Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Μήπως εννοούσατε ποινικο ρητορασ;
 • είδος (για νοσοκομεία, στρατό κ.λπ.) (²) Σύμφωνα με τις συνηθέστερες ποινικές ρήτρες, τέτοιες παραβάσεις πιθανόν να επισύρουν και την έκπτωσή τους. (³)
  11 KB (762 λέξεις) - 13:18, 20 Ιανουαρίου 2019
 • Siemens με αποτέλεσμα η εταιρεία «να υποχρεωθεί να επιστρέψει όλες τις ποινικές ρήτρες» καθώς επίσης και πως «κατατέθηκε αγωγή εναντίον της για περαιτέρω
  25 KB (1.852 λέξεις) - 11:51, 7 Οκτωβρίου 2019
 • πελατείας) δεν ισχύει για τα Καρτέλ που συμπράττουν σε βάθος χρόνου με υψηλές ρήτρες για μακροπρόθεσμο ασφαλές κέρδος. Από τα πιο επιτυχημένα "διεθνή", "ελεύθερα"
  10 KB (649 λέξεις) - 13:15, 11 Οκτωβρίου 2019
 • παραμένει μια πράξη που επιδέχεται αυτόματη εκκλησιαστική αποκοπή σαν ποινική ρήτρα. Στη σύγχρονη ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος υπήρξε το «Παλαιοημερολογητικό
  10 KB (686 λέξεις) - 07:38, 16 Οκτωβρίου 2019
 • τρεις συλλόγους με συγκεκριμένους όρους, που περιλάμβανε ακόμα και ποινική ρήτρα και με επιστολή του ζητούσε να επιβάλει τους όρους του στην ΕΠΟ: "Προ
  46 KB (1.481 λέξεις) - 11:05, 14 Οκτωβρίου 2019
 • αθεμίτου ανταγωνισμού, σύμφωνα με το νόμο 146/1914, τιμωρείται με: 1) Ποινικές κυρώσεις, δηλαδή φυλάκιση ή/και πρόστιμο ανάλογα της παράβασης, και 2)
  9 KB (630 λέξεις) - 02:11, 7 Οκτωβρίου 2019
 • καταδίκασε λόγω μη προβλεπόμενης σχετικής ποινής ή ρήτρας. Η διπλή αυτή καταδίκη, η πρώτη ποινική στον γαμβρό του, η δεύτερη ηθική προς το πρόσωπό του
  19 KB (1.001 λέξεις) - 19:17, 24 Αυγούστου 2019
 • (βλέπε παρακάτω). Το Σύμφωνο των Βρυξελλών είχε πολιτιστικές και κοινωνικές ρήτρες, με ιδέες για τη δημιουργία ενός «Γνωμοδοτικού Συμβουλίου». Η βάση γι' αυτό
  27 KB (1.683 λέξεις) - 21:49, 26 Σεπτεμβρίου 2019
 • η κεντρική αρχή εξουσιοδοτεί την αποδοχή των χρημάτων κάτω από την ποινική ρήτρα του νόμου. Σε περιπτώσεις όπου το κοινό χάνει την πίστη στα χρήματα
  30 KB (2.352 λέξεις) - 11:00, 15 Σεπτεμβρίου 2018
 • Επίσης η Γερουσία αποτελούσε την ανώτατη δικαστική αρχή, η οποία δίκαζε τις ποινικές υποθέσεις, έχοντας τη δυνατότητα να επιβάλλει τη θανατική ποινή ή την απώλεια
  126 KB (10.107 λέξεις) - 11:35, 11 Οκτωβρίου 2019
 • στα πρόσωπα που απολαύουν ετεροδικίας δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη ούτε ποινική, ούτε και αστική ενώπιον των εγχώριων δικαστηρίων, αλλά ούτε ακόμη και
  17 KB (1.256 λέξεις) - 20:55, 26 Ιανουαρίου 2018
 • αντικατασταθεί. Η αρμοδιότητα της Ένωσης, ωστόσο, στη Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις και την Αστυνομική Συνεργασία θα ενισχυθεί. Ωστόσο το Ηνωμένο
  78 KB (3.087 λέξεις) - 06:43, 16 Οκτωβρίου 2019
 • και με το δημόσιο συμφέρον. Το σύστημα του copyright προβλέπει μια γενική ρήτρα εξαίρεσης, την εύλογη χρήση (fair use): Δε χρειάζεται να πάρει κάποιος άδεια
  88 KB (6.830 λέξεις) - 02:33, 15 Οκτωβρίου 2019
 • ή ενοχλητικά, χωρίς τη δυνατότητα παράλειψης, διαφημιστικά μηνύματα και ρήτρες κατά της πειρατείας, που αφαιρούνται από το πειρατικό προϊόν καθιστώντας
  48 KB (3.614 λέξεις) - 21:46, 14 Οκτωβρίου 2019
 • τυχόν δε ιερολογία του γάμου χωρίς αυτήν συνεπάγεται πειθαρχικές και ποινικές συνέπειες για τον κληρικό που θα τον ιερολογήσει. Στην πράξη έχει επικρατήσει
  87 KB (7.237 λέξεις) - 13:56, 15 Οκτωβρίου 2018
 • αντί-καθολικισμό του Όλιβερ Κρόμγουελ, στην Κοινοπολιτεία της Αγγλίας, και σε Ποινικούς Νόμους ενάντια στους καθολικούς και σε άλλους που δεν υπάγονταν στην Εκκλησία
  115 KB (9.100 λέξεις) - 11:40, 17 Οκτωβρίου 2019
 • Αγγλικές κομητείες ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δικάζουν αστικές και ποινικές υποθέσεις. Οι ένορκοι χρησιμοποιούνταν και από τους προηγούμενους βασιλείς
  122 KB (10.840 λέξεις) - 07:27, 15 Σεπτεμβρίου 2019
 • κοινωνικών διατάξεων στις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και οι δύο ρήτρες ξεκινούν με το δικαίωμα των ανθρώπων στην αυτοδιάθεση και στην κυριαρχία
  300 KB (20.339 λέξεις) - 09:14, 18 Οκτωβρίου 2019
 • επεκτεινόταν και στους τοπικούς προκρίτους, αφού ήταν οι απαγορευτικές ρήτρες ήταν διατυπωμένες γενικευτικά. Την επικράτηση του εκκλησιαστικού δικαστικού
  145 KB (11.375 λέξεις) - 13:07, 11 Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα