Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • ως μονάδα μέτρησης. Το άρθρο αυτό κυρίως αναφέρεται στη μέτρηση φυσικών μεγεθών. Οι μετρήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές στην επιστήμη, την τεχνολογία
  12 KB (597 λέξεις) - 15:43, 17 Οκτωβρίου 2018
 • ιδιαίτερα οι φυσικές επιστήμες χρησιμοποιούν εργαλεία, από προηγούμενα υπάρχουσες επιστήμες, όπως τα Μαθηματικά και τη Λογική, μετατρέποντας φυσικές πληροφορίες
  6 KB (409 λέξεις) - 15:58, 11 Μαΐου 2019
 • συγκεκριμένο εύρος σε σχέση με τις μετρήσεις των προηγούμενων λεπτών. Δόθηκαν 2 διαφορετικές τιμές ως προς τη μέτρηση της συχνότητας του σήματος, από 2
  22 KB (1.736 λέξεις) - 13:43, 28 Ιουνίου 2018
 • Στα μαθηματικά, οι φυσικοί αριθμοί είναι εκείνοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση ("υπάρχουν έξι νομίσματα στο τραπέζι") και για τη σύγκριση ("υπάρχουν
  38 KB (3.161 λέξεις) - 16:13, 31 Ιανουαρίου 2019
 • σταθερή αριθμητική τιμή, αλλά άμεσα δεν συνεπάγεται καμία φυσική μέτρηση. Υπάρχουν πολλές φυσικές σταθερές στον τομέα της επιστήμης, μερικές από τα πιο ευρέως
  5 KB (433 λέξεις) - 10:23, 30 Μαΐου 2018
 • συνεχές ρεύμα 1 A. Η μονάδα Ωμ πήρε το όνομά της από τον Γερμανό φυσικό Γκέοργκ Ωμ, οι μετρήσεις του οποίου τον οδήγησαν στη διατύπωση του ομώνυμου νόμου, που
  2 KB (160 λέξεις) - 10:50, 26 Δεκεμβρίου 2017
 • και απόδειξη ή έρευνα όταν οι αποδείξεις δεν είναι επαρκείς. Μετρήσεις δοσομετρίας: Η μέτρηση των δόσεων που δίνονται στους ασθενείς, στους εθελοντές της
  27 KB (1.979 λέξεις) - 00:25, 18 Απριλίου 2019
 • Μέγεθος (ανακατεύθυνση από Φυσικά μεγέθη)
  άλλο ομοειδές το οποίο έχει επιλεχθεί ως μονάδα μέτρησης. Ως φυσικά μεγέθη (μεγέθη που εξετάζει η Φυσική) χαρακτηρίζονται: το μήκος (και εξ' αυτού το πλάτος
  4 KB (277 λέξεις) - 09:50, 22 Ιουλίου 2018
 • Οι μετρήσεις αποστάσεων χρησιμοποιούνται στη φυσική κοσμολογία να δώσει μια φυσική έννοια της απόστασης μεταξύ δύο αντικειμένων ή γεγονότων στο σύμπαν
  4 KB (322 λέξεις) - 15:02, 20 Ιουνίου 2016
 • «Αμπέρ» ανακατευθύνει εδώ. Για τον φυσικό, δείτε: Αντρέ Μαρί Αμπέρ. Αμπέρ (σύμβολο: Α) ονομάζεται η μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος
  6 KB (500 λέξεις) - 21:39, 8 Φεβρουαρίου 2018
 • Στη φυσική υπάρχουν επτά θεμελιώδη μεγέθη και δύο συμπληρωματικά με τη βοήθεια των οποίων ορίζονται τα υπόλοιπα μεγέθη της. Οι μονάδες μέτρησης των μεγεθών
  9 KB (325 λέξεις) - 12:20, 28 Ιανουαρίου 2016
 • μονάδα μέτρησης του συντελεστή αυτεπαγωγής, στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI). Η μονάδα ορίστηκε προς τιμήν του Τζόζεφ Χένρι, Αμερικανού φυσικού ο οποίος
  2 KB (191 λέξεις) - 10:23, 26 Δεκεμβρίου 2017
 • εκατοστόμετρο παραμένει μία πρακτική μονάδα μήκους για πολλές καθημερινές μετρήσεις. 1 cm είναι περίπου το πλάτος ενός νυχιού χεριού ενός ενήλικα ανθρώπου
  3 KB (192 λέξεις) - 12:25, 14 Νοεμβρίου 2018
 • χαρακτήρες: newton) (σύμβολο: N) είναι η μονάδα μέτρησης της δύναμης κατά το σύστημα SI, προς τιμή του άγγλου φυσικού και μαθηματικού Ισαάκ Νεύτωνα σε αναγνώριση
  2 KB (157 λέξεις) - 15:39, 22 Μαΐου 2019
 • Το ακτίνιο (rad) είναι μονάδα μέτρησης της γωνίας. Ένα ακτίνιο (1 rad) είναι η επίπεδη γωνία η οποία όταν γίνει επίκεντρη ορίζει τόξο, σε οποιοδήποτε κύκλο
  4 KB (326 λέξεις) - 10:15, 26 Δεκεμβρίου 2017
 • Επανάστασης του 16ου αιώνα, οι φυσικές επιστήμες αναδείχθηκαν από μόνες τους ως ξεχωριστά ερευνητικά προγράμματα. Η Φυσική διασταυρώνεται με πολλούς διεπιστημονικούς
  58 KB (3.720 λέξεις) - 17:18, 25 Μαρτίου 2019
 • Ιρίδιο (ενότητα Φυσικές)
  Παρίσι. Η πρώτη χρήση κράματος ιριδίου με ρουθήνιο σε θερμοστοιχεία, για τη μέτρηση θερμοκρασιών στον αέρα έως 2000 °C, έγινε από τον Όττο Φόϋσσνερ (Otto Feussner)
  106 KB (7.734 λέξεις) - 22:33, 28 Ιουνίου 2018
 • Χιλιόγραμμο (κατηγορία Φυσική-επέκταση)
  τα οποία είναι αντίγραφα του πρότυπου χιλιόγραμμου. Συχνές τακτικές μετρήσεις έχουν δείξει ότι με την πάροδο του χρόνου παρουσιάζουν αποκλίσεις μεταξύ
  5 KB (346 λέξεις) - 17:22, 20 Ιουνίου 2017
 • Το τζάουλ (joule) (ορθή προφορά: τζουλ) με σύμβολο J, είναι μονάδα μέτρησης ενέργειας, έργου, ή ποσότητας θερμότητας στο σύστημα Διεθνές σύστημα μονάδων
  4 KB (379 λέξεις) - 19:15, 23 Νοεμβρίου 2018
 • αλλαγή, τη σταθερότητα ή την αβεβαιότητα στις διάφορες μετρήσεις. Για παράδειγμα, η ακρίβεια στη μέτρηση αποστάσεων πάνω στη γη με τη χρήση laser θα μπορούσε
  15 KB (944 λέξεις) - 11:26, 5 Ιανουαρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).