Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • αποτελέσματα αυτής της αναβίωσης ξεκινούν από κοσμολογικές, ανθρωπολογικές, σωτηριολογικές και εσχατολογικές αναζητήσεις και φτάνουν μέχρι τη ριζοσπαστική ιδεολογία
  87 KB (6.419 λέξεις) - 13:03, 26 Σεπτεμβρίου 2019
 • δι­άρ­κει­α τῶν Οἰ­κου­­με­νι­κῶν Συ­νό­δων καί ἡ χρι­στο­λο­γι­κή καί σω­τη­ρι­ο­λο­γι­κή ση­μα­σί­α του", Ε­πι­στη­μονι­κή Ε­πε­τη­ρί­δα Θε­ο­λο­γι­κῆς Σχο­λῆς
  19 KB (1.489 λέξεις) - 23:39, 10 Οκτωβρίου 2019
 • το μεγαλύτερο τμήμα του Χριστιανισμού, μια από τις τρεις πιο σημαντικές αιρέσεις, μαζί με τον Νεστοριανισμό και τον Μονοφυσιτισμό. Οι θέσεις που προάσπισε
  100 KB (7.804 λέξεις) - 06:23, 31 Οκτωβρίου 2019
 • δυνατότητα σωτηρίας του. Συνεπής προς αυτές τις βασικές εκκλησιολογικές και σωτηριολογικές του θέσεις, δεν αναγνώριζε το κύρος του βαπτίσματος των αιρετικών, αλλά
  34 KB (2.792 λέξεις) - 02:49, 12 Οκτωβρίου 2019
 • 213 κ.ε. De Ste. Croix, G. E. M., Ο χριστιανισμός και η Ρώμη, διωγμοί, αιρέσεις και ήθη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005, σελίς 26. Ελλάς, ενθ.αν., σελίς 420Γ. Dodds
  40 KB (3.126 λέξεις) - 23:44, 26 Οκτωβρίου 2019
 • φυσικά με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά με την ευρύτερη σημασία της σωτηριολογικής προσδοκίας. Όσον αφορά το χριστιανικό χώρο, η πηγή του χιλιασμού βρίσκεται
  89 KB (7.138 λέξεις) - 08:00, 17 Οκτωβρίου 2019
 • Τριάδος κατέστησε τις υποστάσεις της Αγίας Τριάδος χωρίς ιδιαίτερη σωτηριολογική σημασία για την ορθόδοξη θεολογική διδασκαλία. Η ίδια δέχεται ότι η
  165 KB (12.807 λέξεις) - 19:29, 14 Νοεμβρίου 2019
 • σε επιστολή του προς τη σύνοδο, οι Νεστοριανοί θέλουν να επιβάλουν την αίρεσή τους στην Εκκλησία. Αλλά επειδή δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον Νεστόριο
  35 KB (2.645 λέξεις) - 22:11, 22 Σεπτεμβρίου 2019