Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • κατηγορίες : Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων (ΦΕΝΠ) ή φόρος επί των κερδών των Ανώνυμων εταιρειών. Ο φόρος εισοδήματος
  1 KB (102 λέξεις) - 22:49, 6 Μαΐου 2019
 • έσοδα ενός προσώπου για την υποχρεωτική φορολόγησή του έπρεπε να είναι άνω των 16.000 ευρώ. Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων ήταν στο
  5 KB (387 λέξεις) - 17:10, 18 Μαΐου 2016
 • μεγάλοι Δήμοι.. Ο φόρος πρέπει να πλήττει το εισόδημα και όχι το κεφάλαιο. Πηγή του φόρου πρέπει να είναι το εισόδημα, οφείλει δε ο φόρος να κήδεται (να
  15 KB (1.176 λέξεις) - 10:26, 6 Μαΐου 2017
 • φορολογίας εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) με το νόμο 4172/2013. Με το νόμο αυτόν τροποποιήθηκε σημαντικά η φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, ενώ ορίστηκε
  15 KB (1.168 λέξεις) - 08:56, 7 Μαΐου 2019
 • Φορολογία (ανακατεύθυνση από Φόρος)
  επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους. Τα κρατικά έσοδα μέσω των υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων (πολιτών) και νομικών προσώπων αποτελούν στη σύγχρονη
  28 KB (2.190 λέξεις) - 15:14, 29 Αυγούστου 2017
 • κεντρικών και τοπικών φόρων, το οποίο αποτελείται κυρίως από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και φόρο προστιθέμενης αξίας
  12 KB (547 λέξεις) - 09:25, 8 Απριλίου 2018
 • Ελλάδος, ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται από το εισόδημα που αποκτάται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ένα άτομο που το εισόδημα του οποίου προέρχεται
  8 KB (607 λέξεις) - 11:10, 22 Αυγούστου 2018
 • Ο λεγόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (αρκτικόλεξο Φ.Π.Α., προφέρεται Φι-Πι-Α) είναι έμμεσος φόρος που επιβλήθηκε από το "Παράγωγο Δίκαιο" του Κοινοτικού
  36 KB (2.331 λέξεις) - 10:37, 29 Ιουνίου 2018
 • φόρους και τέλη. Σύμφωνα με τον νόμο, το κράτος χρηματοδοτεί ΟΤΑ πρώτου επιπέδου βάσει σταθερού τύπου: 20% του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων
  17 KB (1.213 λέξεις) - 16:24, 4 Μαΐου 2019
 • οποία το βασικό εισόδημα θα πάρει τη μορφή μια μεταρρύθμισης του φόρου εισοδήματος που θα μεταφέρεται σε κάτι που ονομάζεται καθολικός φόρος της ανακατανομής
  44 KB (3.523 λέξεις) - 10:45, 6 Μαΐου 2017
 • πηγή σημαντικού εισοδήματος και η μετακίνηση των έργων αυτών στην κατηγορία του «κοινού κτήματος» θα τους αποστερούσε τα εισοδήματα αυτά. Οι υπερασπιστές
  17 KB (1.355 λέξεις) - 16:52, 20 Ιανουαρίου 2019
 • 0,6% το 2002), 47,6% του δηλωθέντος εισοδήματος της χώρας (+6,9%) και 58,8% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (+6,9%). Συγκεντρώνει τον κύριο όγκο
  40 KB (1.804 λέξεις) - 17:39, 13 Μαΐου 2019
 • σύνολο διαδικασιών, νόμων και κανονισμών που αποσκοπούν στην παύση της δημιουργίας εισοδήματος μέσω παράνομων ενεργειών. Αν και οι νόμοι για την καταπολέμηση
  12 KB (855 λέξεις) - 09:21, 26 Οκτωβρίου 2017
 • και τεχνάσματα όπως π.χ.: 1) Αποκρύπτοντας εισοδήματα από διάφορες πηγές με σκοπό την πληρωμή χαμηλότερου φόρου. 2) Εμφανίζοντας υπερβολικές ή πλαστές δαπάνες
  11 KB (688 λέξεις) - 11:41, 9 Φεβρουαρίου 2019
 • και νομικά πρόσωπα. Ο φόρος εισοδήματος (με ποσοστό 9%) εφαρμόζεται για το μηνιαίο προσωπικό ακαθάριστο εισόδημα κάτω από 751 ευρώ ανά μήνα. Ο φόρος εισοδήματος
  17 KB (1.214 λέξεις) - 08:37, 3 Μαΐου 2019
 • πόσον η απορρέουσα διανομή των εισοδημάτων είναι δίκαιη δεν έχει κανένα νόημα». Θεωρούσε γενικά την αναδιανομή του εισοδήματος και του κεφαλαίου από την κυβέρνηση
  138 KB (11.530 λέξεις) - 19:49, 22 Ιουνίου 2018
 • ήταν άφθονοι οπότε υπήρχε πλεόνασμα. Οι πόλεις δε όριζαν και κάποιο φόρο στα εισοδήματα από την πώλησή τους. Για παράδειγμα μεγάλο παζάρι σκλάβων οργανωνόταν
  101 KB (8.330 λέξεις) - 09:12, 12 Ιουνίου 2018
 • και να κερδίζει τα προς το ζην, και να γίνεται ακόμη και κύρια πηγή εισοδήματος της οικογένειας, στην περίπτωση που ο άντρας είναι άνεργος, θίγει τον
  41 KB (3.165 λέξεις) - 16:49, 20 Ιανουαρίου 2019
 • πτυχές του προγράμματος είναι η μείωση του αριθμού των δήμων και των νομικών τους προσώπων κατά περίπου 2/3, η αντικατάσταση των 57 νομαρχιών ως δευτεροβάθμιων
  34 KB (632 λέξεις) - 08:52, 27 Φεβρουαρίου 2019
 • σταθερού εισοδήματος εσωτερικού. Εξωτερικού: επενδύουν πρωτίστως σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, δευτερευόντως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος εξωτερικού
  80 KB (6.019 λέξεις) - 15:33, 18 Οκτωβρίου 2016

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).