Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • εσωτερικής κατασκευής αλλά φυλογενετικά. Η συστηματική αυτή ταξινόμηση λέγεται φυλογενετική ταξινόμηση διότι αποβλέπει στην ανεύρεση συγγένειας και κοινής καταγωγής
  7 KB (420 λέξεις) - 12:49, 2 Ιουλίου 2016
 • ευσταθής ταξινόμηση, που σημαίνει ότι η υλοποίηση διατηρεί τη σειρά των ίσων στοιχείων από την είσοδο, στην ταξινομημένη έξοδο. Η ταξινόμηση με συγχώνευση
  42 KB (3.250 λέξεις) - 10:36, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • των υπολογιστών η γρήγορη ταξινόμηση (Αγγλικά: Quick-sort ή ως partition-exchange sort ) είναι ένας αλγόριθμος ταξινόμησης ο οποίος αναπτύχθηκε από τον
  10 KB (913 λέξεις) - 05:12, 9 Οκτωβρίου 2019
 • Η Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD) αποτελεί μία κωδικοποίηση των νοσημάτων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
  5 KB (321 λέξεις) - 17:11, 9 Οκτωβρίου 2019
 • άποψη ότι η βλάστηση ενός τόπου καθορίζει και την κλιματική του ταξινόμηση. Για την ταξινόμηση ενός κλίματος σε κάποια κατηγορία χρησιμοποιούνται βασικά, οι
  28 KB (1.837 λέξεις) - 11:29, 9 Αυγούστου 2019
 • παρατήρηση. Η ταξινόμηση μπορεί να θεωρηθεί ως δύο ξεχωριστά προβλήματα – δυαδική ταξινόμηση και πολυ κατάταξη ταξινόμηση.Στην δυαδική ταξινόμηση, μια πιο
  31 KB (1.817 λέξεις) - 16:13, 19 Σεπτεμβρίου 2019
 • είναι η γρήγορη ταξινόμηση (quicksort), η ταξινόμηση με σωρό (heapsort), ή η ταξινόμηση με συγχώνευση (merge sort). Ωστόσο, η ταξινόμηση με εισαγωγή παρέχει
  33 KB (2.699 λέξεις) - 10:36, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • Melville Dewey CyberDewey Η ελληνική έκδοση της Δεκαδικής Ταξινόμησης Ντιούι από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δεκαδική ταξινόμηση Ντιούι: πρακτικός οδηγός
  4 KB (271 λέξεις) - 20:06, 9 Οκτωβρίου 2019
 • Στην επιστήμη των υπολογιστών, η ταξινόμηση με επιλογή είναι ένας αλγόριθμος ταξινόμησης, και συγκεκριμένα μια επιτόπια σύγκριση στοιχείων. Έχει O(n2)
  18 KB (1.642 λέξεις) - 20:14, 8 Νοεμβρίου 2018
 • Ταξινόμηση φυσαλίδας (bubble sort) είναι το όνομα ενός απλού αλγόριθμου ταξινόμησης. Λειτουργεί συγκρίνοντας βηματικά τα στοιχεία μιας λίστας και εναλλάσοντας
  5 KB (467 λέξεις) - 11:49, 16 Οκτωβρίου 2019
 • Τοπολογική ταξινόμηση ή αλλιώς τοπολογική διάταξη (αγγλικά: Topological sorting) ενός Κατευθυνόμενου Άκυκλου Γράφου (Directed Acyclic Graph ή DAG), ονομάζεται
  1 KB (110 λέξεις) - 22:42, 31 Δεκεμβρίου 2014
 • δε λαμβάνει μέρος στην ταξινόμηση όπως για παράδειγμα όταν ταξινομούνται ζεύγη της μορφής (κλειδί , δεδομένα) και η ταξινόμηση γίνεται με βάση το κλειδί
  24 KB (1.050 λέξεις) - 09:42, 15 Σεπτεμβρίου 2019
 • Χλωρόφυτα Τα Χαρόφυτα Τα Γαιόφυτα Τα Ροδόφυτα Οι Μύκητες Οι Λειχήνες Τα Βρυόφυτα Τα Πτεριδόφυτα Τα Γυμνόσπερμα και Τα Αγγειόσπερμα Συστηματική ταξινόμηση
  2 KB (129 λέξεις) - 14:43, 7 Ιανουαρίου 2017
 • λόγους γιατί μπορεί να μην υπάρχει μια μικρή απόδειξη της ταξινόμησης, παρόμοια με την ταξινόμηση των σyμπαγών ομάδων τύπου Lie. Ο πιο προφανής λόγος είναι
  54 KB (3.243 λέξεις) - 17:40, 14 Ιουλίου 2019
 • δορυφόρων είναι με έντονη γραφή ενώ τα ονόματα των πλανητών με πλάγια. Η ταξινόμηση στον κατάλογο έγινε με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης ή ανακοίνωσης.
  115 KB (3.659 λέξεις) - 08:11, 9 Οκτωβρίου 2019
 • Κογκρέσου ανέπτυξε ένα σύστημα ταξινόμησης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από πολλές βιβλιοθήκες στις Η.Π.Α. για την ταξινόμηση βιβλίων και άλλου βιβλιοθηκονομικού
  7 KB (348 λέξεις) - 13:26, 26 Ιανουαρίου 2018
 • Στη συστηματική ταξινόμηση ως Γένος ονομάζεται το σύνολο των ειδών που είναι συγγενή μεταξύ τους. Για παράδειγμα η Πολική αρκούδα (Ursus maritimus) και
  1 KB (91 λέξεις) - 14:44, 7 Ιανουαρίου 2017
 • Τάξη (λατ.: Ordo) ονομάζεται – στη συστηματική ταξινόμηση – το σύνολο των οικογενειών που είναι συγγενείς μεταξύ τους. Για παράδειγμα οι οικογένειες των
  2 KB (91 λέξεις) - 22:22, 28 Μαΐου 2019
 • οργανισμοί. Η θέση της ομοταξίας στο ιεραρχικό σύστημα ταξινόμησης των οργανισμών (βλέπε Συστηματική ταξινόμηση) βρίσκεται κάτω από τη συνομοταξία και πάνω από
  1 KB (62 λέξεις) - 22:22, 28 Μαΐου 2019
 • του σύμβολο είναι Ag και ανήκει στην ομάδα 11 (IΒ, με την παλαιότερη ταξινόμηση) του περιοδικού πίνακα, στην περίοδο 5, στον τομέα d και στη 2η κύρια
  272 KB (19.566 λέξεις) - 13:22, 21 Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).