Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μια επιχείρηση ή οργανισμός θεωρούμε ότι κάνει ιδιαίτερη χρήση χρηματοοικονομικής μόχλευσης αν επιδιώκει χρηματοδότηση μέσω ξένων
  32 KB (2.681 λέξεις) - 15:58, 13 Ιανουαρίου 2019
 • Ιδρύθηκε το 1899 και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Κύπρο. Η εταιρεία ξεκίνησε ως το Ταμιευτήριο η Λευκωσία
  4 KB (203 λέξεις) - 19:02, 16 Οκτωβρίου 2019
 • Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Σερβία, Βουλγαρία και Ηνωμένο
  7 KB (433 λέξεις) - 03:19, 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Ο. σημαίνει Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί και χρησιμοποιείται για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο ή σε κάποιο
  111 KB (1.520 λέξεις) - 14:43, 9 Οκτωβρίου 2019
 • Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ιστορική Δημογραφία: διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών
  18 KB (1.041 λέξεις) - 13:17, 16 Οκτωβρίου 2019
 • Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (κατηγορία Οργανισμοί στην Ευρώπη)
  αυτονομία της αρμόδιας αρχής. Άμεση εποπτεία χρηματοπιστωτικών φορέων: οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και αρχεία καταγραφής συναλλαγών
  12 KB (744 λέξεις) - 14:59, 8 Μαΐου 2019
 • ομάδων ενδιαφερομένων εξυπηρετεί. Μια πρώτη διάκριση γίνεται σε: Χρηματοοικονομική Λογιστική Διοικητική Λογιστική Η πρώτη αυτή γενική διάκριση γίνεται
  13 KB (862 λέξεις) - 14:19, 29 Ιανουαρίου 2018
 • οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων ονομάζονται συμμέτοχοι. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ζητούν τα στελέχη της επιχείρησης και όσοι ενδιαφέρονται
  8 KB (558 λέξεις) - 18:42, 24 Δεκεμβρίου 2016
 • ανάπτυξη με την ένταξη του Μπουτάν στους διεθνής οργανισμούς, καθώς νέες διπλωματικές και χρηματοοικονομικές αποστολές έρχονταν για εγκατάσταση στη περιοχή
  4 KB (306 λέξεις) - 22:49, 10 Οκτωβρίου 2019
 • Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (κατηγορία Διεθνείς οργανισμοί)
  BIS) είναι ένας διεθνής οργανισμός αποτελούμενος από κεντρικές τράπεζες, που "υποβοηθά τη διεθνή νομισματική και χρηματοοικονομική συνεργασία και δρα ως
  5 KB (277 λέξεις) - 14:32, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ, International Financial Reporting Standards Foundation, IFRS) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός λογιστικής
  3 KB (134 λέξεις) - 05:21, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • αμερικανικό οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως και για τη Moody's Analytics (MA), πάροχο λογισμικού και υπηρεσιών χρηματοοικονομικής ανάλυσης
  3 KB (140 λέξεις) - 19:47, 6 Μαΐου 2017
 • Φρανκφούρτη Γερμανίας. Η ΕΑΑΕΣ αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), μαζί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή
  9 KB (533 λέξεις) - 12:57, 5 Μαΐου 2019
 • αντασφάλιση) να γίνει υπολογισμός του χαρτοφυλακίου Ο τομέας της χρηματοοικονομικής διοίκησης ασχολείται με όλα τα παραπάνω θέματα. Τα δημόσια οικονομικά
  9 KB (609 λέξεις) - 07:14, 31 Αυγούστου 2019
 • Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου της Κύπρου) Οργάνωση και
  15 KB (553 λέξεις) - 10:08, 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • εισπράξει χρηματοοικονομικές απαιτήσεις του ίδιου σκοπού. 2) Η επιχείρηση απαγορεύεται να πληρώσει ή να υποθηκεύσει τις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
  29 KB (2.094 λέξεις) - 19:46, 10 Ιουλίου 2018
 • επίσης η συνεισφορά των µεταφορών, ενώ επωφελούνται και το εμπόριο, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι κατασκευές κ.ά. Το 2010 η άμεση και έμμεση απασχόληση
  16 KB (1.107 λέξεις) - 18:42, 16 Οκτωβρίου 2019
 • φαινόμενου του θερμοκηπίου και ότι διαθέτουν επίσης τη θεσμική και χρηματοοικονομική ικανότητα να τις περιορίσουν. Τα συμβαλλόμενα μέρη συναντώνται ετησίως
  10 KB (696 λέξεις) - 11:56, 26 Μαΐου 2017
 • μέρισμα μιας μετοχής δεν ισχύει κάτι τέτοιο). Εκδότης: Είναι ο χρηµατοοικονοµικός οργανισµός (τράπεζα, εταιρεία, κράτος) ο οποίος δανείζεται κεφάλαια από
  44 KB (3.453 λέξεις) - 08:10, 14 Οκτωβρίου 2019
 • '60. Είναι τυπικό για κάποιον που μελετά το φαινόμενο αυστηρά υπό χρηματοοικονομική πλευρά να αγνοήσει πως τα Ενεργειακά προϊόντα μπορούν να επιφέρουν
  13 KB (891 λέξεις) - 22:40, 11 Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).