρηματοπιστωτικός οργανισμός Business Process Management – Practical Guidelines to successful
  10 KB (712 λέξεις) - 10:30, 9 Μαΐου 2014
 • Χρηματαγορά (κατηγορία Χρηματοπιστωτική αγορά)
  οι δύο, Χρηματαγορά και Κεφαλαιαγορά αποτελούν μέρη της λεγόμενης Χρηματοπιστωτικής αγοράς. Βασικά αντικείμενα της χρηματαγοράς είναι η δανειοδότηση,
  5 KB (331 λέξεις) - 15:05, 28 Ιουνίου 2014
 • G20 (κατηγορία Διεθνείς οργανισμοί)
  της διεθνούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει ζητήματα που υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του κάθε ενός οργανισμού. Συλλογικά, οι
  5 KB (465 λέξεις) - 18:18, 19 Μαΐου 2017
 • της πιστοληπτικής ικανότητας των χωρών τους επηρεάζουν αρνητικά την χρηματοπιστωτική σταθερότητά τους με αποτέλεσμα να ασκείται αυστηρή κριτική ως προς
  17 KB (1.011 λέξεις) - 14:34, 18 Απριλίου 2018

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).