Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • εφοδίων . Υπάρχει μικρός αριθμός κτηνοτρόφων με κοπάδια αιγοπροβάτων ή χοιροστάσια. Το διθέσιο Δημοτικό Σχολείο του χωριού λειτουργούσε μέχρι τη Δεκαετία
  5 KB (361 λέξεις) - 10:16, 28 Φεβρουαρίου 2018
 • καταστημάτων, λιμενικά υπόστεγα Στέγασης ζώων: σταύλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία Στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων: χώροι
  9 KB (568 λέξεις) - 15:50, 6 Μαΐου 2018
 • περιοχή που βρίσκεται σήμερα το πάρκο αυτό ήταν βαλτότοπος με πολλά χοιροστάσια. Η Νέα Υόρκη ήταν πολύ μικρότερη σε έκταση και αριθμούσε περίπου τους
  7 KB (533 λέξεις) - 12:27, 2 Ιανουαρίου 2018
 • του χωριού ασχολούνται με την γεωργία και κτηνοτροφία. Υπάρχουν αρκετά χοιροστάσια, βουστάσια και μικρές μονάδες με κοπάδια. Στην καλλιέργεια επικρατεί
  19 KB (1.527 λέξεις) - 08:01, 17 Νοεμβρίου 2018
 • περίπου τρία χλμ. από την πόλη. Το γκέτο αποτελείτο από στρατώνες και χοιροστάσια. Στην κορύφωσή του, το γκέτο είχε σχεδόν 6.000 Εβραίους, συμπεριλαμβανομένων
  21 KB (1.325 λέξεις) - 23:06, 13 Φεβρουαρίου 2019
 • κτήμα. Ο Πύργος Βασιλίσσης έγινε ξανά πρότυπος κτηνοτροφικός σταθμός, με χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, χοιροτροφεία, μελισσοκομεία, μεταξοσκωληκοτροφεία και
  21 KB (1.533 λέξεις) - 14:04, 10 Νοεμβρίου 2018
 • ζωοτροφών. Μια εναλλακτική πηγή βιοαερίου αποτελούν τα βουστάσια, τα χοιροστάσια και τα εκτροφεία πουλερικών: Τα ζώα αυτά αποβάλλουν αέρια ως παραπροϊόντα
  118 KB (10.085 λέξεις) - 07:05, 17 Οκτωβρίου 2018

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα