Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Μήπως εννοούσατε χρηματοοικονομικη ιδρυμα;
 • καταναλωτικών τάσεων, να συλλέγει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και να παρέχει μία κεντρικά προσπελάσιμη βάση των δεδομένων. Πρέπει
  9 KB (533 λέξεις) - 12:57, 5 Μαΐου 2019
 • Αγγλίας, για να υποστηριχθούν οι πράσινες επενδύσεις. Μεγάλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα – 'μέγα τράπεζες' - να σπάσουν σε μικρότερες μονάδες και πράσινη
  14 KB (985 λέξεις) - 07:52, 6 Μαΐου 2017
 • Καταστάσεις Τραπεζών και Όμοιων Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων ΔΛΠ 31: Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση
  5 KB (328 λέξεις) - 10:23, 5 Μαΐου 2017
 • προσέγγιση αντί για κάποια γενικότερη προσέγγιση...Θα αναγκάσει τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, καθώς και τους επενδυτές, να συνειδητοποιήσουν το ρίσκο που λαμβάνουν
  15 KB (845 λέξεις) - 19:50, 20 Ιουνίου 2019
 • Καταστάσεις Τραπεζών και Όμοιων Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων ΔΛΠ 31: Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση
  5 KB (324 λέξεις) - 06:43, 17 Οκτωβρίου 2016
 • στον τομέα Logistics, Εμπόριο και Χρηματοοικονομικά και το 2002 στον τομέα Ενέργεια, Εμπόριο και Χρηματοοικονομικά. Είναι αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου
  6 KB (429 λέξεις) - 07:19, 6 Μαΐου 2017
 • υβριδικά χρηματοοικονομικά προϊόντα, δηλαδή συνδυάζουν στοιχεία άλλων προϊόντων. Συνδυάζουν στοιχεία ομολόγων και στοιχεία «παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων»
  26 KB (2.087 λέξεις) - 21:54, 22 Απριλίου 2019
 • Εναλλακτικές Επενδύσεις (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  επενδυτές τοποθετούνται σε διαφορετικού τύπου χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως εμπορεύματα, χρηματοοικονομικά παράγωγα, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, αντισταθμιστικά
  9 KB (597 λέξεις) - 09:20, 11 Ιουνίου 2017
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (κατηγορία Εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Θεσσαλονίκη)
  Τμήματα. Στο ίδρυμα λειτουργούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα εξής αντικείμενα: στην Οικονομική Επιστήμη, στα Χρηματοοικονομικά, στη Διοίκηση
  14 KB (627 λέξεις) - 20:31, 6 Ιουνίου 2019
 • Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) είναι ΑΕΙ του Τεχνολογικού Τομέα. Ο τεχνολογικός τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης περιλαμβάνει, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  49 KB (2.795 λέξεις) - 20:15, 24 Απριλίου 2019
 • Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  εργαλείο (underlying instrument) τον δείκτη FTSE-20. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι συμβάσεις μεταξύ δύο μερών, η αξία των οποίων εξαρτάται
  13 KB (996 λέξεις) - 02:06, 3 Αυγούστου 2016
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κατηγορία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Αθήνα)
  Μάρκετινγκ, την Πληροφορική, την Στατιστική, τα Λογιστικά και τα Χρηματοοικονομικά. Η βιβλιοθήκη συμμετέχει σε Εθνικά και διεθνή προγράμματα συνεργασίας
  32 KB (1.804 λέξεις) - 05:47, 18 Ιουλίου 2019
 • κρίθηκαν πολύτιμες. Σήμερα, το Ίδρυμα προσφέρει το Διεθνές Βραβείο Ωνάση για τη Ναυτιλία, το Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά, σε συνεργασία με το Cass Business
  19 KB (1.288 λέξεις) - 14:46, 1 Αυγούστου 2018
 • ανθρωπιστικών, πολιτικών, κοινωνικών και χρηματοοικονομικών επιστημών. Πρόκειται για ένα από τα δεκατρία πανεπιστημιακά ιδρύματα που διαδέχτηκαν το ιστορικό Πανεπιστήμιο
  7 KB (358 λέξεις) - 14:41, 9 Ιανουαρίου 2019
 • παράγωγα προϊόντα. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα αποτελούν χρηματοοικονομικά εργαλεία που βασίζονται σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, και η αξία
  6 KB (488 λέξεις) - 09:46, 4 Οκτωβρίου 2018
 • στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (συναλλαγματικές) εταιρειών, χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, δήμων και κρατών. Η αξιολόγηση του αξιόγραφου βασίζεται στη
  17 KB (1.011 λέξεις) - 14:34, 18 Απριλίου 2018
 • Υγείας Πτυχίο Λογιστική και Χρηματοοικονομικά Πτυχίο Διοίκηση Επιχειρήσεων -Λογιστική -Μάρκετινγκ -Οικονομικά -Χρηματοοικονομικά -Οργάνωση και Διοίκηση Πτυχίο
  29 KB (1.825 λέξεις) - 07:09, 10 Ιανουαρίου 2019
 • Παράγωγα προϊόντα (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  Παράγωγο προϊόν στα χρηματοοικονομικά ονομάζεται ένα συμβόλαιο, η αξία του οποίου εξαρτάται από την αξία κάποιου άλλου βασικότερου προϊόντος (υποκείμενο
  19 KB (1.593 λέξεις) - 18:55, 25 Αυγούστου 2016
 • Διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2008 (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  μικρά ιδρύματα. Μακροπρόθεσμες επεκτάσεις υπόκεινται σε ηυξημένη διαχείριση. Η πίστη στη δευτερογενή αγορά είναι διαθέσιμη σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που
  86 KB (6.184 λέξεις) - 16:02, 27 Νοεμβρίου 2018
 • Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  ΜΜΕ και ως Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο ή Διεθνής ένωση τραπεζών) είναι η μοναδική παγκόσμια ένωση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Δημιουργήθηκε από
  6 KB (407 λέξεις) - 09:53, 6 Μαΐου 2017

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).