Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • κατηγορίες : Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων (ΦΕΝΠ) ή φόρος επί των κερδών των Ανώνυμων εταιρειών. Ο φόρος εισοδήματος
  1 KB (102 λέξεις) - 22:49, 6 Μαΐου 2019
 • μεγάλοι Δήμοι.. Ο φόρος πρέπει να πλήττει το εισόδημα και όχι το κεφάλαιο. Πηγή του φόρου πρέπει να είναι το εισόδημα, οφείλει δε ο φόρος να κήδεται (να
  15 KB (1.176 λέξεις) - 10:26, 6 Μαΐου 2017
 • φορολογίας εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) με το νόμο 4172/2013. Με το νόμο αυτόν τροποποιήθηκε σημαντικά η φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, ενώ ορίστηκε
  15 KB (1.168 λέξεις) - 08:56, 7 Μαΐου 2019
 • Φορολογία (ανακατεύθυνση από Φόρος)
  επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους. Τα κρατικά έσοδα μέσω των υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων (πολιτών) και νομικών προσώπων αποτελούν στη σύγχρονη
  28 KB (2.190 λέξεις) - 15:14, 29 Αυγούστου 2017
 • κεντρικών και τοπικών φόρων, το οποίο αποτελείται κυρίως από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και φόρο προστιθέμενης αξίας
  12 KB (547 λέξεις) - 09:25, 8 Απριλίου 2018
 • βασίζεται στα άμεσα και έμμεσα συστήματα. Κάθε φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος. Στην περίπτωση
  8 KB (607 λέξεις) - 11:10, 22 Αυγούστου 2018
 • Ο λεγόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (αρκτικόλεξο Φ.Π.Α., προφέρεται Φι-Πι-Α) είναι έμμεσος φόρος που επιβλήθηκε από το "Παράγωγο Δίκαιο" του Κοινοτικού
  36 KB (2.331 λέξεις) - 10:37, 29 Ιουνίου 2018
 • μητροπολιτικών περιοχών. Το Μονακό δεν επιβάλλει φόρο εισοδήματος σε ιδιώτες. Η απουσία φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στο πριγκιπάτο, έχει προσελκύσει πολλούς
  6 KB (500 λέξεις) - 15:40, 15 Δεκεμβρίου 2018
 • οποία το βασικό εισόδημα θα πάρει τη μορφή μια μεταρρύθμισης του φόρου εισοδήματος που θα μεταφέρεται σε κάτι που ονομάζεται καθολικός φόρος της ανακατανομής
  44 KB (3.523 λέξεις) - 10:45, 6 Μαΐου 2017
 • 0,6% το 2002), 47,6% του δηλωθέντος εισοδήματος της χώρας (+6,9%) και 58,8% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (+6,9%). Συγκεντρώνει τον κύριο όγκο
  40 KB (1.804 λέξεις) - 17:39, 13 Μαΐου 2019
 • διαδικασιών, νόμων και κανονισμών που αποσκοπούν στην παύση της δημιουργίας εισοδήματος μέσω παράνομων ενεργειών. Αν και οι νόμοι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
  12 KB (855 λέξεις) - 09:21, 26 Οκτωβρίου 2017
 • συνήθως σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Ο φόρος εισοδήματος (με ποσοστό 9%) εφαρμόζεται για το μηνιαίο προσωπικό ακαθάριστο εισόδημα κάτω από 751
  17 KB (1.214 λέξεις) - 08:37, 3 Μαΐου 2019
 • και τεχνάσματα όπως π.χ.: 1) Αποκρύπτοντας εισοδήματα από διάφορες πηγές με σκοπό την πληρωμή χαμηλότερου φόρου. 2) Εμφανίζοντας υπερβολικές ή πλαστές δαπάνες
  11 KB (688 λέξεις) - 11:41, 9 Φεβρουαρίου 2019
 • μεταλλευτικής δραστηριότητας. Η Γιούτα συλλέγει φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων. Από το 2008 ο φόρος είναι επίπεδος 5 τοις εκατό για όλους τους φορολογούμενους
  31 KB (2.163 λέξεις) - 07:54, 23 Μαρτίου 2019
 • πόσον η απορρέουσα διανομή των εισοδημάτων είναι δίκαιη δεν έχει κανένα νόημα». Θεωρούσε γενικά την αναδιανομή του εισοδήματος και του κεφαλαίου από την κυβέρνηση
  138 KB (11.530 λέξεις) - 19:49, 22 Ιουνίου 2018
 • κτήσης πραγμάτων των ανθρώπων μιας Πολιτείας επί φυσικών και ηθικών δυνάμεων και όχι επί προσωπικού επιπέδου που θεωρούταν αντικείμενο έρευνας δούλων
  15 KB (1.190 λέξεις) - 11:05, 6 Μαΐου 2017
 • καταβολή φόρων που σχετίζονται με την μεταβίβαση και κατοχή περιουσιακών στοιχείων, όπως ο φόρος κληρονομιάς , ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, φόρος δωρεάς
  70 KB (5.157 λέξεις) - 06:50, 13 Δεκεμβρίου 2018
 • αντιγράφων. Η ταινία πώλησε συνολικά 3,83 εκατομμύρια Blu-ray, έχοντας εισοδήματα 101,14 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Βασιλιάς των Λιονταριών εισέπραξε 422
  139 KB (11.280 λέξεις) - 18:51, 20 Ιανουαρίου 2019
 • σταθερού εισοδήματος εσωτερικού. Εξωτερικού: επενδύουν πρωτίστως σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, δευτερευόντως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος εξωτερικού
  80 KB (6.019 λέξεις) - 15:33, 18 Οκτωβρίου 2016
 • και κυβερνητικές δράσεις χωρών και όχι σε μεμονωμένες περιπτώσεις φυσικών προσώπων, ή άλλες εξατομικευμένες περιπτώσεις με προβαλλόμενο στόχο την «αναδιαμόρφωση
  16 KB (1.199 λέξεις) - 17:24, 6 Αυγούστου 2018

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).