Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • στις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Αγοράζει επίσης εταιρικά χρεώγραφα και κρατικά χρεώγραφα. Τα βασικά στοιχεία του παθητικού της είναι οι καταθέσεις και
  2 KB (129 λέξεις) - 14:00, 26 Φεβρουαρίου 2014
 • ιδιωτικές εταιρείες στη συλλογή κεφαλαίων στις κεφαλαίαγορές (και μετοχών και χρεωγράφων), όπως και παρέχουν στρατηγικές γνωμοδοτικές υπηρεσίες για τις συγχωνεύσεις
  3 KB (162 λέξεις) - 21:34, 11 Οκτωβρίου 2016
 • προσδιόριζε τα τοκομερίδια εισοδήματος 4.000 φράγκων που είχε εγγράψει σε χρεώγραφα γαλλικού δημοσίου εκτός των προαναφερθέντων 12.000 φράγκων. Επί πλέον
  12 KB (941 λέξεις) - 11:55, 10 Μαΐου 2017
 • μεγάλη περιουσία, την οποία επένδυσε σε έργα τέχνης, κοσμήματα και κρατικά χρεώγραφα. Ο Μαρίνος Κοργιαλένιος υπήρξε διακεκριμένο μέλος της ελληνικής κοινότητας
  5 KB (374 λέξεις) - 09:40, 10 Μαΐου 2017
 • προσφέρουν τα κεφάλαια τους στο ευρύτερο ‘κοινό’. Στην Προσφορά νέων χρεωγράφων με δημόσια εγγραφή, η εταιρία-εκδότης ίσως εξασφαλίσει τις υπηρεσίες μιας
  25 KB (2.009 λέξεις) - 09:19, 4 Νοεμβρίου 2018
 • εύκολη πρόσβαση σε αυτόν. Ο φαν ντερ Βάιντεν ήταν συνετός επενδυτής σε χρεώγραφα και ακίνητα, ο Μπάουτς είχε οικονομική σκέψη και νυμφεύτηκε την κληρονόμο
  215 KB (17.019 λέξεις) - 08:19, 22 Μαΐου 2019
 • την αγορά ξένου συναλλάγματος για τη διευκόλυνση των συναλλαγών σε ξένα χρεώγραφα. Οι κερδοσκόποι βασίζονται σε μια συναλλαγματική θέση (view) με την προσδοκία
  23 KB (1.460 λέξεις) - 19:36, 18 Δεκεμβρίου 2015
 • χήρα με δύο κόρες. Με την ενθάρρυνσή της, κι ενώ εργαζόταν ως μεσίτης χρεωγράφων, συνέχισε να γράφει και να αναζητά εκδότη. Στις 3 Αυγούστου 1861 γεννήθηκε
  69 KB (5.819 λέξεις) - 08:22, 4 Απριλίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα