Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • αλληλόμορφα γονίδια είναι γονίδια που δρουν για το ίδιο γνώρισμα αλλά με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα αν υπάρχουν δύο διαφορετικά γονίδια που ελέγχουν
  2 KB (167 λέξεις) - 13:07, 24 Απριλίου 2020
 • καθορίζονται επίσης με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο. Οι συνδεμένες με το Χ επικρατείς διαταραχές προκαλούνται από μεταλλάξεις σε γονίδια στο X χρωμόσωμα. Μόνο λίγες
  37 KB (2.455 λέξεις) - 00:27, 23 Σεπτεμβρίου 2020
 • χρωμοσώματα και ονομάζονται αλληλόμορφα γονίδια. Σύμφωνα λοιπόν με τον πρώτο νόμο του Μέντελ, τα αλληλόμορφα γονίδια δεν αναμιγνύονται, ούτε αλλοιώνονται
  20 KB (1.445 λέξεις) - 19:15, 5 Φεβρουαρίου 2020
 • σπανίζει. Τα γονίδια για ξανθά μαλλιά θεωρούνται επίσης υπολειπόμενα σε σχέση με τα γονίδια για μαύρα και καφέ μαλλιά. Το ίδιο ισχύει και τα τα γονίδια για κόκκινα
  9 KB (497 λέξεις) - 13:51, 30 Αυγούστου 2020
 • η συχνότητα του υπολειπόμενου αλληλόμορφου σε έναν οργανισμό με γονίδια. Δηλαδή ουσιαστικά p είναι όλα τα αλληλόμορφα ομόζυγα γονίδια (ΑΑ) και q όλα τα
  13 KB (1.213 λέξεις) - 19:34, 6 Μαΐου 2017
 • Γερμανία. Το μαύρο και το μπλε είναι δύο υπολειπόμενα γονίδια που βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση. Αυτά τα γονίδια ήρθαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2017 μέσω
  27 KB (2.187 λέξεις) - 07:03, 24 Σεπτεμβρίου 2020
 • κάποια γονίδια του "Υ" χρωμοσώματος δεν υπάρχουν στο "Χ". Αυτά λέγονται ολανδρικά γονίδια και κληρονομούνται μόνο από τον πατέρα. Για τα γονίδια που κληρονομούνται
  4 KB (254 λέξεις) - 11:54, 19 Νοεμβρίου 2020
 • Γονότυπος (genotype) καλείται το σύνολο των γονιδίων ενός οργανισμού, δηλαδή το σύνολο των αλληλομόρφων που απαρτίζουν το DNA του. Με αυτόν τον ορισμό
  2 KB (90 λέξεις) - 21:49, 11 Ιανουαρίου 2018
 • μεγάλο αριθμό γονιδίων που κωδικοποιούν σημαντικές για την υγεία του ανθρώπου πρωτεΐνες. Στο Χ χρωμόσωμα υπάρχουν περίπου 1500 γονίδια, μερικά απ' τα
  7 KB (539 λέξεις) - 06:21, 7 Φεβρουαρίου 2020
 • στο χρωμόσωμα βρίσκονται τα δυο αυτά γονίδια. Αν το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από 50 % θεωρούμε ότι τα δυο γονίδια είναι συνδεδεμένα. Ένας άλλος τρόπος
  18 KB (1.410 λέξεις) - 17:46, 18 Οκτωβρίου 2019
 • οποία δεν κληρονομείται. Οι μεταλλάξεις που έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές γονιδίων (γονιδιακές μεταλλάξεις), είναι αλλαγές στην αλληλουχία βάσεων μόνο σε
  3 KB (217 λέξεις) - 09:41, 15 Απριλίου 2018
 • γειτονικά γονίδια για την παραγωγή μιας κυτταρικής λειτουργίας και μπορεί ακόμη και να είναι αναποτελεσματικό, χωρίς αυτά τα γειτονικά γονίδια. Αυτό μπορεί
  118 KB (8.954 λέξεις) - 12:23, 18 Νοεμβρίου 2020
 • περισσότερα από ένα γονίδια. Αυτά τα γονίδια αναζητούνται πραγματοποιώντας μικρές αλλαγές στα ίδια τα γονίδια και στα γειτονικά γονίδια. Αυτές οι αλλαγές
  31 KB (2.081 λέξεις) - 07:47, 15 Οκτωβρίου 2020
 • ενός υπολειπόμενου αλληλομόρφου, με κάποιο έλλειμμα θα εκδηλωθεί το γνώρισμα του υπολειπόμενου αλληλομόρφου. Σε αυτή την περίπτωση το υπολειπόμενο αλληλόμορφο
  7 KB (448 λέξεις) - 23:32, 6 Φεβρουαρίου 2020
 • 1 από τα α-γονίδια), ετερόζυγη α-Μεσογειακή αναιμία 1(μετάλλαξη σε 2 α-γονίδια), αιμοσφαιρινοπάθεια Η(μετάλλαξη στα 3 από τα 4 α-γονίδια) και ο εμβρυϊκός
  15 KB (1.363 λέξεις) - 03:08, 24 Ιουλίου 2020
 • της νόσου. Μεταβιβάζεται με τον υπολειπόμενο αυτοσωματικό τύπο κληρονομικότητας, με ατελή διεισδυτικότητα του γονιδίου, με αποτέλεσμα σε ορισμένους τύπους
  3 KB (154 λέξεις) - 22:36, 8 Απριλίου 2020
 • μεταλλάξεων σε αυτοσωμικά γονίδια, αν και η ταυτότητα αυτών των γονιδίων δεν είναι ακόμα γνωστή. Μεταλλάξεις στο αυτοσωμικό υπολειπόμενο γονίδιο του υποδοχέα
  27 KB (2.141 λέξεις) - 08:52, 7 Ιουλίου 2020
 • ελαφριά αλυσίδα του mtDNA φέρει 28 γονίδια και η βαριά αλυσίδα του mtDNA φέρει μόνο 9 γονίδια. 8 από τα 9 γονίδια της βαριάς αλυσίδας κωδικοποιούν μιτοχονδριακά
  47 KB (3.234 λέξεις) - 19:06, 30 Δεκεμβρίου 2019
 • κληρονομική αιμοχρωμάτωση. Κληρονομική αιμοχρωμάτωση είναι ένα αυτοσωματικό υπολειπόμενο νόσου με εκτιμώμενη επικράτηση στον πληθυσμό από 2 στους 1.000 σε Καυκάσιους
  17 KB (1.069 λέξεις) - 14:28, 31 Ιανουαρίου 2017
 • Wilson ή ηπατοφακοειδής εκφύλιση είναι μία κληρονομική αυτοσωματική υπολειπόμενη γενετική διαταραχή κατά την οποία ο χαλκός συσσωρεύεται στους ιστούς
  44 KB (3.419 λέξεις) - 03:10, 14 Οκτωβρίου 2019

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).