Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Με τον όρο Χημική εξίσωση αναφέρεται η συμβολική αναπαράσταση μιας χημικής αντίδρασης. Στην εξίσωση αναγράφονται στο αριστερό μέλος τα αντιδρώντα σώματα
  7 KB (528 λέξεις) - 16:52, 5 Ιουνίου 2018
 • γραμμικών εξισώσεων, εκτός όταν εκδηλώνουν συμμετρίες (Βλ. συμμετρίες). Γραμμικές εξισώσεις συχνά εμφανίζονται ως προσεγγίσεις σε μη γραμμικές εξισώσεις, και
  60 KB (4.840 λέξεις) - 20:42, 19 Νοεμβρίου 2018
 • μία ή περισσότερες διαφορετικές ουσίες. Οι χημικές αντιδράσεις περιγράφονται με τη βοήθεια χημικών εξισώσεων. Από τον ορισμό προκύπτει ότι οι αλλαγές κατάστασης
  13 KB (877 λέξεις) - 18:59, 11 Μαΐου 2019
 • στοιχειομετρικές χημικές ενώσεις σχηματίζονται περισσότερο στο φλοιό και στο μανδύα της Γης. Οι χημικές ενώσεις έχουν μοναδική και καθορισμένη χημική δομή, που
  23 KB (1.731 λέξεις) - 06:30, 5 Μαΐου 2017
 • έστω λ. Προκύπτουν συνεπώς δύο εξισώσεις, μία για κάθε συνάρτηση. Η επίλυση αυτών των (συνήθων) διαφορικών εξισώσεων θα μας δώσουν τη μορφή της κάθε
  30 KB (3.208 λέξεις) - 20:40, 19 Νοεμβρίου 2018
 • αντίδραση) αφήνεται εκτός του τύπου πλήρως. Αυτό απλοποιεί τις παραπάνω εξισώσεις στην παρακάτω: Ag+ (aq) + Cl− (aq) → AgCl (s) Πολλές ενώσεις που περιέχουν
  15 KB (1.009 λέξεις) - 17:02, 6 Μαΐου 2017
 • Πρότυπη μοριακή εντροπία (κατηγορία Χημικές ιδιότητες)
  συσχετίζονται με τις μεταβολές φάσης (phase transitions) και τις χημικές αντιδράσεις. Οι χημικές εξισώσεις χρησιμοποιούν την πρότυπη μοριακή εντροπία των αντιδρώντων
  6 KB (473 λέξεις) - 18:37, 6 Μαΐου 2017
 • αντιδράσεων τα χρησιμοποιούν οι χημικοί και οι χημικοι μηχανικοι σαν εργαλεία για να κατανοήσουν καλύτερα και να περιγράψουν χημικές διεργασίες όπως η αποσύνθεση
  26 KB (2.012 λέξεις) - 05:55, 25 Μαΐου 2018
 • Ανόργανη αντίδραση (κατηγορία Χημικές αντιδράσεις)
  "Στοιχεία Ανόργανης Χημείας", Έκδοση 14η, Αθήνα 1984. Μανωλκίδης Κ., Μπέζας Κ. "Χημικές Αντιδράσεις", Αθήνα 1976. Χημική εξίσωση Αρχή διατήρησης της μάζας
  5 KB (307 λέξεις) - 12:52, 28 Ιουνίου 2015
 • μια χημική αντίδραση που ελευθερώνει ενέργεια με φως ή θερμότητα. Είναι το αντίθετο μιας ενδόθερμης αντίδρασης. Εκφραζόμενο σε μια χημική εξίσωση: αντιδρώντα
  9 KB (615 λέξεις) - 07:06, 6 Μαΐου 2017
 • βάση τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων χρησιμοποιώντας προσδιορισμένες από πριν τιμές ενθαλπιών σχηματισμού. Η πρόσθεση των χημικών εξισώσεων οδηγεί
  13 KB (1.217 λέξεις) - 11:11, 27 Ιανουαρίου 2019
 • το άθροισμα ή το ολοκλήρωμα ενός αριθμού ειδικών εξισώσεων (όπως οι εξισώσεις Λαγκράνζ ή οι εξισώσεις Χάμιλτον), καθεμιά από τις οποίες δίνει την ενέργεια
  16 KB (1.184 λέξεις) - 15:23, 25 Μαρτίου 2019
 • κατανομές ταχυτήτων αέρα και σωματιδίων θεωρούνται διαφορετικές. Οι γενικές εξισώσεις μεταφοράς για πολυφασικά συστήματα αφορούν ροές στις οποίες δύο ή περισσότερα
  21 KB (3.020 λέξεις) - 07:25, 6 Μαΐου 2017
 • Καύση (κατηγορία Χημικές ιδιότητες)
  Σήμερα είναι δεκτό ότι και άλλες χημικές ουσίες εκτός του Ο2 μπορούν να προκαλέσουν διάφορες καύσεις. Τέτοιες χημικές ουσίες είναι το όζον (O3), το φθόριο
  17 KB (1.336 λέξεις) - 12:52, 29 Νοεμβρίου 2018
 • Οξειδοαναγωγή (ανακατεύθυνση από Χημική αναγωγή)
  Play media Ο όρος οξειδοαναγωγή περιγράφει όλες τις χημικές αντιδράσεις κατά τις οποίες τα άτομα των στοιχείων που συμμετέχουν αλλάζουν αριθμό οξείδωσης
  37 KB (2.528 λέξεις) - 07:37, 6 Μαΐου 2017
 • αντίστοιχα. Η υδρόλυση θεωρείται από τις σημαντικότερες και συχνότερες βιο-χημικές αντιδράσεις στο φαινόμενο της ζωής του έμβιου κόσμου. Ειδικότερα στη Χημεία
  6 KB (415 λέξεις) - 17:13, 26 Σεπτεμβρίου 2017
 • φθοροπυριτικού οξέος. Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη χημική δράση του υδροφθορίου δείτε τις χημικές ιδιότητες υδροφθορίου. Το υδροφθορικό οξύ ταξινομείται
  23 KB (1.603 λέξεις) - 07:11, 9 Απριλίου 2019
 • ιον(τ)ισμού αντίστοιχα. Οι διεργασίες αυτές περιγράφονται από τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: X+ → X2+ + e− X2+ → X3+ + e− Για τα άτομα το ν μπορεί να γίνει ίσο
  17 KB (1.426 λέξεις) - 17:12, 7 Μαρτίου 2019
 • σταθερές. Η ενέργεια γενικά του συστήματος ονομάζεται ενθαλπία. Κατά τις χημικές αντιδράσεις οι μεταφορά ενέργειας γίνεται από το σύστημα στο περιβάλλον
  5 KB (437 λέξεις) - 14:08, 6 Ιανουαρίου 2017
 • ολικής αποσύνθεσης), ή και γενικότερα σε δύο (τουλάχιστον) απλούστερες χημικές ουσίες (αυτές συγκεκριμένα ονομάζονται αντιδράσεις αποικοδόμησης). Πολλές
  6 KB (426 λέξεις) - 08:37, 23 Νοεμβρίου 2016

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).