Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Η εκπαίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται κυρίως σε τρία επίπεδα, ονομασμένα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα επιπρόσθετο μεταδευτεροβάθμιο
  28 KB (2.067 λέξεις) - 20:25, 19 Σεπτεμβρίου 2019
 • αντίθεση με τα ΕΠΑ.Λ , ΤΕΙ κλπ. Όπως και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στις περισσότερες χώρες η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τουλάχιστον μέχρι την
  4 KB (340 λέξεις) - 22:31, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • 3-6), πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ηλικίες 6-12), δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ηλικίες 12-18) και ανώτατη εκπαίδευση (ηλικίες 18+). Η πλήρης εκπαίδευση είναι
  5 KB (326 λέξεις) - 17:07, 24 Αυγούστου 2019
 • της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαρκεί 4 χρόνια και η μέση εκπαίδευση 5. θα Bassis/Dhilawala. (2009). Cultures
  5 KB (399 λέξεις) - 02:55, 10 Οκτωβρίου 2019
 • Η εκπαίδευση στη ΤΔΒΚ οργανώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Πολιτισμού. 5 χρόνια φοίτησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτικά. Από
  6 KB (265 λέξεις) - 01:05, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • "1" και "2" θεωρούνται ως "αποτυχία" στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το "3" θεωρείται επίσης ως "αποτυχία".
  9 KB (555 λέξεις) - 14:13, 2 Οκτωβρίου 2019
 • Οι θεσμοθετημένες βαθμίδες εκπαίδευσης είναι: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό). Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο και Λύκειο). Τριτοβάθμια
  16 KB (1.121 λέξεις) - 19:16, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • Έκθεση Plowden (κατηγορία Εκπαίδευση στην Αγγλία)
  το Συμβούλιο «να εξετάσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε όλες της τις πτυχές και τη μετάβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Την εποχή εκείνη, η τελευταία
  10 KB (805 λέξεις) - 03:28, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • μέχρι την ηλικία των δεκαέξι ετών. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαρκεί συνήθως οκτώ χρόνια. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει τρία παραδοσιακά είδη σχολείων
  7 KB (530 λέξεις) - 02:55, 10 Οκτωβρίου 2019
 • πραγματοποιήθηκε το 1861). Ο νόμος Καζάτι θέσπισε ως υποχρεωτική την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και είχε ως στόχο την ανάπτυξη του γραμματισμού. Σύμφωνα με τον
  33 KB (2.410 λέξεις) - 02:55, 10 Οκτωβρίου 2019
 • Σχολική βαθμολογία στην Ελλάδα (κατηγορία Εκπαίδευση στην Ελλάδα)
  διαφορετικές ΣΔΣ - μία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δύο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (από την Τρίτη Δημοτικού και άνω)
  5 KB (258 λέξεις) - 13:06, 14 Οκτωβρίου 2019
 • ωρολογίου προγράμματος.  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση αρχίζει με ένα έτος της προσχολικής εκπαίδευσης. Πριν από την προσχολική εκπαίδευση, τα περισσότερα παιδιά
  7 KB (519 λέξεις) - 18:43, 9 Οκτωβρίου 2019
 • Μακτάμπ (κατηγορία Ισλαμική εκπαίδευση)
  και θα πρέπει να διδάσκονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι να φτάσουν την ηλικία των 14. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έγραψε ότι έπρεπε να διδαχθούν
  12 KB (971 λέξεις) - 22:49, 8 Ιανουαρίου 2019
 • Η εκπαίδευση στη Σερβία διαχωρίζεται σε προσχολική (predškolsko), πρωτοβάθμια (osnovna škola), δευτεροβάθμια (srednja škola) και ανώτατη εκπαίδευση (visoko
  7 KB (579 λέξεις) - 02:55, 10 Οκτωβρίου 2019
 • Σχολείο Saint-André (πρωτοβάθμια εκπαίδευση) Σχολείο Roger-Labrèque (πρωτοβάθμια εκπαίδευση) Σχολείο Robert-Ouimet (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Κέντρο κατάρτισης
  3 KB (328 λέξεις) - 08:50, 6 Οκτωβρίου 2019
 • Σχολική βαθμολογία στην Κροατία (κατηγορία Εκπαίδευση στην Κροατία)
  ποσοστό αύξησης βαθμών παρατηρήθηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και, σε μικρότερο βαθμό, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατά το σχολικό έτος 2008-09, σχεδόν
  5 KB (335 λέξεις) - 16:42, 17 Απριλίου 2018
 • και τελειώνει την Παρασκευή. Το εύρος εκπαιδευτικής ζωής (πρωτοβάθμια έως τριτοβάθμια εκπαίδευση) της Αλβανίας είναι τα 16 έτη. Το έθνος βρίσκεται στην 25η
  3 KB (244 λέξεις) - 07:03, 6 Δεκεμβρίου 2018
 • πρόγραμμα σπουδών για την Ιαπωνική γλώσσα ούτε στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντίθετα, τα ιδρύματα σχεδιάζουν τα δικά τους προγράμματα
  12 KB (913 λέξεις) - 22:03, 27 Ιουνίου 2018
 • τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Αφορά ένα ιεραρχικά δομημένο και χρονικά διαβαθμισμένο σύστημα από την πρωτοβάθμια έως
  21 KB (1.535 λέξεις) - 02:51, 10 Οκτωβρίου 2019
 • Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ως καθηγητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τριπόλεως επί οκταετία
  3 KB (187 λέξεις) - 07:55, 16 Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).