Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Υπάρχει μια σελίδα με τον τίτλο "Υδρογονάνθρακες" στη Βικιπαίδεια

 • Χόιχενς. Οι υδρογονάνθρακες είναι ακόμη άφθονοι σε νεφελώματα, όπου (αποδείχθηκε ότι) σχηματίζουν πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (Polycyclic
  65 KB (4.353 λέξεις) - 14:06, 1 Νοεμβρίου 2020
 • «Αρωματικοί υδρογονάνθρακες» χαρακτηρίζονται οι κυκλικοί υδρογονάνθρακες που εμφανίζουν μια σειρά χαρακτηριστικών ιδιοτήτων που είναι γνωστές με τη συνοπτική
  3 KB (234 λέξεις) - 07:03, 8 Αυγούστου 2015
 • Οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες ανήκουν στα ακόλουθα υποσύνολα υδρογονανθράκων: Αλκάνια: Κορεσμένοι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες με γενικό τύπο CvH2v+2,
  1 KB (64 λέξεις) - 20:06, 11 Νοεμβρίου 2014
 • αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες διακρίνονται σε: Κυκλοαλκάνια ή Κυκλοπαραφίνες ή Κυκλάνια" ή "Ναφθένια" (κεκορεσμένοι αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες). Κυκλοαλκένια
  2 KB (111 λέξεις) - 23:10, 6 Φεβρουαρίου 2020
 • αλεικυκλικό υδρογονάνθρακα Όπως οι αλειφατικές ενώσεις, ομοίως και οι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες ονομάζονται "άκυκλοι" ή "λιπαροί υδρογονάνθρακες", αν και
  2 KB (114 λέξεις) - 23:10, 6 Φεβρουαρίου 2020
 • Το ιστορικό ερευνών για έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο μπορεί να συστηματοποιηθεί σε διάφορες χρονικές περιόδους, με βάση κυρίως
  17 KB (1.035 λέξεις) - 15:39, 31 Ιουλίου 2020
 • μεγαλύτερα και συνθετότερα μόρια υδρογονανθράκων αποτελούνται από συνδυασμούς αυτών των δομών. Οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες, γνωστοί και ως παραφίνες ή αλκάνια
  25 KB (1.757 λέξεις) - 10:58, 4 Νοεμβρίου 2020
 • Υγραέριο (κατηγορία Υδρογονάνθρακες)
  προϊόν αποτελείται κατά βάση από μείγμα κάποιων από τους ακόλουθους υδρογονάνθρακες: προπάνιο, προπένιο (προπυλένιο), κανονικό βουτάνιο, ισοβουτάνιο, ισοβουτυλένιο
  10 KB (701 λέξεις) - 18:31, 25 Ιανουαρίου 2020
 • Τιτάνα κυριαρχεί το άζωτο καθώς και υδρογονάνθρακες, που του δίνουν μια θολή πορτοκαλί απόχρωση. Οι υδρογονάνθρακες είναι η βάση για τα αμινοξέα που είναι
  16 KB (956 λέξεις) - 10:27, 15 Ιανουαρίου 2020
 • Φυσικό αέριο (κατηγορία Υδρογονάνθρακες)
  ήλιο και υδρόθειο. Το φυσικό αέριο που είναι απαλλαγμένο από τους υδρογονάνθρακες πέραν του μεθανίου, δηλαδή το καθαρό μεθάνιο, συχνά αποκαλείται και
  16 KB (1.002 λέξεις) - 19:22, 27 Απριλίου 2020
 • Φουλβαλένιο (κατηγορία Αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες)
  ενδιαφέρον, ως ένας από τους απλούστερους μη βενζοειδείς συζυγείς υδρογονάνθρακες. Το φουλβαλένιο είναι ένα ασταθές ισομερές του ναφθαλινίου και του
  14 KB (541 λέξεις) - 14:18, 2 Οκτωβρίου 2019
 • ακόρεστη ένωση που περιέχει τουλάχιστον ένα πολλαπλό δεσμό των ατόμων του άνθρακα. Τέτοιες για παράδειγμα ενώσεις είναι οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες.
  846 bytes (50 λέξεις) - 18:46, 25 Ιανουαρίου 2020
 • Μεθυλοκυκλοβουταδιένιο (κατηγορία Αντιαρωματικοί υδρογονάνθρακες)
  μεθυλοκυκλοβουταδιένιο ταξινομείται στους υδρογονάνθρακες. Το μεθυλοκυκλοβουταδιένιο είναι ένας εξαιρετικά ασταθής υδρογονάνθρακας, όπως και η μητρική του ένωση,
  11 KB (410 λέξεις) - 16:54, 6 Μαΐου 2017
 • κηροζίνης. Η κηροζίνη αποτελείται από υδρογονάνθρακες και προέρχεται από διύλιση φυσικών καυσίμων που περιέχουν υδρογονάνθρακες, συνηθέστερα σήμερα από διύλιση
  2 KB (113 λέξεις) - 18:34, 11 Οκτωβρίου 2019
 • συνήθεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το οποίο παράγεται είτε από ορυκτούς υδρογονάνθρακες είτε από φυτά ή από ζώα, είτε συνθετικά όπως από σιλικόνη. Κύριο χαρακτηριστικό
  5 KB (416 λέξεις) - 17:59, 31 Αυγούστου 2020
 • Τα Αλκαδιένια είναι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με δύο διπλούς δεσμούς και αποτελούν ιδιαίτερη χημική ομόλογη σειρά. Ο γενικός χημικός τύπος των
  3 KB (189 λέξεις) - 07:41, 23 Ιουλίου 2014
 • οποία σύνθετα οργανικά μόρια όπως βαρείς υδρογονάνθρακες διασπώνται σε πιο απλά μόρια όπως ελαφρείς υδρογονάνθρακες, διασπώντας τους δεσμούς άνθρακα-άνθρακα
  35 KB (2.450 λέξεις) - 18:49, 14 Ιανουαρίου 2020
 • υδρογονάνθρακες. Δηλαδή οι ολεφίνες περιλαμβάνουν όχι μόνο τα αλκένια, αλλά και τα αλκίνια, τα αλκαδιένια και κάθε άλλη ομόλογη σειρά υδρογονανθράκων
  33 KB (3.793 λέξεις) - 12:36, 2 Οκτωβρίου 2019
 • και τους αρωματικούς υδρογονάνθρακες, με τους υποκαταστάστες να έχουν παρόμοια επίδραση με αυτή των αρωματικών υδρογονανθράκων. Η βελτίωση της ποιότητας
  18 KB (1.178 λέξεις) - 20:46, 11 Φεβρουαρίου 2020
 • οργανική χημεία, είναι κορεσμένοι αλειφατικοί (δηλαδή μη κυκλικοί) υδρογονάνθρακες, και ταυτόχρονα οι πιο απλές οργανικές ενώσεις. Ο γενικός χημικός τύπος
  61 KB (4.923 λέξεις) - 08:33, 7 Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).