Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Η Ένωση για τις Συλλογές Βιβλιοθηκών και τις Τεχνικές Υπηρεσίες (αγγλ.Association for Library Collections & Technical Services - ALCTS) ιδρύθηκε το 1957
  7 KB (539 λέξεις) - 14:18, 6 Οκτωβρίου 2019
 • πολιτικής που αφορούν τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες καθώς και άλλες δραστηριότητες αποτελούν τον πυρήνα των λειτουργιών των βιβλιοθηκών. Υπηρεσία δανεισμού και
  27 KB (1.770 λέξεις) - 05:34, 8 Οκτωβρίου 2019
 • σε ειδικές βιβλιοθήκες. Περισσότερες ενώσεις ειδικές βιβλιοθηκών σε όλο τον κόσμο μπορούν να βρεθούν στον κατάλογο της Ένωσης Βιβλιοθηκών. Μία εταιρική
  27 KB (1.965 λέξεις) - 06:51, 20 Δεκεμβρίου 2016
 • κατάλογος της βιβλιοθήκης Καρπενησίου (OPAC). Ο Δημόσιος κατάλογος της βιβλιοθήκης Άμφισσας (OPAC). Ο συλλογικός κατάλογος βιβλιοθηκών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
  12 KB (790 λέξεις) - 05:37, 8 Οκτωβρίου 2019
 • όραμα από τις βιβλιοθήκες των φυλακών είναι να παρέχουν υπηρεσίες παρόμοιες με εκείνες των δημοσίων βιβλιοθηκών. Η ομάδα της Βιβλιοθήκης CILIP's υποστηρίζει
  21 KB (1.882 λέξεις) - 11:08, 6 Μαΐου 2017
 • ατομική φύση των ειδικών βιβλιοθηκών, τους επισκέπτες σε μια ειδική βιβλιοθήκη είναι συχνά συνιστάται να ελέγξει ποιες υπηρεσίες και περιορισμοί ισχύουν
  25 KB (1.938 λέξεις) - 23:57, 26 Σεπτεμβρίου 2019
 • άλλο προσωπικό της βιβλιοθήκης, το οποίο έχει τύχει κάποιας εκπαίδευσης, πρακτική την οποία κάποιοι απορρίπτουν. Τεχνικές υπηρεσίες — «Παρασκηνιακές» εργασίες
  12 KB (954 λέξεις) - 05:44, 8 Οκτωβρίου 2019
 • τους πολίτες που την επισκέπτονται ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες της. Κύριος σκοπός της βιβλιοθήκης είναι να αποτελεί πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο για
  8 KB (544 λέξεις) - 13:56, 9 Οκτωβρίου 2019
 • σημαντική ένωση για τις νομικές βιβλιοθήκες είναι η Ένωση Ειδικών Βιβλιοθηκών . ABA απαιτήσεις των σχολικών νομικών βιβλιοθηκών Από το 2010 , η American Bar
  13 KB (1.047 λέξεις) - 23:58, 25 Μαρτίου 2018
 • και πυρανίχνευσης Οι υπηρεσίες του διαδικτύου των ΣΒ, εξυπηρετούνται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (έργο Edunet). Κάθε βιβλιοθήκη έχει το δικό της λογαριασμό
  9 KB (711 λέξεις) - 07:51, 16 Οκτωβρίου 2019
 • χρήστες που δεν ανήκουν στα μέλη του Τ.Ε.Ι. αλλά χρειάζονται τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Σκοπός της είναι να υποστηρίζει και να προωθεί τις διδακτικές
  11 KB (868 λέξεις) - 05:37, 8 Οκτωβρίου 2019
 • της βιβλιοθήκης στο Ελληνικό Δίκτυο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link . Επίσης, η βιβλιοθήκη αναπτύσσει 3 Ψηφιακά Αποθετήρια: Την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη που
  34 KB (2.527 λέξεις) - 05:35, 8 Οκτωβρίου 2019
 • μια από τις κύριες επιρροές του Ο Αγών μου, συγκεκριμένα όσον αφορά τις τεχνικές προπαγάνδας που περιγράφει. Ο σαδισμός ήταν ίσως πιο χαρακτηριστικός στην
  195 KB (14.894 λέξεις) - 01:36, 4 Οκτωβρίου 2019
 • Ιανουάριο του 1835 και προβίβασε μάλιστα τον Σάουμπερτ σε διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας όλης της χώρας και σε σύμβουλο του Υπουργείου των Εσωτερικών. Στην
  5 KB (448 λέξεις) - 05:51, 10 Μαΐου 2017
 • ξιφομαχεί, και να ιππεύει. Επίσης διδάχτηκε από τους παλαιότερους τις τεχνικές του πολέμου, και την ανατροφή και εκπαίδευση των πολεμικών αλόγων. Πολέμησε
  7 KB (572 λέξεις) - 16:04, 10 Δεκεμβρίου 2017
 • Ονεζόργκε με τους τεχνικούς του είχε επιτύχει την "αποκρυπτογράφηση" αυτής της επικοινωνίας αλλά δεν το αποκάλυψε ποτέ στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του
  12 KB (984 λέξεις) - 15:24, 24 Σεπτεμβρίου 2018
 • Εθνικό Τυπογραφείο (κατηγορία Δημόσιες υπηρεσίες της Ελλάδας)
  όλες οι διοικητικές υπηρεσίες κι οι μονάδες παραγωγής, αλλά και τα τμήματα εξυπηρέτησης των πολιτών. Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι τεχνική παραγωγική μονάδα
  20 KB (1.313 λέξεις) - 16:49, 1 Αυγούστου 2019
 • βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, εμπλουτίζεται με νέες προσκτήσεις βάσει αναγκών και ελλείψεων και συνεργάζεται με άλλες βιβλιοθήκες. Η συλλογή της καλύπτει
  37 KB (2.342 λέξεις) - 07:29, 26 Σεπτεμβρίου 2019
 • λόγο για άλλες προτεραιότητες, όπως η ίδρυση σχολείων (αλληλοδιδακτικά, τεχνικές σχολές) και διανομή καλλιεργήσιμων γαιών στους φτωχούς ακτήμονες. Με τον
  127 KB (8.963 λέξεις) - 18:21, 17 Οκτωβρίου 2019
 • Ραγκ παραδέχεται, η δυνατότητα κατασκευής ενός τέτοιου χειρογράφου με τεχνικές εκείνης της εποχής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το ίδιο το χειρόγραφο Βόινιτς
  89 KB (6.821 λέξεις) - 07:43, 17 Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).